Najdi akci

Kalendář akcí

Národní galerie Praha VELETRŽNÍ PALÁC

Národní galerie Praha VELETRŽNÍ PALÁC
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 jednorázová vstupenka do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Schwarzenberský palác: 500 Kč...
číst více

VÝSTAVY

Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov   Eva Koťátková ve své tvorbě spojuje objekty, koláže, kostýmy a texty do rozsáhlých, hravých, poetických a často performativních instalací, jimiž poukazuje na to, jak hluboce jsou naše osobní životy ovlivněny naším sociálním prostředím, jeho kódy a normami. Tento vliv je demonstrován složitými mašinériemi, které omezují tělo, ale také nabízejí možnosti jeho proměny. Výstava má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského. V průběhu výstavy budou každou neděli odpoledne instalaci obývat a aktivovat performeři*ky, kteří*ré se s veřejností podělí o různé příběhy, jež výstava obsahuje: o dítěti šikanovaném ve škole, o krevetě vařené zaživa nebo o keři vytrženém ze svého původního prostředí, aby byl znovu vysazen na předměstí | Sandra Patron, kurátorka výstavy a ředitelka Muzea současného umění CAPC, Bordeaux, Francie | Veletržní palác– Velká dvorana | od 24. 11. 2022 do 4. 6. 2023

Blízko i daleko: 17. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže | Veletržní palác – Korzo | do 2. 6.

Emil Orlik: Portréty ze světa divadla a hudby   Malíř a grafik Emil Orlik (1870–1932) vytvářel práce pro divadlo, od plakátů až po scénografie představení, a zajímal se o dění na hudební scéně. Jako výborný portrétista často zachycoval osobnosti, jež na divadelním jevišti a v koncertních sálech poznal a se kterými spolupracoval. Vedle podobizen dramatiků a divadelních režisérů (Henrik Ibsen, Max Reinhardt, Hermann Bahr), zobrazoval herečky a herce v jejich slavných rolích (Tilla Durieux, Emil Jannings, Werner Krauss), ale také hudební skladatele a dirigenty při koncertování (Gustav Mahler, Selmar Meyrowitz) | Grafický kabinet, 4. patro | do 30. 7.

Mezi Paříží a Prahou – kresby „českých Pařížanů“   Grafický kabinet představuje kresby českých umělců, kteří ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století pobývali kratší či delší čas v Paříži, soudobé Mekce umění. Umělci zachycovali nejen městská zákoutí, ale především pulzující život velkoměsta, s bulváry, kavárnami, výstavami a divadly | Grafický kabinet, 4. patro | do 30. 7.

SBÍRKOVÉ EXPOZICE
vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
1796–1918: Umění dlouhého století   Koncepce expozice je založena na důležitých tématech, která jsou pro umění dané doby typická a charakteristická (portrét, krajina, historická, náboženská tématika apod.). Takový přístup umožňuje vystavit i díla ze sbírek Národní galerie, která se zatím ve stálých expozicích neobjevovala, přestože patří k významným příkladům dobového umění, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších | autorský a kurátorský tým: Veronika Hulíková (NGP), Otto M. Urban, Filip Wittlich
1918–1938: První republika   Sbírková expozice ve 3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku Československé republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu a výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen...) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh...), kterou československý stát nakoupil po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století | kurátorky: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

1956–1989: Architektura všem   Expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989 v Československu. Životní styl je fenoménem, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Cílem výstavy je překonat binární pohled Východ – Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu. Výstava prezentuje významná díla ze Sbírky architektury Národní galerie Praha autorů a autorek, jako jsou Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněná o fotografie, filmy z Národního filmového archivu a dobové publikace | kurátorka: Helena Huber-Doudová | Veletržní palác – 2. patro

1939–2021: Konec černobílé doby   Název Konec černobílé doby není pojmenováním let 1939 až 2021, ale heslem shrnujícím přístup, který se snaží materiál této často bolestné epochy dopředu ideologicky nehodnotit. Cílem je ukázat, že v umění existovalo více různých pojetí umělecké kvality paralelně vedle sebe. Základní polarity soudobého umění – oficiální a neoficiální, abstraktní a figurativní, formální a sociálně angažované – vzájemně podmiňovaly svoji existenci, zároveň však téměř nikdy neexistovaly jako černá a bílá maxima. Expozice prezentuje umění jako svědectví doby: výsledek nejen čistě autorských, ale i společenských, politických a ekonomických sil. Tvoří ji více než 300 děl pouze ze sbírek NGP bez jakýchkoliv zápůjček. | kurátoři: Michal Novotný, Eva Skopalová, Adéla Janíčková

Doporučujeme

Loading...