Najdi akci

Kalendář akcí

Národní galerie Praha VELETRŽNÍ PALÁC

Národní galerie Praha VELETRŽNÍ PALÁC
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 jednorázová vstupenka do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác,...
číst více

VÝSTAVY

Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov   Eva Koťátková ve své tvorbě spojuje objekty, koláže, kostýmy a texty do rozsáhlých, hravých, poetických a často performativních instalací, jimiž poukazuje na to, jak hluboce jsou naše osobní životy ovlivněny naším sociálním prostředím, jeho kódy a normami. Tento vliv je demonstrován složitými mašinériemi, které omezují tělo, ale také nabízejí možnosti jeho proměny. Výstava má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského. V průběhu výstavy budou každou neděli odpoledne instalaci obývat a aktivovat performeři*ky, kteří*ré se s veřejností podělí o různé příběhy, jež výstava obsahuje: o dítěti šikanovaném ve škole, o krevetě vařené zaživa nebo o keři vytrženém ze svého původního prostředí, aby byl znovu vysazen na předměstí | Sandra Patron, kurátorka výstavy a ředitelka Muzea současného umění CAPC, Bordeaux, Francie | Veletržní palác– Velká dvorana | od 24. 11. 2022 do 4. 6. 2023

Květinová Unie   Devět mladých českých umělců a designerů vyzdobilo při příležitosti loňského předsednictví České republiky dvě budovy Rady Evropské unie v Bruselu. Skupina se rozhodla svou prací vyjádřit hodnoty, které pro ni Evropská unie zosobňuje. Umělci se snažili zdůraznit myšlenku evropanství spíše než prezentaci České republiky jakožto jednoho státu. Společnou kampaň i individuální intervence spojuje představa společenství květů vyrůstajících z jedné země, podtrhující zároveň ekologickou problematiku | od 10. 2 do 7. 5.


SBÍRKOVÉ EXPOZICE
vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
1796–1918: Umění dlouhého století   Koncepce expozice je založena na důležitých tématech, která jsou pro umění dané doby typická a charakteristická (portrét, krajina, historická, náboženská tématika apod.). Takový přístup umožňuje vystavit i díla ze sbírek Národní galerie, která se zatím ve stálých expozicích neobjevovala, přestože patří k významným příkladům dobového umění, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších | autorský a kurátorský tým: Veronika Hulíková (NGP), Otto M. Urban, Filip Wittlich
1918–1938: První republika   Sbírková expozice ve 3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku Československé republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu a výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen...) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh...), kterou československý stát nakoupil po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století | kurátorky: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

1956–1989: Architektura všem   Expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989 v Československu. Životní styl je fenoménem, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Cílem výstavy je překonat binární pohled Východ – Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu. Výstava prezentuje významná díla ze Sbírky architektury Národní galerie Praha autorů a autorek, jako jsou Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněná o fotografie, filmy z Národního filmového archivu a dobové publikace | kurátorka: Helena Huber-Doudová | Veletržní palác – 2. patro

DOPROVODNÝ PROGRAM

31. 01. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Korzující torza – k figurálním sochám a dílům Zdeňka Pešánka s lektorkami Klárou a Dášou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
01. 02. | 10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Korzující torza – k figurálním sochám a dílům Zdeňka Pešánka s lektorkami Klárou a Dášou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut

01. 02. | 17.30 | ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Ryndovou | cena: 200 Kč / 130 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladny Salmovského paláce | rezervace na GoOut
01. 02. | 16.30 | 1956–1989: Architektura všem – komentovaná prohlídka nové stálé expozice věnované poválečné architektuře s kurátorkou Helenou Huber-Doudovou | cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladny Veletržního paláce | rezervace na GoOut
01. 02. | 18.00 | Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov – komentovaná prohlídka výstavy s umělkyní Evou Koťátkovou | cena: 270 Kč / 170 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladny Veletržního paláce | rezervace na GoOut
01. 02. | 16.30 | V hloubce a po povrchu – komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou Štěpánkou Chlumskou a odbornou spolupracovnicí Radkou Šefců | cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60–90 min | místo setkání: u pokladny Anežského kláštera | rezervace na GoOut
01. 02. | 18.00–20.00 | Křest knihy / Jakou barvu má nejdelší století? Křest nové dětské knihy s autorkami Monikou Švec Sybolovou a Lenkou Jasanskou se uskuteční v knihkupectví NGP v Malé dvoraně Veletržního paláce. V rámci akce proběhne představení publikace a komentovaná prohlídka na téma barev v umění 19. století ve sbírkové expozici 1796–1918: Umění dlouhého století.

