Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
HISTORICKÁ BUDOVA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE otevřeno út 10.00–20.00, st–ne 10.00–18.00 vstupné do celé budovy 250 Kč, snížené 120 Kč, na jednotlivou výstavu 150 Kč, snížené 80 Kč
číst více

STÁLÁ EXPOZICE

ART, LIFE. Umění pro život   Nová expozice představuje plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století. Ukazuje, jak všechny věci kolem nás vstupují do lidského života a mění jej po stránce funkční i symbolické.

VÝSTAVY

Plejády skla 1946-2019   Expozice představuje část světově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. století a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. Výběr klíčových děl z různých desetiletí začíná rokem 1946, doprovází jej vysvětlující chronologické texty, včetně výroků slavných představitelů sklářské scény | dlouhodobá expozice

Viva Lucis. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová pro sakrální prostory v Čechách a na Moravě  Kresby a malby Stanislava Libenského, které posloužily jako předlohy trojrozměrných skleněných plastik určených pro sakrální prostory. | dlouhodobá expozice

Šperk – forma – obsah   V první části výstava přináší téma času – šperky s tvarem nekonečné smyčky, pohyblivé včetně mechanických hodinek i šperky z materiálů, které degradují časem, například led nebo mýdlo. V druhé části se výstava soustředí na šperky, které zobrazují jednotlivé figury i výjevy s více aktéry, ať už je to izolovaný motiv nebo útržek scény | do 19. 5.

Český porcelán tří století 1792–2024   Výstava se soustřeďuje na přiblížení tří století historie českého a československého porcelánu z hlediska jeho výtvarného vývoje, prostřednictvím jeho vzhledu typického pro určitá období. | od 25. 4.

Doporučujeme

Loading...