Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Pražský hrad

Pražský hrad
pro aktuální informace navštivte naše webové stránky: www.hrad.cz většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup
číst více

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU
III. nádvoří tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–17.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
tel. +420 224 372 249, info@hrad.cz, 100 Kč – 1 osoba/hod. (s platnou okruhovou vstupenkou sleva 50 Kč)

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Katedrála sv. Víta 9.00–16.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 15.40). Velká jižní věž 10.00–17.00.

Aktuální otevírací doba zahrad Pražského hradu (Královská zahrada a Jižní zahrady) a Jeleního příkopu – viz www.hrad.cz. Zahrada na Baště je otevřena celoročně denně 6.00–22.00.

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ PRAŽSKÉHO HRADU
ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné
Pražský hrad: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč, snížená 80 Kč, rodinná 300 Kč

* SLEVY VSTUPNÉHO
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Pražský hrad – okruh – žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu. Cena 50 Kč.

VÝSTAVY

CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
otevřeno denně 10.00–18.00

Okna svatovítské katedrály   Barevné výplně oken jsou velmi důležitou a mimořádně působivou součástí vybavení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Byly vytvořeny v období přibližně jednoho sta let (1865-1969) podle předloh, jejichž autory byli často významní umělci. Výstava ukazuje některé z těchto návrhů, stylovou rozmanitost i dokonalé umělecké provedení vitrají a přibližuje jejich detaily, které nejsou při běžném pohledu zdola rozeznatelné. Součástí expozice je i představení plánů návrhů oken | od 22. 9. do 31. 12.

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
otevřeno denně 10.00–18.00
Česká a slovenská architektura   Výstava je nerozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století. Koná se u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Na ploše přes 2000 metrů čtverečních se představí více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl stovek architektů působících od konce 19. století do současnosti, jak v České, tak Slovenské republice | od 10. 10. do 30. 11.

III. NÁDVOŘÍ, ZÁPADNÍ PRŮČELÍ KATEDRÁLY SV. VÍTA
otevřeno: denně 6.00–22.00
vstup zdarma
Dvojí výročí katedrály sv. Víta   V letošním roce uplynulo 150 let od posvěcení a položení základního kamene k dostavbě svatovítské katedrály a současně si připomínáme 50. výročí systematické odborné péče o ní. Při této příležitosti se u západního průčelí katedrály uskuteční malá venkovní výstava, která obě tato výročí přiblíží | do 31.12.

STÁLÉ EXPOZICE

OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří
otevřeno denně 9.00–17.00
Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách původních renesančních koníren mohou ve znovuotevřené obrazárně prohlédnout díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka.

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU
Starý královský palác, gotické podlaží
otevřeno: denně 9.00–17.00
Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky.

ZLATÁ ULIČKA
expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů, od 17.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny
Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Kazdy mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

PRAŠNÁ VĚŽ
otevřeno denně 9.00– 17.00
Stálá expozice Hradní stráže – Od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta   Expozice umístěná ve třech patrech věže Mihulka představuje historii i současnost Hradní stráže a historický vývoj jejích předchůdců. Historií provede návštěvníky prostřednictvím řady exponátů a dobových scén. Nechybí ani jeden ze symbolů znovuzrození Hradní stráže po listopadu 1989, dnes již legendární motocykl BMW K75 doprovázející státní návštěvy po zvolení Václava Havla prezidentem | od 13. 10.

PŘEDNÁŠKY A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
na všechny akce je nutná rezervace na www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade

07. 12. | 17.00 | Výtvarná díla v areálu Pražského hradu II. – přednášející: Zdeněk Lukeš | Nejvyšší purkrabství (vstup ze Zlaté uličky)
12. 12. | 16.30 | Komentovaná prohlídka výstavy Okna Svatovítské katedrály – přednášející: Petr Chotěbor a Petra Ponzerová | Císařská konírna Pražského hradu
14. 12. | 17.00 | Tři králové u Ježíška – přednášející:  Olga Kotková | Obrazárna Pražského hradu | vstup z II. nádvoří)
19. 12. | 17.00 | Literatura na Hradě: Kateřina Tučková představí knihu Bílá Voda – literárně-diskusní podvečer z nového cyklu Literatura na Hradě | Nejvyšší purkrabství (vstup ze Zlaté uličky)

Snimek_128 PH_Belveder_foto_Petr_Neubert
Doporučujeme

Loading...