04. – 05. 02. | 10.00–18.00 | 227. výročí založení Národní galerie Praha. Oslavte s námi založení první předchůdkyně NGP – Společnosti vlasteneckých přátel umění volným vstupem do všech sbírkových expozic po celý víkend a řadou programů zdarma. Vybrat si můžete komentované prohlídky, krátké komentáře k vybraným dílům či otevřené dílny pro děti s dospělými a všechny generace.
04. 02. | 11.00–16.00 | Dílna pro děti 6+ let s dospělými: Jakou barvu má nejdelší století? Výtvarný workshop s autorkami knihy pro děti a rodiče Jakou barvu má nejdelší století? Zastavte se v Malé dvoraně Veletržního paláce kdykoliv v době trvání workshopu. Dílnu vedou Monika Švec Sybolová, Lenka Jasanská a Tereza Beranová | cena: zdarma | místo setkání: v Malé dvoraně ve Veletržním paláci | rezervace není nutná
04. 02. | 14.00 a 16.00 | A s Josefem se znáte? Skromné nahlédnutí do života, díla a bohatého vnitřního světa Josefa Čapka. Dramatická procházka expozicí 1918–1938: První republika s autorkami a herečkami Vandou Gabrielovou a Janou Nechvátalovou | cena: zdarma | doba trvání: cca 80 min | místo setkání: u pokladen Veletržního paláce | rezervace na GoOut
04. 02. | 14.00 | 1956–1989: Architektura všem – komentovaná prohlídka nové stálé expozice věnované poválečné architektuře s historičkou umění Markétou Čejkovou | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u návštěvnických výtahů ve 2. patře

04. 02. | Krátké komentáře k 100. výročí nákupu Francouzské sbírky ČSR
10.30 | Eugène Delacroix: Podobizna Fréderica Villota, (1832), komentář vede Markéta Čejková
11.00 | Paul Cézanne: Podobizna Joachima Gasqueta, (1896–1897), komentář vede Markéta Čejková
11.30 | Henri Rousseau Celník: Já, Portrét – Krajina, 1890, komentář vede Markéta Čejková
12.00 | Pablo Picasso: Sedící ženský akt, (1906), komentář vede Markéta Čejková
12.30 | Honoré Daumier: Břemeno (Pradlena), (1853), komentář vede Markéta Čejková
14.00 | Henri de Toulouse- Lautrec: Moulin Rouge (Valčík v Moulin Rouge), 1892, komentář vede Markéta Ježková
14.30 | Camille Corot: Statek v lese, (1873), komentář vede Markéta Ježková
15.00 | Camille Pissarro: Pontoise, (1867), komentář vede Markéta Ježková
15.30 | Paul Cézanne: Ovoce, 1879-1882, (1909), komentář vede Markéta Ježková
16.00 | Charles Daubigny: Kérity le Vareck, (1867), komentář vede Markéta Ježková
16.30 | Paul Gauguin: Paridův soud, 1902, komentář vede Markéta Ježková
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: u návštěvnických výtahů ve 4. patře Veletržního paláce

04. 02. | Krátké komentáře k nákupům starého umění v době první republiky
Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírkové expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropě v Anežském klášteře
10.30 | Madona z Hallstadtu
11.00 | Madona svatovítská (rám)
11.30 | Mistr Rajhradského oltáře: Ukřižování z Nových sadů
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: u pokladen v přízemí kláštera

04. 02. | Krátké komentáře: Co obrazy vyprávějí, náměty a skryté symboly
Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírce Staří mistři II ve Šternberském paláci.
13.30 | Aert de Gelder a Gerard van Honthorst
14.00 | Obrazy Petra Pavla Rubense.
14.30 | Hans Baldung Grien: Stětí sv. Doroty
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: ve vestibulu Šternberského paláce

