Najdi akci

Kalendář akcí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM,  ICIS, ITIC zdarma vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; držitelé...
číst více

STÁLÁ EXPOZICE

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě   Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

VÝSTAVA

Škola a válka. Branná výchova v české škole   Výstava představuje historii školního předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického Německa, kořeny navíc můžeme nalézt již za monarchie | do 30. 6. 2022

SOUTĚŽ

Komenský do tříd!   Tato soutěž je určena žákům a studentům základních škol, středních škol, základních uměleckých škol a také českých zahraničních škol. Žáci a studenti kolektivně malují portrét J. A. Komenského a zpřítomňují jej ve své třídě, resp. škole. Jejich učitel dílo následně ofotí či natočí a posílá jej na e-mail: komenskydotrid@npmk.cz | do 30. 11. 2022

Podcast „S Komenským u mikrofonu“ – termín: vydání jednou měsíčně (konec měsíce). Podcast je veden tak, aby se stal pomocnou, inspirující silou všem pedagogům i muzejníkům, kteří se chtějí vzdělávat tak, jak o tom mluvil již sám Učitel národů. Respondenti jsou tvořeni z celé škály pozoruhodných osobností z řad učitelů, historiků či jiných veřejně známých odborníků. K dispozici na Youtube a podcastových aplikacích.

Všechny další stěžejní akce naleznete ZDE.

Doporučujeme

Loading...