Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Češi ve Švábsku

Češi ve Švábsku

1077 (945 let)
Když se dva perou, leckdy na tom vydělá ten třetí. Český kníže Vratislav II. si vsadil ve sporu Jindřicha IV. a Rudolfa Švábského dobře.
Dva rivalové o moc ve Svaté říši římské vzájemně soupeřili i na pozadí intrik papeže Řehoře VII. Odbojná šlechta za podpory papeže v březnu 1077 zvolila Jindřichovým vzdorokrálem Rudolfa a to vyvolalo další konflikty. Do hry vstoupily české oddíly, které v Jindřichově vojsku zpustošily Švábsko. Vratislav se svými muži několikrát v následujících letech Jindřichovi pomohl, a tak ho Jindřich roku 1084 už v roli císaře nejen za italské tažení odměnil. Vratislav II. získal nedědičný titul krále, kterého známe pod jménem Vratislav I.
-liban-, foto Vratislav II., freska ve znojemské rotundě © Wikimedia Commons
Doporučujeme

Loading...