Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Národní galerie Praha VELETRŽNÍ PALÁC

Národní galerie Praha VELETRŽNÍ PALÁC
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 jednorázová vstupenka do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác,...
číst více

VÝSTAVY

Markéta Othová   Průřezová retrospektivní výstava jedné z mála českých umělkyň, které se v 90. letech prosadily na velkých výstavách v zahraničí. Přestože se tvorba Othové formálně řadí k tradici české konceptuální, archivní, černobílé fotografie, zachovává si vždy intimní, deníkový charakter | Veletržní palác, 5. patro | kurátorka: Adéla Janíčková | od 29. 4. do 30. 10.

Digitální blízkost   Obrazovka je tím, co držíme nejčastěji v ruce, prvním, po čem často saháme ihned po probuzení. Technologie a intimita, dvě tradičně protikladné oblasti, jsou dnes pevně propojené a vzájemně jedna druhou transformovaly. Technologie vstoupila hluboko do našeho soukromí. Do mlžných vizí blízkosti v post-digitálním světě dává nahlédnout devět současných umělců – Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Gagliardi, Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, Rachel Maclean, Pakui Hardware, Viktor Timofeev a Tenant of Culture. Přitahující a zároveň odpuzující, nejasný a často vnitřně dvojstranný. Takový je lesklý, tekutý svět bez hloubky, ale i tradičních protikladů a jednoduchých závěrů | kurátor: Michal Novotný | do 10. 7. 2022

Smrtelné hříchy Jamese Ensora   Belgický malíř James Ensor (1860–1949) se díky odmítání konvencí, využívání estetiky ošklivosti, zjednodušené barevností a provokativnosti námětů stal přímým předchůdcem expresionismu a moderního umění vůbec. Ensorově tendenci k plošné abstrakci forem konvenovala práce s grafikou, představující černobílý protipól jeho malířské tvorby. V cyklu leptů, vydaném v roce 1904, se chopil klasického tématu sedmi hlavních hříchů, avšak s jemu vlastní originalitou, popírající tradiční způsoby vyobrazování tohoto námětu | Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce | kurátor: Petr Šámal | do 15. 5.

Živly Mikoláše Alše   Cyklus Živly představuje výjimečnou realizaci v rámci Alšova kresebného díla. Vznikl v roce 1881 a odráží v sobě jak Alšovu zkušenost s prací na kartonech pro foyer Národního divadla, tak především jeho osobní zálibu v indiánské tematice. Originalita a invenčnost, s níž Aleš variuje zažité ikonografické motivy, ve spojení s technickou bravurou v podání těchto uhlových kreseb je řadí k mistrovským dílům Sbírky grafiky a kresby NGP | Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce | kurátorka: Markéta Dlábková | do 15. 5.


SBÍRKOVÉ EXPOZICE
vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
1796–1918: Umění dlouhého století   Koncepce expozice je založena na důležitých tématech, která jsou pro umění dané doby typická a charakteristická (portrét, krajina, historická, náboženská tématika apod.). Takový přístup umožňuje vystavit i díla ze sbírek Národní galerie, která se zatím ve stálých expozicích neobjevovala, přestože patří k významným příkladům dobového umění, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších | autorský a kurátorský tým: Veronika Hulíková (NGP), Otto M. Urban, Filip Wittlich
1918–1938: První republika   Sbírková expozice ve 3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku Československé republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu a výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen...) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh...), kterou československý stát nakoupil po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století | kurátorky: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

DOPROVODNÝ PROGRAM

27. 04. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Plasticus Maritimus s lektorkou Míšou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
28. 04. | 18.15–19.45 | Falza? Falza! After Hours s Jitkou Handlovou. Využijte mimořádnou příležitost a přijďte si prohlédnout výstavu s komentářem edukátorky Jitky Handlové a autorky průvodce Falza! Akce proběhne po zavírací hodině a bude exkluzivně věnována jen přihlášeným zájemců. Maximální počet účastníků ve skupině 15 osob | cena: 370 Kč / 270 Kč pro seniory, členy Klubu přátel NGP a osoby do 26 let | doba trvání: cca 60–90 min | místo setkání: u pokladny Šternberského paláce | rezervace na GoOut

03. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: KoláŽovi! k dílu Jiřího a Běly Kolářových ze sbírek NGP s lektorkami Blankou a Kačkou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
04. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: KoláŽovi! k dílu Jiřího a Běly Kolářových ze sbírek NGP s lektorkami Blankou a Kačkou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
05. 05. | 18.00 | NGP On Air | Výstavy: Smrtelné hříchy Jamese Ensora. Téma grafického kabinetu v rámci expozice 1796–1918: Umění dlouhého století představí Petr Šámal, kurátor Sbírky grafiky a kresby NGP | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: FB NGP | bez rezervace
05. 05. | 19.30 | Dialogy | Mirko Baum a Lukáš Beran – Symbol a stroj. Architektonická přednáška architekta Mirko Bauma a historika architektury Lukáše Berana s podtitulem Symbol a stroj se zaměří na fantastický rozměr architektury revolučních proměn. Cyklus přednášek a diskuzí o architektuře pořádá spolek KRUH | cena: zdarma | doba trvání: cca 90 min | místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
10. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Kočka není pes k dílu bratří Josefa a Karla Čapků ze sbírkové expozice 1919-1938:První republika s lektorkami Dášou a Klárou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
11. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Kočka není pes k dílu bratří Josefa a Karla Čapků ze sbírkové expozice 1919-1938:První republika s lektorkami Dášou a Klárou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
11. 05. | 18.30 | Digitální blízkost. Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy a ředitelem Sbírky moderního a současného umění Michalem Novotným | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
17. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Květen, už tady kvetem k dílům Jiřího Johna, Hany Wichterlové a dalších s lektorkami Míšou a Kačkou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut

18. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Květen, už tady kvetem k dílům Jiřího Johna, Hany Wichterlové a dalších s lektorkami Míšou a Kačkou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
18. 05. | MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ | vstup zdarma do všech sbírkových expozic NGP po celý den zdarma.
| 11.00 | Šternberský palác | Příběhy na obrazech a za obrazy: Rubens, Breughel ml., Gillis, Raphon. Komentovaná prohlídka ve sbírkové expozici Staří mistři II. | cena: zdarma | doba trvání: cca 40 min | místo setkání: u pokladny Šternberského paláce | rezervace na GoOut
| 11.00 | Veletržní palác | Moderní galerie aneb jaké umění sbírala předchůdkyně Národní galerie Praha? Komentovaná prohlídka s edukátorkou Monikou Švec Sybolovou ve sbírkové expozici 1918-1938:První republika | cena: zdarma | doba trvání: cca 45 min | místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
| 14.00 | Schwarzenberský palác | Umění v umění – Staří mistři v jednom z nejkrásnějších renesančních  paláců s úchvatnými pohledy na Prahu. Komentovaná prohlídka ve sbírkové expozici Staří mistři | cena: zdarma | doba trvání: cca 40 min | místo setkání: u pokladny Schwarzenberského paláce | rezervace na GoOut
| 15.00 | Klášter sv. Anežky České | Umění za doby Karla IV. Komentovaná prohlídka seznámí návštěvníky s uměleckými klenoty NGP, které vznikly mezi lety 1450–1480 | cena: zdarma | doba trvání: cca 40 min | místo setkání: u pokladny kláštera | rezervace na GoOut
| 16.00 | Veletržní palác | Francouzská sbírka jako symbol česko-francouzského přátelství v ukrajinštině. Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou. Bude tlumočeno do ukrajinštiny Alexandrou Vojtíškovou | cena: zdarma | doba trvání: cca 45 min | místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
| 17.00 | Klášter sv. Anežky České | Madona na středověkých dílech NGP. Komentovaná prohlídka představí ikonografii Panny Marie a její vývoj na uměleckých dílech středověku | cena: zdarma | doba trvání: cca 40 min | místo setkání: u pokladny kláštera | rezervace na GoOut
| 17.00 | Veletržní palác | Umělecké dění v prvorepublikovém Brně a Zlíně. Komentovaná prohlídka s kunsthistoričkou Markétou Čejkovou | cena: zdarma | doba trvání: cca 45 min | místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
| 18.00 | Veletržní palác | Umění 20. a 30. let 20. století na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi. Komentovaná prohlídka kurátora Miroslava Klebana z Východoslovenské galerie v Košicích se zaměří na kulturu a umění mezi 1. a 2. světovou válkou na východním Slovensku. Košice a Užhorod, jako dvě kulturní metropole nejvýchodnějšího cípu První republiky, byly v tomto čase multikulturními centry, v nichž tvořili slovenští, čeští a maďarští umělci a nacházeli v nich politický a kulturní azyl a často i důležité podněty k vlastní umělecké tvorbě. O tomto období hovoříme jako o Košické moderně, o zlatém věku umění a kultury v meziválečném období plném progresivním a avantgardních myšlenek | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
19. 05. | 18.00 | NGP On Air | Expozice: 1796–1918: Umění dlouhého století. Bílá barva v umění. Kurátor Petr Šámal, Radka Šefců, vedoucí chemické laboratoře NGP, a edukátorka Monika Švec Sybolová představí fenomén bílé barvy ve výtvarném umění. Její symboliku, technologii a využití v rámci obrazového prostoru. Navštívíme chemickou laboratoř NGP, 1796 – 1918: Umění dlouhého století, sochařskou zahradu v Anežském klášteře a studovnu SGK v paláci Kinských | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: FB NGP | bez rezervace
21. 05. | 14.30 | Dílna pro děti 6+ let a doprovod: Divy světa. Vytvoř si svou zázračnou zahradu nebo divukrásnou stavbu. Nech se provést obdivuhodnými architekturami světa v umění Schwarzenberského paláce. Lektorky: Jana Domšová, Alena Kingham | cena: 90 Kč/1 osoba starší 6 let, členové Klubu přátel NGP – Kategorie Rodina: 60 Kč/1 osoba starší 6 let. Účast doprovodu doporučená | místo setkání: pokladna Schwarzenberského paláce | doba trvání: cca 120 min | rezervace na GoOut, zahájení prodeje vstupenek 1. 5.
22. 05. | Máme otevřeno – 12. ročníku komunitního festivalu, jehož záměrem je prezentovat kulturu v Praze 7 a přiblížit tak pražský Art District 7. Obyvatelé (nejen) Sedmičky mají každoročně díky pestrému programu možnost zdarma zažít a objevit kulturní instituce, které zde působí. Své dveře vedle Národní galerie Praha otevírají desítky míst, které představují svůj kulturní nebo kreativní program v podobě výstav, hudebních a divadelních představení, workshopů či komentovaných prohlídek. Po celý den můžete zdarma navštívit výstavu Markéta Othová: Již brzy a výstavu Digitální blízkost. Připraveny jsou také komentované prohlídky a dílna pro děti s dospělými.
22. 05. | 14.00 | Dílna pro děti 6 + let a doprovod | Archi(v)tektura. Je možné zamrazit čas, situaci, náhodu, pocit či emoci? Navštivte studio v Korzu Veletržního paláce, zalistujte v archivu umělkyně Markéty Othové a pohlédněte na běžné situace jinou optikou. Zveme vás na dílnu k výstavě Markéta Othová: Již brzy, kde se výjevy z každodennosti mohou objevit v překvapivých souvislostech na nečekaných místech. Workshop povedou edukátorky Ida Muráňová a Klára Hušková Smyczková | cena: zdarma | doba trvání: cca 90 min | místo setkání: v Korzu Veletržního paláce | rezervace na GoOut
| 15.00 | Máme otevřeno: Markéta Othová: Již brzy. Komentovaná prohlídka výstavy s historikem umění Ondřejem Baladou | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
| 17.00 | Máme otevřeno: Digitální blízkost. Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Čejkovou | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
24. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Věci kolem k dílu Markéty Othové v její aktuální výstavě s lektorkami Blankou a Aničkou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
25. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Věci kolem k dílu Markéty Othové v její aktuální výstavě s lektorkami Blankou a Aničkou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
25. 05. | 16.00 | Staří mistři II. Komentovaná prohlídka pro pedagogy v expozicí Staří mistři II ve Šternberském paláci s historičkou umění Šárkou Gandalovičovou | cena: zdarma pro pedagogy | doba trvání: cca 80 min | místo setkání: 2. patro Šternberského paláce před vstupem do expozice | rezervace na vzdelavani@ngprague.cz
26. 05. | 18.00 | Digitální blízkost: (Ne)závislost na digitálních médiích. Přednáška Kateřiny Lukavské u příležitosti výstavy Digitální blízkost. Cílem přednášky je představit fyziologické a psychologické mechanismy, které se podílejí na vzniku závislostí na moderních médiích, jako jsou digitální hry, sociální sítě a online pornografie. Pozornost bude věnována také průvodním příznakům těchto poruch a celkovému vlivu digitálních médií na duševní zdraví | cena: zdarma | doba trvání: cca 80 min | místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
29. 05. | 15.00 | Heydrichiáda: umělci a protifašistický odboj. Komentovaná prohlídka s kunsthistoričkou Markétou Čejkovou | cena: 80 / 50 Kč | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci | rezervace na GoOut
31. 05. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Na vzduchu k dílům umění ve veřejném prostoru s lektorkami Kačkou a Aničkou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
01. 06. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Na vzduchu k dílům umění ve veřejném prostoru s lektorkami Kačkou a Aničkou | cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut

Doporučujeme

Loading...