Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Pražský hrad

Pražský hrad
pro aktuální informace navštivte naše webové stránky: www.hrad.cz většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup
číst více

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU

III. nádvoří tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–17.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

tel. +420 224 372 187, 224 373 568, info@hrad.cz

Cena za komentované prohlídky: 150 Kč/1 hod./osoba – česky (+ případná cena vstupenky do objektu), 250 Kč/h/osoba – anglicky, německy, italsky, španělsky, francouzsky (+ případná cena vstupenky do objektu)

Cena pro skupiny ZŠ a SŠ v českém jazyce: 50,- Kč/ 1 hod./ žák či student (+ případná cena vstupenky do objektu).

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ

Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00

V zimní sezoně (listopad – únor) jsou pro návštěvníky přístupné níže uvedené objekty a zahrady:

Pražský hrad – základní okruh: denně 9.00–16.00, katedrála sv. Víta v neděli až od 12.00, vstupenky zde. Nahlédněte do nejkrásnějších míst Pražského hradu. Navštívíte Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, katedrálu sv. Víta i Zlatou uličku. Se vstupenkou lze navštívit zdarma i výstavu Okna svatovítské katedrály.

Velká jižní věž katedrály sv. Víta: denně 10.00–17.00, vstupenky v informačních střediscích a na pokladnách Pražského hradu. Bezmála sto metrů vysoká věž nabízí jedinečný pohled na Prahu. Během výstupu více než 280 schodů si návštěvníci prohlédnou i zvony svatovítské katedrály.

Zahrada Na Baště: denně 6.00–22.00, vstup zdarma

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ PRAŽSKÉHO HRADU

ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné

Pražský hrad: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč

Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč / jednotné vstupné

* SLEVY VSTUPNÉHO

– mládež od 6 do 16 let

– studenti středních a vysokých škol do 26 let

– rodinné vstupné (1–5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí)

– senioři od 65 let (včetně)

VSTUPNÉ PRO ZŠ

Pražský hrad – základní okruh + Pražský hrad – stálé expozice – žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP

– děti do 6 let

– držitelé průkazu ZTP (ZTP/P včetně jedné osoby doprovodu)

– pedagogický doprovod školních skupin (na 15 žáků / studentů max. 1 osoba doprovodu)

– licencovaní průvodci EU s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů

Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Volný vstup či slevy jsou poskytovány pouze po předložení oficiálního dokladu prokazujícího daný nárok. U studentů po předložení platného dokladu o denním studiu.  Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.

Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu. Cena 50 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE

OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  • otevřeno denně 9.00–16.00

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách původních renesančních koníren mohou ve znovuotevřené obrazárně prohlédnout díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka.

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU
Starý královský palác, gotické podlaží

  • otevřeno: denně 9.00–16.00

Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky.
Doprovodný program:
Zážitková prohlídka pro děti a školy Hra na Hrad

ZLATÁ ULIČKA

  • expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů, od 17.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Kazdy mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

PRAŠNÁ VĚŽ

  • otevřeno denně 9.00–16.00

Stálá expozice Hradní stráže – Od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta   Expozice umístěná ve třech patrech věže Mihulka představuje historii i současnost Hradní stráže a historický vývoj jejích předchůdců. Historií provede návštěvníky prostřednictvím řady exponátů a dobových scén. Nechybí ani jeden ze symbolů znovuzrození Hradní stráže po listopadu 1989, dnes již legendární motocykl BMW K75 doprovázející státní návštěvy po zvolení Václava Havla prezidentem

ROŽMBERSKÝ PALÁC

  • otevřeno denně 9.00–17.00

Znovuotevřená stálá expozice zavede návštěvníky do prostor původně renesančního paláce pánů z Rožmberka z let 1545–1574. Ten se v roce 1600 stal majetkem císaře Rudolfa II. a ve své původní podobě přetrval až do poloviny 18. století, kdy byl radikálně přestavěn na Ústav šlechtičen. Součástí je i pozdně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie.

VÝSTAVY

CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
otevřeno denně 10.00–18.00
Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka   Grafika roku 2023 představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů – grafiků. Grafika roku se během 30 let stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled na posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Na výstavě jsou zastoupena díla těchto autorů: Jan Švankmajer, František Skála, Míla Fürstová, Petr Sís, Mikoláš Axmann, Petr Nikl, Šimon Brejcha, Lenka Falušiová, Patrik Hábl a J.H.Krchovský, Petr Nikl, Jakub Špaňhel, Rostislav Vaněk, Martin Velíšek, Jan Hísek, Renáta Fučíková, Michal Škapa, Jan Kaláb, Kateřina Černá, Čestmír Suška, Lubomír Krupka, Jiří Suchý, František Hodonský, Jan Vičar, Vojtěch Kovařík a mnoho dalších | od 11. 4. do 12. 5.

PŘEDNÁŠKY A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

01. 05. | 15.00 | Litografická dílna Petra Korbeláře – hostem Jakub Špaňhel. Tato výtvarná dílna je součástí doprovodného programu k výstavě Grafika roku a cena Vladimíra Boudníka v Císařské konírně Pražského hradu.
04. 05. | 15.00 | Workshop mezzotinty s Jiřím Hanušem a Robinem Kaločem. Tato výtvarná dílna je součástí doprovodného programu k výstavě Grafika roku a cena Vladimíra Boudníka v Císařské konírně Pražského hradu.
07. 05. | 15.00 | Století Vladimíra Boudníka a Ladislava Čepeláka. Tato beseda je součástí doprovodného programu k výstavě Grafika roku a cena Vladimíra Boudníka v Císařské konírně Pražského hradu | Nejvyšší purkrabství
09. 05. | 17.00 | Architektura na Hradě: Žáci Jana Kotěry z AVU. Přednášející Zdeněk Lukeš | Nejvyšší purkrabství
23. 05. | 17.00 | Umění na Hradě: Sbírky císaře Rudolfa II. na Pražském hradě. Přednášející Štěpán Vácha | Nejvyšší purkrabství

 

Snimek_128 PH_Belveder_foto_Petr_Neubert
Doporučujeme

Loading...