Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
HISTORICKÁ BUDOVA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE otevřeno út 10.00–20.00, st–ne 10.00–18.00 vstupné do celé budovy 250 Kč, snížené 120 Kč, na jednotlivou výstavu 150 Kč, snížené 80 Kč
číst více

STÁLÁ EXPOZICE
ART, LIFE. Umění pro život   Nová expozice představuje plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století. Ukazuje, jak všechny věci kolem nás vstupují do lidského života a mění jej po stránce funkční i symbolické

VÝSTAVY

Řeč plakátu 1890–1938   Výstava představuje výběr plakátů z unikátní, více než třicetitisícové sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která patří mezi nejstarší a nejvýznamnější evropské sbírky plakátu. Ty pak doplňuje padesát dalších exponátů jako jsou dobové umělecké časopisy a knihy.

Plejády skla 1946-2019   Expozice představuje část světově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. století a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. Výběr klíčových děl z různých desetiletí začíná rokem 1946, doprovází jej vysvětlující chronologické texty, včetně výroků slavných představitelů sklářské scény | dlouhodobá expozice

Viva Lucis. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová pro sakrální prostory v Čechách a na Moravě  Kresby a malby Stanislava Libenského, které posloužily jako předlohy trojrozměrných skleněných plastik určených pro sakrální prostory. | dlouhodobá expozice

Sběratel. Lannova sbírka skla – stejně jako na počátku minulého století má díky sběrateli a mecenáši Vojtěchu Lannovi Uměleckoprůmyslové museum v Praze i dnes možnost prostřednictvím unikátních exponátů uceleně představit vývoj sklářského umění od antiky po 19. století.

Casa Immaginaria. Living in a Dream   Projekt, s nímž se Česká republika účastnila 23. Trienále designu a architektury v Miláně. Kurátor Adam Štěch vybral několik mezinárodních výtvarníků zabývajících se digitálním designem, kteří vytvořili snové fiktivní interiéry odkazující k současnému fenoménu tzv. dreamscapes.

Koncert pro dva smysly. Z návrhářského ateliéru na koncertní scénu. Daniela Flejšarová – Magdalena Kožená    Mezzosopranistka Magdalena Kožená se po konzultaci s oděvní výtvarnicí Danielou Flejšarovou, jež pro ni téměř třicet let navrhuje modely pro světová koncertní pódia, rozhodla věnovat 11 modelů do muzejních textilních sbírek. Některé z nich a další zapůjčené jsou k vidění na této výstavě.

Skleněná duše / Pietas. Návrat funerální plastiky   Umělci různého věku i  profesionálních zkušeností, ať již ve sklářství, sochařství, malířství, architektuře, šperkařství nebo fotografii, navrhli drobné funerální plastiky, jejichž výchozím materiálem je sklo

Lithyalin! Revive!   Výstava je prezentací experimentů mladých slovenských autorů s raritní a technologicky náročnou historickou sklářskou technikou lithyalinem.

Lobmeyr Vídeň – 200 let s českým sklem   Výstava k 200. výročí firmy J. & L. Lobmeyr, představuje prostřednictvím bohatého výběru exponátů nejen historii a produkci přední světové sklářské firmy, ale připomíná také skutečnost, že na podobě lobmeyrského skla se zásadně podílely i české sklárny | od 23. 11.

Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek   Jednadvacet vzácných kabinetů především ze sbírky UPM a Národního památkového ústavu, ale i z oblastních a soukromých sbírek představí tato výstava i stejnojmenná publikace. Kabinety 16. a 17. století patří k nejzajímavějším pracím v historii uměleckého řemesla. | od 6. 12.

Šperk – forma – obsah   V první části výstava přináší téma času – šperky s tvarem nekonečné smyčky, pohyblivé včetně mechanických hodinek i šperky z materiálů, které degradují časem, například led nebo mýdlo. V druhé části se výstava soustředí na šperky, které zobrazují jednotlivé figury i výjevy s více aktéry, ať už je to izolovaný motiv nebo útržek scény. | od 14. 12.

Doporučujeme

Loading...