Najdi akci

Kalendář akcí

Studio Ypsilon

Studio Ypsilon
Legenda v srdci Prahy. Autorské divadlo, jež nedávno oslavilo 57 let od vlastního založení, přesto zdá se nestárnoucí. Přední česká divadelní scéna, s výrazným vlivem na vývoj současného divadla. Studio Ypsilon...
číst více

VELKÁ SCÉNA

29. 01. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid etc. – chcete zažít Silvestr s Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální večer, kterým seriálovým způsobem probíhá příběh Dona Juana, vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka. A i na předsevzetí možná dojde! Úč. P. Vršek, J. Onder, M. Bohadlo, K. Kikinčuková nebo B. Skočdopolová, J. Kretschmerová, J. Vacková, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, T. Víšek, P. Hasman, K. Mende, L. Přichystalová a O. Zicha, rež. J. Schmid | 2 h 20 min
30. 01. | 19.30 | Utíkejte, slečno Nituš! – Ľ. Feldek – komorní adaptace slavné Hervého operetky Mamzelle Nitouche, v níž je původní nápad s převleky, nejrůznějšími změnami a dvojím životem postav dotažen téměř do absurdních rozměrů. Večer se nese v duchu hravosti, hudebnosti a duchaplnosti, ale ze všeho nejvíc je večerem nespoutané a dobré zábavy, tak typické pro jedinečnou poetiku Ypsilonky. Úč. L. Přichystalová, P. Vršek, J. Kretschmerová, K. Mende, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Bradáč, M. Bohadlo, J. Večeřa a D. Renč, rež. P. Oravec | 2 h
31. 01. | 19.30 | Sen noci svatojánské, jak se nám zdá (poněkud i jako Svátek osla) | vyprodáno

02. 02. | 19.30 | Spálená 16 – J. Schmid – místo, na němž stojíme, má své dějiny. Dům, v němž hrajeme, má své fluidum, už si něco zažil jako i celá ulice a my nevíme, na co z toho třeba navazujeme. Hrají: P. Vršek, J. Jiráň, R. Janál, J. Synková, R. Mrázik, P. Nový, M. Bohadlo, B. Skočdopolová, J. Vacková, R. Rychlá, M. Janouš, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, T. Víšek, P. Hasman, K. Mende, L. Přichystalová, V. Soumarová, A. Goldflam, J. Vrbová, F. Uhlíř, P. Koura, rež. J. Schmid.
03. 02. | 19.30 | Babička se vrací aneb Dichtung und Wahrheit (vysněná, nebo skutečná) – B. Němcová, A. Goldflam – Babička B. Němcové, vysněná a taky trochu skutečná. Neboli Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla B. Němcová, jak se s největší pravděpodobností skutečně udál a jak ho vidíme dnes. Úč. J. Synková, J. Lábus, L. Malkina, P. Nový, J. Jiráň, J. Vacková, B. Skočdopolová, L. Loubalová, J. Šteflíčková. R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš ad., rež. A. Goldflam | 2 h 30 min
05. 02. | 19.30 | Swing se vrací neboli O štěstí – J. Schmid a kol. – swing je muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, K. Mende, M. Janouš, M. Kořínek, J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová, M. Plánková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, J. Bradáč, J. Večeřa, J. Noha, F. Uhlíř, rež. J. Schmid | 2 h 30 min |
07. 02. | 19.30 | Sen noci svatojánské, jak se nám zdá (poněkud i jako Svátek osla) – W. Shakespeare – nejhranější komedie největšího dramatika všech dob. Hra o bláznivých proměnách lásky, které se můžeme smát, zoufat si, ne se z ní radovat. Hra o lásce šťastné i nešťastné, o lásce náctiletých i dospělých, o lásce po letech i o lásce k divadlu. Vzniká láska v očích nebo v hlavě? Je to jen chemie, nebo za ní je něco tajemného? A proč se zamilujeme i do osla? Možná proto, že láska je největší silou na světě. Těžko se chytá, dělá si, co chce. Prožijte ji na představení v Ypsilonce. Hrají: P. Vršek, R. Rychlá, J. Bradáč, P. Labudová, K. Mende, B. Skočdopolová, J. Vacková nebo L. Přichystalová, V. Soumarová, P. Nový, J. Večeřa, L. Loubalová, M. Bohadlo, M. Novotný, rež. M. Tichý.
08. 02. | 19.30 | Národní tragédie aneb Překrásný nadhasič pražský – I. Peřinová – příběh je inspirován skutečnou událostí, požárem Národního divadla. Tragédie! Co čert nechce, vznikla z toho znamenitá komedie, ve které se zřetelně zrcadlí i česká povaha. Zároveň hodně muziky! Hrají: Jiřina Vacková, Václav Helšus, Kryštof Mende, Miroslav Novotný, Martin Janouš, Lenka Loubalová, Renata Rychlá, Martin Bohadlo, Lumíra Přichystalová, Veronika Soumarová, Jan Bradáč, Jan Večeřa, Dominik Renč, rež. P. Oravec.
09. 02. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce – kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují: M. Dejdar, J. Lábus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, režijní vedení M. Dejdar | 1 h 45 min
10. 02. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního života. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě obrácené logiky. Je to příběh dvou rodin, který se proplete, a které chtějí situaci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Jenomže ono je vždycky všechno trochu jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, O. Navrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, P. Labudová nebo M. Málková, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min
12. 02. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid – hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, P. Labudová nebo V. Soumarová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Loubalová, K. Kikinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, K. Mende, M. Kořínek a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min
14. 02. | 19.30 | Utíkejte, slečno Nituš! – Ľ. Feldek – komorní adaptace slavné Hervého operetky Mamzelle Nitouche, v níž je původní nápad s převleky, nejrůznějšími změnami a dvojím životem postav dotažen téměř do absurdních rozměrů. Večer se nese v duchu hravosti, hudebnosti a duchaplnosti, ale ze všeho nejvíc je večerem nespoutané a dobré zábavy, tak typické pro jedinečnou poetiku Ypsilonky. Úč. L. Přichystalová, P. Vršek, J. Kretschmerová, K. Mende, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Bradáč, M. Bohadlo, J. Večeřa a D. Renč, rež. P. Oravec | 2 h
15. 02. | 19.30 | Babička se vrací aneb Dichtung und Wahrheit (vysněná, nebo skutečná) – B. Němcová, A. Goldflam
16. 02. | 19.30 | Spálená 16 – J. Schmid
17. 02. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce
20. 02. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská travestie slavné opery – co se stane, když do prostředí s Vodníkem, Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když Princ už je trochu ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací k inscenaci na téma problematického světa mytických postav a komplikovaného světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací jinam. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, M. Plánková nebo B. Skočdopolová, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, R. Rychlá, J. Bradáč ad., rež. J. Schmid | 2 h 10 min
21. 02. | 19.30 | Let do nebe aneb Fata morgana – A. Goldflam, D. Charms, K. Poláček, I. Wernisch – V této bláznivé době při mně stůj, zpívá se v jedné písni. A když je to tak, pak taky občas děláme bláznivé věci. A tak se Arnošt Goldflam rozhodl připravit scénář ze svých oblíbených autorů Karla Poláčka, Ivana Wernische, Daniila Charmse a též z jedné své aktovky. Jsou to věci vesměs žertovné, hravé, trochu bizarní, s lehkým podtónem smutku. Také malá podivná operka, několik hravých písní i hudební podkresy. Živá hudba i zpěv, herecké exhibice. Trošku absurdní, nepříliš uctivé, crazy. Něco úplně jiného, než s čím se teď diváci setkávají v divadlech. Hrají: P. Nový, O. Navrátil, P. Vršek, J. Bradáč, K. Mende, P. Labudová, J. Vacková, B. Skočdopolová, V. Soumarová, rež. A. Goldflam | 2 h | není pro děti
26. 02. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid etc. – chcete zažít Silvestr s Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální večer, kterým seriálovým způsobem probíhá příběh Dona Juana, vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka. A i na předsevzetí možná dojde! Úč. P. Vršek, J. Onder, M. Bohadlo, K. Kikinčuková nebo B. Skočdopolová, J. Kretschmerová, J. Vacková, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, T. Víšek, P. Hasman, K. Mende, L. Přichystalová a O. Zicha, rež. J. Schmid | 2 h 20 min
27. 02. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru – J. Schmid – přišli jsme na to, že slavný americký tanečník Fred Astaire má kořeny v Praze. Naší hlavní inspirací jsou vzpomínky Astairovy taneční partnerky Ginger Rogers. Tanečně hudební divadlo plné skvělých, známých melodií. Úč. P. Vršek, K. Kikinčuková, J. Onder, J. Synková, O. Navrátil, B. Skočdopolová, P. Nový, R. Rychlá, M. Bohadlo, K. Mende, J. Bradáč, J. Vacková, M. Janouš, J. Večeřa, J. Noha, D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min

