Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

AUDITORIUM ŽMP

AUDITORIUM ŽMP


02. 05. | 18.00 | Vernisáž výstavy Záhadné pouto – ilustrace – výstava představí práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, kteří pod vedením ilustrátorky a pedagožky Renáty Fučíkové vytvářeli ilustrace pro stejnojmennou publikaci a výstavní projekt diplomata Roberta Řeháka o česko-izraelských diplomatických vztazích | vstup volný
03. 05. | 18.00 | Mýtus ve vědecké době: Jak rozumět obviněním z „rituální vraždy“ na přelomu 19. a 20. století? – dříve rozšířené přesvědčení, že Židé vraždí křesťanské děti pro rituální účely, zdánlivě skončilo s dobou osvícenství. Přesto byla tzv. „krevní pověra“ ve střední a východní Evropě na přelomu 19. a 20. století překvapivě rozšířená. Prof. Hillel J. Kieval z Washington University v St. Louis se ve své přednášce zamyslí nad tím, jak se zdánlivě překonané názory začaly znovu jevit jako věrohodné a jak se i vzdělané elity chopily obvinění z židovské „rituální vraždy“. Akce probíhá ve spolupráci s Katedrou Blízkého východu FF UK. Přednáška proběhne v češtině| vstup volný
11. 05. | 18.00 | Židovští architekti v Praze: František Zelenka – květnová přednáška historika architektury Zdeňka Lukeše představí architekta, scénografa, designéra, žáka Josefa Gočára z AVU a člena avantgardního Devětsilu Františka Zelenku (1904–1944). Autor Ježkova Modrého pokoje projektoval funkcionalistické domy, pasáže, interiéry i plakáty a obaly na gramofonové desky pro Osvobozené divadlo. V roce 1943 byl společně s rodinou deportován do terezínského ghetta a v roce 1944 byl zavražděn v koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi-Březinka | vstup volný
18. 05. | 18.00 | Obrazárna: Umělecké sbírky pražského Židovského muzea – současná sbírka vizuálního umění ŽMP vznikala za velmi pohnutých okolností válečných let jako produkt nebývale odvážné strategie kurátorů zvláštního projektu tehdejšího Židovského ústředního musea. Jaké byly její válečné a poválečné osudy? O tom všem se posluchači mohou dozvědět více v přednášce o současném stavu a možnostech budoucího rozvoje sbírky a v následné debatě s její dlouholetou kurátorkou Michaelou Sidenberg. Přednáška je součástí cyklu 5x OBRAZEM. Uměleckými sbírkami Židovského muzea v Praze | vstup volný
24. 05. | 18.00 | Židovská šlechta v proměnách času – druhá přednáška z cyklu Nobilitas Iudaeorum prof. Jana Županiče z Ústavu světových dějin FF UK se zaměří na osudy vybraných šlechtických rodů židovské víry. Na příkladu podnikatelů, státních zaměstnanců, vědců či reprezentantů svobodných profesí se pokusí zachytit odlišné cesty židovských elit ke společenskému vzestupu a důvody, proč jim byly šlechtické tituly udíleny | vstup volný
25. 05. | 18.00 | Proces s Rudolfem Slánským a spol.: průvodce tápajících – tzv. Slánského proces z roku 1952 patří mezi nejdiskutovanější historické události v česko-izraelských vztazích. Okolnosti procesu jsou spojeny s událostmi holocaustu, s politikou poválečného Československa dodávajícího zbraně vznikajícímu Státu Izrael a se sovětskými představami o politickém uspořádání na Blízkém východě. Historik Martin Wein z telavivské univerzity v Izraeli na základě dostupných dokumentů prozkoumá jednotlivé osudy každého z obžalovaných a jejich míru zapojení do událostí spojených s procesem. Přednáška a následná diskuze proběhnou v češtině | vstup volný
30. 05. | 18.00 | Kolektivní paměť a svatá místa: Jak „vzpomínat“ na to, co jsme nezažili – Jan Kranát z Evangelické teologické fakulty UK představí koncepci „kolektivní paměti“ francouzského myslitele Maurice Halbwachse (1877–1945), který zvláštní pozornost věnoval Svaté zemi, zejména chrámovému okrsku v Jeruzalémě | vstup volný

Dílna OVK

15. 05. | 10.00 | Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje slaví Šavuot – už jste slyšeli o Desateru a víte, jak souvisí s židovským poutním svátkem Šavuot? V květnové dílně se děti dozví, jak vypadá svitek Tóry, co obsahuje a proč si Tóru připomínáme právě v období, kdy v Izraeli dozrává obilí a sklízí se první chutné plody | vstupné 70 Kč
Prohlídka: Starý židovský hřbitovDoporučujeme

Loading...