Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Pražský hrad

Pražský hrad
pro aktuální informace navštivte naše webové stránky: www.hrad.cz většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup
číst více

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU
III. nádvoří tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–16.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
tel. +420 224 372 249, info@hrad.cz, 100 Kč – 1 osoba/hod. (s platnou okruhovou vstupenkou sleva 50 Kč)

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Katedrála sv. Víta 9.00–16.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 15.40). Velká jižní věž 10.00–17.00.

Aktuální otevírací doba zahrad Pražského hradu (Královská zahrada a Jižní zahrady) a Jeleního příkopu – viz www.hrad.cz. Zahrada na Baště je otevřena celoročně denně 6.00–22.00.

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ PRAŽSKÉHO HRADU
ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné
Pražský hrad: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč, snížená 80 Kč, rodinná 300 Kč

* SLEVY VSTUPNÉHO
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Pražský hrad – okruh – žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu. Cena 50 Kč.

VÝSTAVY

LETOHRÁDEK KRÁLOVNY ANNY/BELVEDER
otevřeno denně 10.00–18.00

Jiří Štourač – Belveder   Monografická výstava návštěvníkům představí dílo malíře Jiřího Štourače (*1960). V rámci této výstavy budou probíhat doprovodné programy, které umožní lépe poznat nejen tvorbu tohoto umělce, ale také stavbu a výzdobu samotného Královského letohrádku | od 8. 6. do 31. 10.

CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
otevřeno denně 10.00–18.00

Okna svatovítské katedrály   Barevné výplně oken jsou velmi důležitou a mimořádně působivou součástí vybavení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Byly vytvořeny v období přibližně jednoho sta let (1865-1969) podle předloh, jejichž autory byli často významní umělci. Výstava ukazuje některé z těchto návrhů, stylovou rozmanitost i dokonalé umělecké provedení vitrají a přibližuje jejich detaily, které nejsou při běžném pohledu zdola rozeznatelné. Součástí expozice je i představení plánů návrhů oken | od 22. 9. do 31. 12.

TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO KRÁLOVSKÉHO PALÁCE
otevřeno denně 10.00–18.00

Stanislav Libenský Award 2023   Cena Stanislava Libenského, kterou již od roku 2019 pořádá Pražská galerie českého skla, je prestižní mezinárodní soutěží pro začínající skláře a letos vás zveme na její již čtrnáctý ročník, který se koná ve spolupráci se Správou Pražského hradu v Tereziánském křídle Starého královského paláce. Své jméno tato soutěž získala po nejvýznamnějším českém sklářském výtvarníkovi Stanislavu Libenském, jehož díla jsou vystavena v muzeích a galeriích po celém světě. Soutěž a následná výstava slouží jako mezinárodní prezentace mladých sklářských umělců, pomáhá jim v budování vlastního jména a objevování potenciálu skla.  Letos se můžeme těšit na díla 40 mladých sklářů a část výstavy bude věnovaná již renomovaným umělcům, žákům Stanislava Libenského. Záštitu nad výstavou převzala manželka prezidenta České republiky, paní Eva Pavlová | od 6. do 23. 9.

STÁLÉ EXPOZICE

OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří
otevřeno denně 9.00–17.00
Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách původních renesančních koníren mohou ve znovuotevřené obrazárně prohlédnout díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka.

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU
Starý královský palác, gotické podlaží
otevřeno: denně 9.00–17.00
Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky.

ZLATÁ ULIČKA
expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů, od 17.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny
Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Kazdy mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

HUDBA NA PRAŽSKÉM HRADĚ

03. 09. | 20.00 | Benjamin Britten: Válečné rekviem, op. 66. Britský skladatel Benjamin Britten napsal Válečné rekviem v roce 1962 k příležitosti dokončení obnovy gotické katedrály v Coventry po jejím zničení během 2. světové války. Pro jeho monumentálnost a náročné obsazení je uváděno jen velmi vzácně | koncert se koná pod záštitou prezidenta Petra Pavla, předsedy vlády Petra Fialy, ministra kultury Martina Baxy, primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody a starostky městské části Praha 1 Terezie Radoměřské | více informací na www.hrad.cz (Kultura na Hradě) | Vladislavský sál

25. 09. | 19.00 | Silnější než včera – Tomáš Kačo. Výrazná hudební osobnost, Tomáš Kačo, který ušel neuvěřitelnou cestu z novojičínského bytu velké romské rodiny až na světová hudební pódia a žije v Los Angeles, se rozhodl uspořádat děkovný koncert. Jeho cílem je poděkovat všem, kteří mu na dlouhé cestě za vzděláním dali důvěru a podporu a zároveň podpořit ve vytrvalosti děti, jejichž životní a studijní startovní podmínky nejsou snadné. I proto bude tento večer, konaný pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla a první dámy Evy Pavlové, velmi speciální. Tomáš Kačo ve svém novém programu na část večera také přizval jako svého hosta houslového virtuosa Jiřího Vodičku, koncertního mistra České filharmonie | info: http://jizdarna.tomaskaco.cz/ | Jízdárna Pražského hradu

26. 09. | 18.00 | Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Účinkující: Hudba Hradní stráže a Policie ČR, dirigent Jan Zástěra, Spojené sbory Podkrušnohoří, sbormistr Matouš Pavlis, Miroslava Časarová, Bronislava Smržová – soprán. Program: Jan Zástěra: výběr z kantát a oratoria | vstupenky jsou v prodeji v Informačním středisku na III. nádvoří Pražského hradu. Více informací na www.hrad.cz (Kultura na Hradě) | Katedrála sv. Víta

VYCHÁZKY A PŘEDNÁŠKY

29. 08. | 17.00 | Přednáška o Královském letohrádku jako astronomické laboratoři – přednášející: Jiří Podolský, profesor teoretické fyziky zabývající se Einsteinovou teorií gravitace

31. 08. | 17.00 | Vycházka: Královská zahrada - objekty a severní opevnění Hradu – přednášející: Ing. arch. Petr Chotěbor

12. 09. | 17.00 | Procházka Královskou zahradou a Jelením příkopem – přednášející: Jiří Sádlo, přírodovědec a biolog | vstupné 50 Kč na osobu + vstupné na výstavu Jiří Štourač – Belveder |sraz účastníků je u pokladny v Královském letohrádku

14. 09. | 17.00 | Architekt Josef Gočár – přednášející: Ing. arch. Zdeněk Lukeš | přednáška se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky) | vstupné 100 Kč

21. 09. | 17.00 | Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě I. – přednášející: Milena Bravermanová, Helena Březinová a Jana Bureš Víchová | přednáška se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky) | vstupné 100 Kč

AKCE
09. a 10. 09. | 10.00–17.00 | I králové byli dětmi. Zábavný víkend pro děti i celé rodiny – tradiční doprovodná akce ke stálé expozici Příběh Pražského hradu | start a cíl na severním palácovém dvorku Starého královského paláce (před vstupem do stálé expozice Příběh Pražského hradu) | vstup zdarma
09. a 10. 09. | 11.00–18.00 | Vinobraní na Pražském hradě – 16. ročník. Mimořádně budou zpřístupněny Produkční zahrady Pražského hradu s Masarykovým včelínem, skleníky a rybníkem | Královská zahrada – vstup do Královské zahrady je možný od Jízdárny Pražského hradu i od Královského letohrádku | vstup zdarma

Snimek_128
Doporučujeme

Loading...