Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Inzerce

Redakce KAM po Česku se dlouhodobě věnuje podpoře, propagaci, popularizaci a rozvoji domácího cestovního ruchu. Díky vysokému nákladu vydávaných magazínů, jejich periodicitě, rozsáhlé distribuční síti doma i v zahraničí a návštěvnosti webového portálu www.kampocesku.cz, zaujímá dlouhodobě čelní místo mezi vydavatelstvími se zaměřením na cestování a kulturu.

Pražský přehled kulturních pořadů aneb S námi máte přehled 72. ročník

Měsíčník s nejdelší tradicí u nás přináší obsáhlé informace o kulturním životě v hlavním městě Praze a pozvánky na významné akce v ČR.
Zveřejněné akce v e-magazínu jsou následně, trvale a bezplatně dostupné na www.prazskyprehled.cz

Portál www.prazskyprehled.cz

  • stovky akcí na každý měsíc
  • rychlé nebo detailní vyhledávání
  • témata: divadla, muzea, galerie, koncerty, volný čas, pro děti, památky, kluby, film, městské části, veletrhy a předprodej vstupenek

Co je portál www.prazskyprehled.cz?

  • unikátní zdroj informací o pražské kultuře
  • zdroj dat je přímo od pořadatelů
  • akce jsou zveřejněny nejprve v e-magazínu
  • následně ZDARMA na www.prazskyprehled.cz

Pražský přehled kulturních pořadů | 72. ročník
S námi máte přehled

Portál Pražský přehled kulturních pořadů

Archiv: www.prazskyprehled.cz

On-line: www.prazskyprehled.cz

Nabídka pro rok 2024 Nabídka pro rok 2024

Doporučujeme

Loading...