Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Příběh Pražského hradu

Příběh Pražského hradu

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU
Starý královský palác, gotické podlaží
otevřeno:
Letní období: 9.00-17.00 hod.
Zimní období: 9.00-16.00 hod.

Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky.


Termíny akce:

02. 01. 2023 / 10:00 - 31. 12. 2023 / 16:00

Tagy:

v Praze
expozice

Pořadatel:

Pražský hrad
Doporučujeme

Loading...