04. 02. | Krátké komentáře k umění portrétu
Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírce Staří mistři ve Schwarzenberském paláci.
15.00 | Portrét v době renesance a manýrismu – A. Bronzino, H. von Aachen, A. Dürer
15.30 | Autoportréty českých mistrů - P. Brandl, J. Kupecký, V. V. Reiner, K. Škréta
16.00 | Od Franse Halse k Franciscu Goyovi
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: u pokladny Schwarzenberského paláce

05. 02. | 14.00 a 15.00 | Zachráněný obraz aneb nejdražší akvizice československého státu. Jeden z nejvýznamnějších artefaktů ve sbírce Staří mistři Růžencová slavnost od německého mistra Albrechta Dürera má dramatickou historii. O tom, jak se obraz dostal do Prahy a jakou roli při jeho získání sehrála osvícená státní moc, si budeme vyprávět v expozici Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí | cena: zdarma | doba trvání: cca 40 min | místo setkání: u pokladny Schwarzenberského paláce | rezervace na GoOut
05. 02. | 11.00–13.00 a 14.00–17.00 | Otevřená dílna pro děti a jejich doprovod: Hostina portrétů. Portréty z barokních a renesančních obrazů ve Schwarzenberském paláci chtějí ožít a společně s návštěvníky oslavit výročí vzniku Národní galerie, která je jejich domovem. Pomozme jim, aby mohly alespoň při této příležitosti opustit ozdobné rámy či vitríny a projděme se s nimi palácem. Dílnu vedou lektorky: Andrea Jeřábková, Kateřina Sechovcová | cena: zdarma | pro děti od 4 let, dospělý doprovod nezbytný | místo setkání: výtvarný ateliér ve 2. patře Schwarzenberského paláce | doba trvání: cca 40 min, přijďte kdykoliv v době trvání | bez rezervace

05. 02. | Krátké komentáře k obrazům madon
Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírkové expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropě v Anežském klášteře
15.00 | Madona Aracoeli z dílny Mistra Theodorika a Mistra Třeboňského oltáře
15.30 | Madony z období krásného slohu - Roudnická, Svatovítská ad.
16.00 | Mariánské obrazy z 15. století – Assumpta z Deštné, Panna Marie Klasová, repliky Madony Roudnické, Velhartická archa.
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: u pokladen v přízemí kláštera

05. 02. | Krátké komentáře k 100. výročí nákupu Francouzské sbírky ČSR
10.30 | Auguste Renoir: Milenci, 1875, komentář vede Markéta Čejková
11.00 | Claude Monet: Dámy v květinách, 1875, komentář vede Markéta Čejková
11.30 | Vincent van Gogh: Zelené obilí, 1889, komentář vede Markéta Čejková
12.00 | Paul Gauguin: Útěk, 1902, komentář vede Markéta Čejková
12.30 | Paul Cézanne: Dům v Aix (Jas de Bouffan), 1885 – 1887, komentář vede Markéta Čejková
14.00 | Eugène Delacroix: Jezdec napadený jaguárem, 1855, komentář vede Karel Dudr
14.30 | Honoré Daumier: Rodina na barikádách, 1854, komentář vede Karel Dudr
15.00 | Gustave Courbet: Žena s kvítím na klobouku, 1857, komentář vede Karel Dudr
15.30 | Pablo Picasso: Zátiší s pohárem, 1922, komentář vede Karel Dudr
16.00 | André Derain: Sedící žena, 1920 – 1923, komentář vede Karel Dudr
16.30 | Emile-Antoine Bourdelle: Hérakles lučištník, 1909, komentář vede Karel Dudr
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: u návštěvnických výtahů ve 3. patře Veletržního paláce

