Najdi akci

Kalendář akcí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM,  ICIS, ITIC zdarma vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; držitelé...
číst více

STÁLÁ EXPOZICE

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě   Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

VÝSTAVA

Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel   Výstava představuje veřejnosti historii výuky o našich nejstarších dějinách. Pomocí dobových školních obrazů, učebnic, školních pomůcek, ale i skutečných archeologických nálezů mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob, kdy byla historie Země i člověka spojována s dogmaty vyučovanými v rámci biblického dějepisu, přes nenápadné uvedení této látky do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení studia pravěku do osnov dějepisného vyučování | od 7. 10. 2022 do 3. 9. 2023

PODCAST
Podcast „S Komenským u mikrofonu“ – termín: vydání jednou měsíčně (konec měsíce). Podcast je veden tak, aby se stal pomocnou, inspirující silou všem pedagogům i muzejníkům, kteří se chtějí vzdělávat tak, jak o tom mluvil již sám Učitel národů. Respondenti jsou tvořeni z celé škály pozoruhodných osobností z řad učitelů, historiků či jiných veřejně známých odborníků. K dispozici na Youtube a podcastových aplikacích. Více ZDE.

Všechny další stěžejní akce naleznete ZDE.

KNIHA DĚTSKÉHO SRDCE
NPMK vyhlašuje 30. ročník ocenění Kniha dětského srdce – cena V. F. Suk, anketu o nejoblíbenější dětskou knihu na podporu čtenářské gramotnosti, která navazuje na anketu pod názvem „Suk – čteme všichni“. Ceně udělil záštitu ministr školství Vladimír Balaš.
Kategorie dětí – anketa o nejoblíbenější knihu – je udělována na základě hlasů dětských čtenářů. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 28. února 2023 prostřednictvím hlasovacího formuláře či tištěných hlasovacích lístků. Více ZDE.

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz; www.npmk.cz/knihovna
otevřeno: po–pá 9.00–18.00

Doporučujeme

Loading...