Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Národní galerie Praha VELETRŽNÍ PALÁC

Národní galerie Praha VELETRŽNÍ PALÁC
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, každá první středa v měsíci 10.00–20.00 vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro mladé do 15 let bezbariérový vstup
číst více

VÝSTAVY

Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji   Mezinárodní skupinová výstava Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji vychází z  edinečné sbírky Muzea současného umění (MoCA Skopje) a z jejího historického a politického kontextu. Čtyři současní umělci a umělkyně a dvě umělecká dua ⁠– Jesper Alvaer & Isabela Grosseová (Praha a Kvænangen), Brook Andrew (Medellín a Melbourne), Yane Calovski & Hristina lvanoska (Skopje a Berlín), Siniša Ilić (Bělehrad), Iman lssa (Vídeň a Berlín), a Gülsün Karamustafa (Istanbul a Berlín) ⁠–⁠ byli přizváni, aby vybrali díla ze sbírky MoCA Skopje rezonující s jejich vlastní tvorbou | krátor: Rado Ištok | ve spolupráci s Kunsthalle Wien a MoCA Skopje | od 22. 3. do 29. 9.

Filomena Borecká – Dech tichých myšlenek   Filomena Borecká, česká umělkyně žijící v Paříži, se dlouhodobě věnuje zkoumání dechu a jeho sdílení. Vyjadřuje se zejména prostřednictvím kresby, která jí poskytuje možnost bezprostředního zachycení okamžiku a autentického zážitku | od 22. 3. do 8. 9.

Bienále Ve věci umění   Letošní pražské bienále se zaměřuje na historii, současnost i budoucnost dělnických hnutí. Pro tento projekt vznikají nová původní díla, která připravují umělci Kateryna Lysovenko, interdisciplinární umělkyně Alicja Rogalska, umělec Nikita Kadan, filmařka Marta Popivoda, uměleckovýzkumná skupina DAVRA (Madina Joldybek, Zumrad Mirzalieva, Saodat Ismailova), umělec, kurátor a architekt Zbyněk Baladrán, výzkumník a umělec Tomáš Uhnák a kolektiv Björnsonova | kurátoři: Katalin Erdődi, Aleksei Borisionok | Velká dvorana | od 14. 6. do 29. 9.

Láska, smrt a věčnost. Grafické cykly Maxe Klingera   Byla to grafika, v níž německý malíř a sochař Max Klinger (1857—1920) mohl naplno rozvinout svou bohatou uměleckou fantazii. Volně komponované cykly výjevů naplňoval komplexními myšlenkovými obsahy, spojenými se základními tématy lidské existence. Inspiroval se díly německých skladatelů (Schumana, Beethovena, Brahmse) a své grafické cykly chápal jako výtvarnou podobu hudebních skladeb. Grafický kabinet představí výběr ze souboru Intermezzi (Opus IV, 1881) a z cyklu O smrti (Opus XI, 1889) | kurátorka Petra Kolářová | 4. patro | od 4. 6. do 15. 9.

František Bohumír Zvěřina – prázdniny na Balkáně   František Bohumír Zvěřina (1835–1908) patří k takzvaným „zapomenutým“ umělcům. Svou kariéru začal jako žák krajinářské školy Maxe Haushofera, po vyloučení z Akademie se uchýlil na pedagogickou dráhu a těžištěm jeho tvorby se stala práce pro ilustrované časopisy, kde po celá desetiletí publikoval kresby ze svých pravidelných prázdninových cest především na slovanský jih. Kabinet představuje Zvěřinovy svérázné výjevy z balkánského prostředí, jejichž tematická bizarnost působivě koresponduje s originálním kreslířským projevem | kurátor: Markéta Dlábková | 4. patro | od 4. 6. do 15. 9.

SBÍRKOVÉ EXPOZICE
vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
1796–1918: Umění dlouhého století   Koncepce expozice je založena na důležitých tématech, která jsou pro umění dané doby typická a charakteristická (portrét, krajina, historická, náboženská tématika apod.). Takový přístup umožňuje vystavit i díla ze sbírek Národní galerie, která se zatím ve stálých expozicích neobjevovala, přestože patří k významným příkladům dobového umění, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších | autorský a kurátorský tým: Veronika Hulíková (NGP), Otto M. Urban, Filip Wittlich
1918–1938: První republika   Sbírková expozice ve 3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku Československé republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu a výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen...) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh...), kterou československý stát nakoupil po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století | kurátorky: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

1956–1989: Architektura všem   Expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989 v Československu. Životní styl je fenoménem, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Cílem výstavy je překonat binární pohled Východ – Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu. Výstava prezentuje významná díla ze Sbírky architektury Národní galerie Praha autorů a autorek, jako jsou Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněná o fotografie, filmy z Národního filmového archivu a dobové publikace | kurátorka: Helena Huber-Doudová | Veletržní palác – 2. patro

1939–2021: Konec černobílé doby   Název Konec černobílé doby není pojmenováním let 1939 až 2021, ale heslem shrnujícím přístup, který se snaží materiál této často bolestné epochy dopředu ideologicky nehodnotit. Cílem je ukázat, že v umění existovalo více různých pojetí umělecké kvality paralelně vedle sebe. Základní polarity soudobého umění – oficiální a neoficiální, abstraktní a figurativní, formální a sociálně angažované – vzájemně podmiňovaly svoji existenci, zároveň však téměř nikdy neexistovaly jako černá a bílá maxima. Expozice prezentuje umění jako svědectví doby: výsledek nejen čistě autorských, ale i společenských, politických a ekonomických sil. Tvoří ji více než 300 děl pouze ze sbírek NGP bez jakýchkoliv zápůjček. | kurátoři: Michal Novotný, Eva Skopalová, Adéla Janíčková

KNIHKUPECTVÍ
VELETRŽNÍ PALÁC
otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, každá první středa: 10.00–20.00
V Malé dvoraně Veletržního paláce se nachází Knihkupectví NGP zaměřené na publikace o umění a vybranou dětskou literaturu. Naší hlavní nabídku tvoří tituly a sortiment z produkce NGP.

Doporučujeme

Loading...