Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Pražský hrad

Pražský hrad
pro aktuální informace navštivte naše webové stránky: www.hrad.cz většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup
číst více

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU
III. nádvoří tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–16.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
tel. +420 224 372 249, info@hrad.cz, 100 Kč – 1 osoba/hod. (s platnou okruhovou vstupenkou sleva 50 Kč)

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Katedrála sv. Víta 9.00–16.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 15.40). Velká jižní věž 10.00–17.00.
Zahrady Pražského hradu (Královská zahrada a Jižní zahrady) včetně Horního Jeleního příkopu jsou v zimní sezoně uzavřeny. Zahrada na Baště je otevřena celoročně denně 6.00–22.00.

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ PRAŽSKÉHO HRADU
ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné
Pražský hrad: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč, snížená 80 Kč, rodinná 300 Kč
* SLEVY VSTUPNÉHO
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Pražský hrad – okruh – žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu. Cena 50 Kč.

VÝSTAVY
AREÁL PRAŽSKÉHO HRADU
Po stopách sv. Ludmily na Pražském hradě   V rámci okruhové vstupenky si můžete prohlédnout výstavu věnovanou české kněžně, mučednici, světici a národní patronce, od jejíž smrti v září uplynulo 1100 let. Na devatenácti panelech rozmístěných v areálu Pražského hradu se návštěvník dozví mnoho informací nejen o životě sv. Ludmily, ale i o výtvarném ztvárnění její osoby. Od 10. století jsou ostatky sv. Ludmily uloženy v bazilice sv. Jiří. Její kult postupně sílil a nejméně od 13. století je uctívána jako zemská patronka. Jistě i proto se v areálu Pražského hradu nachází tolik vyobrazení světice, kterou lze snadno identifikovat podle atributu – závoje – nástroje její mučednické smrti | do konce podzimu 2022

Tereziánské křídlo SKP a Areál Pražského hradu
Jože Plečnik na Pražském hradě   Výstava uspořádaná u příležitosti 150. výročí narození Jožeho Plečnika návštěvníkům představí modely a návrhy realizovaných i pouze zamýšlených projektů, zejména těch, které Jože Plečnik vytvořil na objednávku a ve stálém dialogu s prezidentem T. G. Masarykem. Výstava pak pokračuje v exteriérech Pražského hradu textovými a fotografickými panely umístěnými na nádvořích i v zahradách Pražského hradu, vždy u konkrétních realizovaných architektonických prvků. Součástí výstavy je dále soubor fotografií Saši Fuise – Jože Plečnik a Národní a univerzitní knihovna v Lublani | do 31. 10.

STÁLÉ EXPOZICE
ZLATÁ ULIČKA
expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů, od 16.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny
Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Kazdy mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Areál Pražského hradu
14. 05. | 10.00–17.00 | vstup zdarma | Sedmý ročník zahájení letní turistické sezóny – návštěvníkům budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty, a to katedrála sv. Víta, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác, Zlatá ulička, kaple svatého Kříže a Příběh Pražského hradu, reprezentační prostory v Novém paláci Pražského hradu, součástí okruhu bude i Trůnní sál, Habsburský salon nebo Zrcadlový salon, prostory určené pro přijímání oficiálních návštěv a významných politických událostí. Královská zahrada se promění v ležení krále Karla IV., kde budou k vidění sokolnické ukázky včetně koní a loveckých psů, dobové stany s důrazem na historii lovu, prezentaci dobového odívání, zbraní, řemesel a každodenního života ve 14. století. Otevřena bude i oživlá expozice Domu sokolníka na Pražském hradě, návštěvníci zde budou moci využít i komentovaných prohlídek. Královská zahrada nabídne návštěvníkům také 15 stánků s nabídkou tuzemských zemědělských a potravinářských výrobků, které byly oceněny značkou kvality Regionální potravina. Atmosféru slavnostního zahájení sezóny zpestří i vystoupení dechových orchestrů, ale také Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Snimek_128
Doporučujeme

Loading...