Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Národní galerie Praha KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

Národní galerie Praha KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, každá první středa 10.00–20.00 vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
číst více

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550   Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy | kurátorka: Štěpánka Chlumská, spolupráce Tomáš Hladík, Marcela Vondráčková

LAPIDÁRIUM A PROHLÍDKOVÝ OKRUH ARCHITEKTUROU KLÁŠTERA
Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

SOCHAŘSKÁ ZAHRADA
Klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý) | otevírací doba: pondělí–neděle 10.00–16.00 | vstup: zdarma

KNIHKUPECTVÍ
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, každá první středa: 10.00–20.00
Klášter sv. Anežky České je oázou klidu v rušném turistickém centru města. Kromě sbírkové expozice středověkého umění a prohlídkového okruhu historií kláštera, skýtá i komornější obchod s knížkami a předměty zaměřenými na staré umění. Začíst se pak můžete v malebných klášterních zahradách.

Doporučujeme

Loading...