MALÁ SCÉNA
06. 02. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu jinak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte a třeba vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka překvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, P. Labudová nebo A. Kotlíková, D. Šváb, B. Skočdopolová, K. Mende, M Bohadlo aj. Vacková, rež. A. Godflam | 1 h 20 min
13. 02. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a jiných víceúhelníků za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h | VYPRODÁNO
19. 02. | 15.00 | Až opadá listí z dubu – J. Werich – pohádka pro děti i velké „děti“ z knihy Jana Wericha Fimfárum, která pojednává o tom, jak si sedlák Čupera musel projít peklem při cestě za „nepitím“. A stálo to za to. Jak je ve Werichově díle zvykem, hrdinovu nápravu sledujeme s laskavým pohledem, nadhledem a smyslem pro humor. A hodně se při tom muzicíruje. Hrají: J. Bradáč, L. Š. Loubalová, K. Mende, M. Novotný, R. Rychlá, V. Soumarová, rež. J. Večeřa.
22. 02. | 10.00 | Hudbajky aneb Skrytý život nástrojů – J. Bradáč, K. Mende – již dlouho převládá názor, že nástroje mají duši. Většina hráčů vám potvrdí, že dokonce umí trápit lidi. Je znepokojující, že mají něco za lubem! Pojďme se tomu společně dostat na kobylku. Úč. J. Bradáč a K. Mende | 45 min | titul je určený především pro školní kolektivy a mládež | VYPRODÁNO
23. 02. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian | VYPRODÁNO
24. 02. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas nečekaně vratká. Takže i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, L. Loubalová, R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Bohadlo nebo M. Chloupek, rež. A. Goldflam | 2 h 15 min
25. 02. | 19.30 | Divadlo Vosto5: Slzy ošlehaných mužů – osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty v loutkohereckém pozdravu Divadla Vosto5 podkrkonošským ochotníkům. Sto let po největší české sportovní tragédii stále s jistotou nevíme, co přesně se tenkrát stalo na krkonošském Zlatém návrší | host
28. 02. | 19.30 | Cabaret Calembour: Plejtvák – M. Šotek – komedie o boji o sedm obratlů. Úč. I. Lupták, j. h., J. Suchý z Tábora, I. Orozovič, L. Polišenská a M. Šotek, hlas velryby: L. Rybová, rež. M. Šotek | 1 h 40 min | host | VYPRODÁNODoporučujeme

Loading...