Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Vojenský historický ústav Praha

Vojenský historický ústav Praha

VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní zařízení Ministerstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany, Národní památník hrdinů heydrichiády a další externí výstavní prostory.

ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2, Praha 3, tel. 973 204 900

Armádní muzeum Žižkov bude po rekonstrukci pro návštěvníky otevřeno od 28. října 2022
vstup zdarma

LETECKÉ MUZEUM KBELY
Mladoboleslavská ul., Praha 9, tel. 973 207 500
otevřeno: od května do října, denně mimo pondělí 10.00–18.00
vstup zdarma

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel, a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům.
Nově je veřejnosti zpřístupněn také letňanský areál Staré Aerovky, díky němuž se kbelská expozice rozšířila o další výstavní prostory (nachází se cca 900 metrů od kbelského areálu, vchod z ulice Hůlkova).

VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Lešany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov, tel. 973 296 161
otevřeno: od června do září, denně mimo pondělí 9.30–17.30
vstup zdarma

EXPOZICE
Vojenské technické muzeum Lešany se nachází v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou široké veřejnosti prezentovány v deseti halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY
Resslova 9a, Praha 2
e-mail: pamatnik-heydrichiady@vhu.cz
otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
vstup zdarma
Místo úkrytu a posledního boje skupiny příslušníků československého zahraničního odboje, kteří se podíleli na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci Anthropoid – atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942.

Doporučujeme

Loading...