Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Národopisné muzeum

Národopisné muzeum
Letohrádek Kinských otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00 vstupné: základní 70 Kč, snížené 40 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
číst více

EXPOZICE

Česká lidová kultura   Etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky.

VÝSTAVY

Vltavané   Výstava, která se koná ku příležitosti 150. výročí vzniku spolku Vltavan Praha, představuje jak podoby řemesel svázaných s vodou a jejich vývoj v průběhu staletí, tak i pozoruhodnou kulturní a společenskou roli Vltavanů | do 31. 12.

Lidová víra   Výstava se snaží přiblížit pestrý duchovní svět venkovského člověka 18. a 19. století s přesahy do století následujícího. Návštěvníkům odhalí zlomek z rozsáhlé etnografické sbírky ukrývající artefakty spojené s náboženským životem komunity, ale také předměty související s každodenními činnostmi a osobní zbožností. Představeny budou rovněž magické prostředky určené k ochraně před různými druhy nebezpečí, ať už je jím požár, bouře, nemoc nebo loupežníci | do 1. 5. 2022

Doporučujeme

Loading...