Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Pražský hrad

Pražský hrad
pro aktuální informace navštivte naše webové stránky: www.hrad.cz většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup
číst více

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU

III. nádvoří tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–17.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

tel. +420 224 372 187, 224 373 568, info@hrad.cz

Cena za komentované prohlídky: 150 Kč/1 hod./osoba – česky (+ případná cena vstupenky do objektu), 250 Kč/h/osoba – anglicky, německy, italsky, španělsky, francouzsky (+ případná cena vstupenky do objektu)

Cena pro skupiny ZŠ a SŠ v českém jazyce: 50,- Kč/ 1 hod./ žák či student (+ případná cena vstupenky do objektu).

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ

Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00

V letní sezoně (1. duben – 31. říjen) jsou pro návštěvníky přístupné níže uvedené objekty a zahrady:

Pražský hrad – základní okruh: denně 9.00–17.00, katedrála sv. Víta v neděli až od 12.00, vstupenky zde. Nahlédněte do nejkrásnějších míst Pražského hradu. Navštívíte Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Expozice Hradní stráže, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu.

Velká jižní věž katedrály sv. Víta: denně 10.00–18.00, poslední vstup v 17.30, vstupenky v informačních střediscích a na pokladnách Pražského hradu. Bezmála sto metrů vysoká věž nabízí jedinečný pohled na Prahu. Během výstupu více než 280 schodů si návštěvníci prohlédnou i zvony svatovítské katedrály.

Královská zahrada, Jelení příkop, Jižní zahrady: duben – červen 10.00–19.00, červenec – srpen 10.00– 20.00, září 10.00–19.00, říjen 10.00–17.00

Zahrada Na Baště: denně 6.00–22.00, vstup zdarma

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ PRAŽSKÉHO HRADU

  • ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné

Pražský hrad – hlavní okruh: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 450/300/950 Kč

Pražský hrad – stálé expozice: Expozice Příběh pražského hradu, Expozice Hradní stráže, Obrazárna Pražského hradu, Rožmberský palác – 300/200/700 Kč

Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 200/150/500 Kč

* SLEVY VSTUPNÉHO

– mládež od 6 do 16 let

– studenti středních a vysokých škol do 26 let

– rodinné vstupné (1–5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí)

– senioři od 65 let (včetně)

VSTUPNÉ PRO ZŠ

Pražský hrad – základní okruh + Pražský hrad – stálé expozice – žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP

– děti do 6 let

– držitelé průkazu ZTP (ZTP/P včetně jedné osoby doprovodu)

– pedagogický doprovod školních skupin (na 15 žáků / studentů max. 1 osoba doprovodu)

– licencovaní průvodci EU s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů

Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Volný vstup či slevy jsou poskytovány pouze po předložení oficiálního dokladu prokazujícího daný nárok. U studentů po předložení platného dokladu o denním studiu.  Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.

Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu. Cena 50 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE

OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  • otevřeno denně 9.00–16.00

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách původních renesančních koníren mohou ve znovuotevřené obrazárně prohlédnout díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka.

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU
Starý královský palác, gotické podlaží

  • otevřeno: denně 9.00–16.00

Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky.
Doprovodný program:
Zážitková prohlídka pro děti a školy Hra na Hrad

VĚŽ MIHULKA

  • otevřeno denně 9.00–17.00

Hradní stráž: od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta   Expozice umístěná ve třech patrech věže Mihulka představuje historii i současnost Hradní stráže a historický vývoj jejích předchůdců. Historií provede návštěvníky prostřednictvím řady exponátů a dobových scén. Nechybí ani jeden ze symbolů znovuzrození Hradní stráže po listopadu 1989, dnes již legendární motocykl BMW K75 doprovázející státní návštěvy po zvolení Václava Havla prezidentem.

ROŽMBERSKÝ PALÁC
Jiřská ulice

  • otevřeno denně 9.00–17.00

Znovuotevřená stálá expozice zavede návštěvníky do prostor původně renesančního paláce pánů z Rožmberka z let 1545–1574. Ten se v roce 1600 stal majetkem císaře Rudolfa II. a ve své původní podobě přetrval až do poloviny 18. století, kdy byl radikálně přestavěn na Ústav šlechtičen. Součástí je i pozdně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie.

ZLATÁ ULIČKA

  • expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů, od 17.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Kazdy mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

VÝSTAVY

KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK

  • otevřeno denně 10.00–18.00
  • vstupné: základní 150 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 300 Kč

Kniha je Art   Knihy nejsou jen o obsahu. Nová výstava na Pražském hradě se netypicky zaměří na formu a představí nejkrásnější a nejunikátnější české knihy od počátku knihtisku do současnosti. Chybět nebude ani výběr exemplářů z původní knihovny Franze Kafky a vzdušná čítárna současných publikací | od 7. 6. do 20. 10.

AKCE

Bohemia JazzFest – 19. ročník | Královská zahrada | vstup zdarma
09. 07. | 17.30 | Milan Svoboda Quartet
09. 07. | 19.00 | OSA soutěž 2024
09. 07. | 20.30 | Victoria Tolstoy Quintet (Švédsko)

KONCERTY

11. 07. | 20.00 | Slavnostní koncert ke vzpomínce 80. výročí likvidace rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau. Program: Bedřich Smetana: Z mého života (úprava pro orchestr: George Szell), Jaroslav Jakubovič: Sára a Abrahám, koncert pro saxofon, klavír a orchestr. Úč. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a sólisté: Jaroslav Jakubovič a Emil Viklický. Dirigent: Tomáš Brauner. Slavnostní večer uvede Jitka Čvančarová | Jízdárna Pražského hradu

Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu | vstup zdarma
13. 07. | 10.15 | Pluk Šťastných Dechařů při ZUŠ Lounských
27. 07. | 10.15 | Národní dechový orchestr ZUŠ Přelouč
10. 08. | 10.15 | Kapela 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO
07. 09. | 10.15 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR

 

Snimek_128 PH_Belveder_foto_Petr_Neubert
Doporučujeme

Loading...