Najdi akci

Kalendář akcí

Pražský hrad

Pražský hrad
pro aktuální informace navštivte naše webové stránky: www.hrad.cz většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup
číst více

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU
III. nádvoří tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–16.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
tel. +420 224 372 249, info@hrad.cz, 100 Kč – 1 osoba/hod. (s platnou okruhovou vstupenkou sleva 50 Kč)

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Katedrála sv. Víta 9.00–16.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 15.40). Velká jižní věž 10.00–17.00.
Zahrady Pražského hradu (Královská zahrada a Jižní zahrady) včetně Horního Jeleního příkopu jsou v zimní sezoně uzavřeny. Zahrada na Baště je otevřena celoročně denně 6.00–22.00.

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ PRAŽSKÉHO HRADU
ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné
Pražský hrad: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč, snížená 80 Kč, rodinná 300 Kč
* SLEVY VSTUPNÉHO
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Pražský hrad – okruh – žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu. Cena 50 Kč.

VÝSTAVY

Císařská konírna Pražského hradu
Mistrovská díla Obrazárny Pražského hradu   Výstava prezentuje umělecká díla tzv. Nové obrazárny a zároveň navazuje na stejnojmennou reprezentativní výstavu ve slovinské Národní galerii v Lublani, která se uskutečnila v roce 2020. Koncepce současné výstavy v Císařské konírně rozšířila expozici o další obrazy, které se mezitím dočkaly restaurování. Zárukou kvality a také největším magnetem této výstavy jsou jména jako Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger, Joseph Heintz, Joos van Cleve, Peter Paul Rubens, Lucas Cranach, Hans Holbein, Tiziano Vecelio, Paolo Caliari zvaný Veronese, Jacopo Robusti zvaný Tintoretto a mnoho dalších | do 30. 10.


AREÁL PRAŽSKÉHO HRADU
Po stopách sv. Ludmily na Pražském hradě   V rámci okruhové vstupenky si můžete prohlédnout výstavu věnovanou české kněžně, mučednici, světici a národní patronce, od jejíž smrti v září uplynulo 1100 let. Na devatenácti panelech rozmístěných v areálu Pražského hradu se návštěvník dozví mnoho informací nejen o životě sv. Ludmily, ale i o výtvarném ztvárnění její osoby. Od 10. století jsou ostatky sv. Ludmily uloženy v bazilice sv. Jiří. Její kult postupně sílil a nejméně od 13. století je uctívána jako zemská patronka. Jistě i proto se v areálu Pražského hradu nachází tolik vyobrazení světice, kterou lze snadno identifikovat podle atributu – závoje – nástroje její mučednické smrti | do konce podzimu 2022

Tereziánské křídlo SKP a Areál Pražského hradu
Jože Plečnik na Pražském hradě   Výstava uspořádaná u příležitosti 150. výročí narození Jožeho Plečnika návštěvníkům představí modely a návrhy realizovaných i pouze zamýšlených projektů, zejména těch, které Jože Plečnik vytvořil na objednávku a ve stálém dialogu s prezidentem T. G. Masarykem. Výstava pak pokračuje v exteriérech Pražského hradu textovými a fotografickými panely umístěnými na nádvořích i v zahradách Pražského hradu, vždy u konkrétních realizovaných architektonických prvků. Součástí výstavy je dále soubor fotografií Saši Fuise – Jože Plečnik a Národní a univerzitní knihovna v Lublani | do 31. 10.

Jízdárna Pražského hradu
Alphonse Mucha e-Motion   Unikátní multimediální zpracování obrazů a plakátů Alfonse Muchy v nadživotní velikosti, v pohybu a 3D prostoru. Více než 2 tisíce metrů čtverečních prostoru Jízdárny Pražského hradu ožívá unikátní premiérovou výstavou 360° velkoplošných projekcí díla Alfonse Muchy a uvedení celosvětově prvního NFT díla tohoto secesního velikána | do 13. 9.

AKCE

Královská zahrada Pražského hradu
10. – 11. 09. | 10.00–18.00 | 15. ročník Vinobraní na Pražském hradě.  V rámci dlouhodobé spolupráce se slovinskými partnery proběhne pod záštitou slovinské centrály cestovního ruchu představení vybraných slovinských vinařů, návštěvníci se mohou také těšit na typické produkty a pochutiny ze Slovinska. Vinobraní nabídne i celodenní tradiční kulturní program | vstup do Královské zahrady je možný od Jízdárny Pražského hradu i od Královského letohrádku | vstup zdarma

STÁLÉ EXPOZICE
ZLATÁ ULIČKA
expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů, od 16.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny
Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Kazdy mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU
Starý královský palác, gotické podlaží
otevřeno: denně 9.00–17.00
Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky.

01
prosinec
10:00
Snimek_128
Doporučujeme

Loading...