Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Vojenský historický ústav Praha

Vojenský historický ústav Praha

VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní zařízení Ministerstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany, Národní památník hrdinů heydrichiády a další externí výstavní prostory.

ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2, Praha 3, tel. 973 204 900

 • otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
 • vstup zdarma

EXPOZICE

Expozice Armádního muzea Žižkov je rozčleněna na sedm základních částí, podle jednotlivých historických úseků, které mapují vojenské dějiny českého území a českou státnost. Celkem je vystaveno na sedm tisíc exponátů ze sbírky Vojenského historického ústavu Praha. Exponáty jsou umístěny v téměř třech stovkách vitrín, ale také ve volném prostoru výstavních sálů. Sály se nacházejí ve čtyřech podlažích, v některých sálech jsou navíc vestavěná menší mezipatra. Vizuální představení artefaktů včetně nasvícení bylo vytvořeno v duchu nejmodernějších trendů a díky nejvyspělejší osvětlovací technice. Specialitou jsou „předměty s příběhem“, u nichž je návštěvník informován o osudech exponátu i lidí, kteří jsou s ním spojeni. Četné exponáty jsou opatřeny také QR kódy, návštěvník si tak může pomocí moderních technologií přečíst komplexní a rozšířené informace o daném předmětu.

VÝSTAVY

Jiří Sozanský – Invaze 1968   Umělecká výstava k 55. výročí srpnových událostí v roce 1968 | atrium 

1943 – Československá armáda na východní frontě – výstava je věnována vzniku a bojovému nasazení československých exilových jednotek na východní frontě | od 10. 11.

DOPROVODNÝ PROGRAM

LETECKÉ MUZEUM KBELY
Mladoboleslavská ul., Praha 9, tel. 973 207 500

 • otevřeno: od května do října, denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstup zdarma

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel, a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům.

Nově je veřejnosti zpřístupněn také letňanský areál Staré Aerovky, díky němuž se kbelská expozice rozšířila o další výstavní prostory (nachází se cca 900 metrů od kbelského areálu, vchod z ulice Hůlkova).

VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Lešany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov, tel. 973 296 161

 • otevřeno: od června do září, denně mimo pondělí 9.30–17.30
  vstup zdarma

EXPOZICE
Vojenské technické muzeum Lešany se nachází v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou široké veřejnosti prezentovány v deseti halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY
Resslova 9a, Praha 2
e-mail: pamatnik-heydrichiady@vhu.cz

 • otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
  vstup zdarma

Místo úkrytu a posledního boje skupiny příslušníků československého zahraničního odboje, kteří se podíleli na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci Anthropoid – atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942.

Doporučujeme

Loading...