Najdi akci

Kalendář akcí

AUDITORIUM ŽMP

AUDITORIUM ŽMP

02. 03. | 18.00 | Vítkovice – železárny a město se sociálním zabezpečením. Fotografka a publicistka Lenka Hoffmannová se ve své přednášce bude věnovat historii ostravských Vítkovic, které byly neodmyslitelně spjaty s významnými dynastiemi Rothschildů a Guttmannů. Ti vybudovali ve Vítkovicích 50 let před Baťou průmyslové město s na svou dobu vyspělým sociálním zázemím | vstup volný

09. 03. | 18.00 | Filmová projekce – Transport z ráje. Existenciální drama režiséra Zbyňka Brynycha z terezínského ghetta bylo natočeno podle povídkové knihy Arnošta Lustiga Noc a naděje. Skvostná literární Lustigova adaptace vypráví o osudech několika mladých lidí, kteří se i v podmínkách nesvobody dovedou vzepřít a neztratit svou důstojnost. Úvodní slovo k filmu pronese historička Alice Aronová. Transport z ráje (Československo 1962, 93 min) | vstup volný

14. 03. | 18.00 | Rudolf Jelínek a další – osudy palírenských podnikatelů z Vizovic. Historie zpracování ovoce na východní Moravě sahá nejméně do raného novověku. Ale až s podnikatelským umem rodiny Jelínků se toto tradiční odvětví stávalo od konce 19. století celosvětově proslulým. Přednáška historika Marcela Sladkowského je součástí cyklu Čeští židovští podnikatelé přelomu 19. a 20. století | vstup volný

21. 03. | 18.00 | Adam Hradilek: Anabáze Petra Artona. Přednáška historika Adama Hradilka představí stejnojmennou knihu věnovanou životnímu příběhu Petra Artona, uprchlíka před nacismem, letce RAF a poválečného agenta čs. komunistické rozvědky ve Velké Británii. Večer je součástí přednáškového cyklu pořádaného ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů | vstup volný

30. 03. | 18.00 | Prezentace knihy Všechny řeky. V prostorách knihkupectví s kavárnou překladatelka Lenka Bukovská uvede román přední izraelské spisovatelky Dorit Rabinjanové, líčící zakázaný milostný vztah Izraelky s Palestincem. Knihu, která se v Izraeli dočkala literárních ocenění a nadšených kritik, ale také skandálu, vydalo letos v lednu nakladatelství Paseka | vstup volný | Božská Lahvice, Bílkova 122/6, Praha 1

Dílna ŽMP
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (ve dvoře)

12. 03. | 10.00 | Dílna pro děti: Lvíček Arje vypráví příběh o Šalomounovi a chrámu. Slyšeli jste o králi Šalomounovi a chrámu, který postavil v Jeruzalémě? Moudrost krále Šalomouna je dodnes proslulá. O tom všem si budou děti povídat se lvíčkem Arjem na další dílně. Vyrobí si vlastní návrh chrámu a dozvědí se, co znamená být moudrý | vstupné 90 Kč
Prohlídka: Maiselova synagoga

Doporučujeme

Loading...