Najdi akci

Kalendář akcí

Nová dimenze světla

Nová dimenze světla

15. září 1847 (175 let)
Prahu rozsvítilo prvních 200 plynových lamp 15. září 1847. Do té doby byly používány lampy olejové. Tento den je považován za den českého plynárenství.

Plyn určený pro osvětlení do lamp byl přiváděn z první pražské i české plynárny zřízené k tomuto účelu v Karlíně, v místech dnešního hotelu Hilton Prague na Florenci. Svítiplyn se v ní vyráběl za pomoci černého uhlí. Ve 40. letech 20. století bylo v Praze již kolem 10 tisíc plynových lamp. Od konce 19. století bylo plynové osvětlení doplňováno elektrickým, které postupně nahradilo to plynové. Poslední plynové lampy byly nahrazeny elektrickými na jaře 1985. Jednalo se o stožáry na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici. V oblasti královské cesty bylo v letech 2002–2012 plynové osvětlení znovu zavedeno s využitím replik historických stožárů a luceren. Plynové kandelábry byly vyráběny většinou z litiny a byly velmi hodnotně umělecky provedeny. Jedněmi z největších dodavatelů kandelábrů pro Prahu byly komárovské železárny na Hořovicku.

Pavel Edvard Vančura, foto © Wikimedia Commons

Plynový kandelábr, Hradčanské náměstí
Doporučujeme

Loading...