Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Museum Kampa

Museum Kampa
Nadace Jana a Medy Mládkových otevřeno denně 10.00–18.00 informace o aktuální otevírací době a termínech trvání výstav sledujte na www.museumkampa.cz
číst více

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka, Otto Gutfreund: Mistři světového malířství   Expozice v Museu Kampa představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé zápůjčky děl Františka Kupky a součástí expozice je rovněž výstava soch Otto Gutfreunda.

VÝSTAVY
Jiří Sopko: retrospektiva   Retrospektivní výstava umělce, který patří k nejvýraznějším osobnostem české poválečné malby. Na výstavě bude vystavena stovka obrazů a několik desítek kreseb a akvarelů z let 1969–2021. Retrospektiva, kterou připravilo Museum Kampa ve spolupráci s Galerií Gema, se koná u příležitosti malířových 80. narozenin. Kurátoři: Linda Sedláková, Jan Skřivánek | od 12. 3. do 29. 5.
Karel Vaňura: Vrstvení   Výstava představí dosud nepříliš známou malířskou tvorbu sklářského výtvarníka a pedagoga Karla Vaňury (1937–2018). Kurátorka: Helena Musilová | do 29. 5.

Králové Majálesů   Exteriérová výstava v parku Kampa připomene tradici studentských majálesů, přiblíží jejich podobu a dobový kontext se zaměřením na období po druhé světové válce, kdy dostala výrazně politické konotace. Připraveno ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století. Autor výstavy: Petr Blažek | do 27. 7.

DOPROVODNÝ PROGRAM
změna programu vyhrazena, kapacita programů je omezena
aktuální informace o doprovodných programech na www.museumkampa.cz/programy

04. 05. | 18.00 | Rok 1968 ve výtvarném umění v Československu – přednáška Heleny Musilové se soustředí na období let 1966 až 1973. V pěti kapitolách představí skrze výtvarná díla změny, jimiž Československo prošlo v těchto několika intenzivních letech – od společenství, které se začínalo chovat jako občanská společnost západního typu, přes národ šokovaný nemyslitelnou invazí vojsk Varšavské smlouvy a o pět měsíců později smrtí Jana Palacha až po lid rezignovaně přijímající normalizační omezení a zákazy. Na tvorbě jednotlivých autorů širokého generačního rozpětí je vidět různou formu umělecké, intelektuální či tvůrčí reflexe stávající situace, představené práce reprezentují zásadní hodnoty českého poválečného umění, v řadě případů je také vůbec poprvé ukázána (někdy jenom tušená) souvislost se společenskými a politickými ději té doby. Až na výjimky nejde o díla angažovaná ve smyslu umění bojujícího či protestujícího, ale o snahu prostřednictvím vlastní tvorby pochopit, zhmotnit nastalou realitu | cena: dospělý: 100 Kč, student/učitel/senior: 50 Kč, dítě do 6 let: zdarma, rodina (2 dospělí + až 3 děti mladší 15 let): 150 Kč
07. 05. | 15.00 | Komentovaná prohlídka stálé expozice Musea Kampa – kolekce dvou význačných autorů českého původu, Františka Kupky a Otto Gutfreunda, patří mezi nejdůležitější části sbírky Musea Kampa – oba autory Meda Mládková prezentovala na výstavách zejména ve Spojených státech amerických, kde se skrze jejich dílo snažila zvýšit povědomí o jejich tvorbě a o českém moderním umění vůbec. Přijďte jejich tvorbu poznat během lektorské komentované prohlídky! | cena: dospělý: 190 Kč, senior/student: 100 Kč, rodina (2 dospělí + až 3 děti mladší 15 let): 350 Kč, klub přátel Musea Kampa/ dítě do 6 let: 0 Kč
12. 05. | 18.00 | Pavla Pečinková: Malířovo svědectví – prohlídku retrospektivní výstavy Jiřího Sopka povede Pavla Pečinková, spoluautorka malířovy monografie.  Na cestě značené jásavými barvami se setkáme nejen s obrazy plnými vitality a radosti z malování, ale i s trpkým svědectvím o absurdních životních podmínkách v letech normalizace a také s vážnou reflexí nad zázračností lidského bytí i nad jeho bídou a limity | cena: dospělý: 220 Kč, student/senior/učitel: 130 Kč, rodina (2 dospělí a až 3 děti mladší 15 let): 400 Kč, klub přátel Musea Kampa / dítě do 6 let: 0 Kč
18. 05. | 18.00 | Jiří Sopko: Kurátorská komentovaná prohlídka – ve třech patrech Musea Kampa je k vidění stovka obrazů Jiřího Sopka a několik desítek jeho kreseb a akvarelů z let 1969 až 2021. Sopko patří mezi nejvýraznější osobnosti české poválečné malby. Pro jeho tvorbu jsou charakteristické výrazné barvy, zájem o lidskou figuru a osobitý smysl pro humor. Využijte příležitosti se dozvědět o jeho tvorbě více během komentované prohlídky s kurátory výstavy Lindou K. Sedlákovou a Janem Skřivánkem | cena: dospělý: 220 Kč, student/senior: 130 Kč, rodina (2 dospělí a až 3 děti mladší 15 let): 400 Kč, klub přátel Musea Kampa / dítě do 6 let: 0 Kč
28. 05. | 15.00 | Lektorské komentované prohlídky výstavami Jiřího Sopka a Karla Vaňury – Poslední příležitost si prohlédnout výstavy Jiřího Sopka a Karla Vaňury s výkladem. Prohlídka začíná v expozici Jiřího Sopka a poté pokračuje do expozice Karla Vaňury. Vstupenka platí do celého musea, po prohlídkách tak můžete navštívit i stálou expozici s díly Františka Kupky a Otty Gutfreunda | cena: dospělý: 350 Kč, student/senior: 190 Kč, rodina (2 dospělí a až 3 děti mladší 15 let): 660 Kč, klub přátel Musea Kampa / dítě do 6 let: 0 KčDoporučujeme

Loading...