05. 02. | 14.00 | 1956–1989: Architektura všem – komentovaná prohlídka nové stálé expozice věnované poválečné architektuře s historičkou umění Markétou Čejkovou | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u návštěvnických výtahů ve 2. patře Veletržního paláce
05. 02. | 11.00–16.00 | Emocionální bundy / Workshop pro všechny generace k výstavě Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov. Workshop plný tvoření a vyprávění v prostoru výstavy Moje tělo není ostrov s autorkou a umělkyní Evou Koťátkovou. Přijďte na workshop výroby emocionálních bund, v rámci kterého využíváme kusy oblečení jako pomůcku, která nám ulehčuje mluvit o věcech, které je jinak těžké verbalizovat, sdílet. Přineste si kus oblečení: bundu, mikinu, košili, tričko nebo svetr, který je možné přetvořit, udělat do něj díry, dát mu emoci a hlas. Zváni jsou všichni bez ohledu na věk a výtvarnou zkušenost. Na místě budou k dispozici materiály na šití, kreslení, malování, lepení. Cena zahrnuje materiál i vstup do výstavy | cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: 300 min | místo setkání: u pokladen Veletržního paláce | kapacita: 30 osob | rezervace nutná na GoOut
07. 02. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Rotyka. K tématu strojů a rotujícímu pohybu v uměleckých dílech Františka Kupky a dalších s lektorkami Dášou a Kristínou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
08. 02. | 10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Rotyka. K tématu strojů a rotujícímu pohybu v uměleckých dílech Františka Kupky a dalších s lektorkami Dášou a Kristínou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
12. 02. | 15.00 | Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov – komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Eliškou Jelínkovou | cena: 270 Kč / 170 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladny Veletržního paláce | rezervace na GoOut
14. 02. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Tělem k obrazům, sochám a performancím, v nichž se pracuje s tělem s lektorkami Míšou a Kačkou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
15. 02. | 10.30–11.30, 13.30–14.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Tělem k obrazům, sochám a performancím, v nichž se pracuje s tělem s lektorkami Míšou a Kačkou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
15. 02. | 16.30 | V hloubce a po povrchu – komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou Štěpánkou Chlumskou a odbornou spolupracovnicí Václavou Antuškovou | cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60–90 min | místo setkání: u pokladny Anežského kláštera | rezervace na GoOut
19. 02. | 14.00 | ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an – komentovaná prohlídka výstavy s Terezou Vaškovou | cena: 200 Kč / 130 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladny Salmovského paláce | rezervace na GoOut
21. 02. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Na vlně k fenoménu textilu v umění od designu k objektu s lektorkami Blankou a Kristýnou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
22. 02. | 10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Na vlně k fenoménu textilu v umění od designu k objektu s lektorkami Blankou a Kristýnou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
25. 02. | 14.30–16.30 | Dílna pro děti 6+ let a doprovod: Tváře, stopy, otisky. Terakota je tajuplný název pro materiál, který všichni dobře známe – hlínu (pálenou). Pojďme prozkoumat plastiky, které jsou z hlíny vytvořeny. Řekneme si něco o technologii, modelování, vypalování, glazování a budeme si všímat i nenápadných stop špachtlí a lidských prstů na povrchu soch. V ateliéru si pak vyzkoušíme odlévání a modelování z keramické hlíny. Dílnu k výstavě Sochy z hlíny vedou lektorky: Jana Domšová, Tereza Kohoutová | cena: 90 Kč / 1 osoba starší 6 let, dospělý doprovod nezbytný | místo setkání: vestibul Šternberského paláce | doba trvání: cca 120 min | rezervace na GoOut
26. 02. | 15.00 | Architektura funkcionalismu: Výstava soudobé kultury v Brně, projekt Nový dům a Jan Vaněk – komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou představí fenomény První republiky jako je funkcionalismus, výstavy životního stylu a snahy o kvalitní bydlení | cena: 80 / 50 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladen Veletržního paláce | rezervace na GoOut
26. 02. | 16.30 | Architektura funkcionalismu: Výstava soudobé kultury v Brně, projekt Nový dům a Jan Vaněk – komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou představí fenomény První republiky jako je funkcionalismus, výstavy životního stylu a snahy o kvalitní bydlení | cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladen Veletržního paláce | rezervace na GoOut
28. 02. | 10.30–11.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Terén. Herna ve spolupráci s dramaturgickou a divadelní a performativní platformou Terén v rámci festivalu Malá inventura 2023 s lektorkami Klárou a Dášou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut
01. 03. | 10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 | Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Terén. Herna ve spolupráci s dramaturgickou a divadelní a performativní platformou Terén v rámci festivalu Malá inventura 2023 s lektorkami Klárou a Dášou. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku | cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let | místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce | rezervace doporučená na GoOut

Doporučujeme

Loading...