Najdi akci

Kalendář akcí

Národní galerie Praha SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

Národní galerie Praha SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč bezbariérový vstup
číst více

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Staří mistři   Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet, Michael Leopold Willmann a jiní) | kurátor: Marius Winzeler

Lombardské dědictví Antonia Marii Vianiho: Kresby z Regionálního muzea v Teplicích   Regionální muzeum v Teplicích uchovává ve svých sbírkách výjimečný soubor italské kresby. Tzv. Teplické album obsahuje díla předních představitelů Cremonské školy. Přestože byla v nedávné minulosti část této kolekce rozptýlena, umělecky nejpoutavější část souboru se stále nachází na místě, kde jej deponovali jeho poslední soukromí majitelé Clary-Aldringenové. Nedílnou součástí konvolutu jsou kresby Antonia Marii Vianiho (kolem 1550 – kolem 1635). Grafický kabinet představí výběr z tvorby tohoto umělce, jehož život a dílo jsou spjaty s Cremonou, Mantovou a Mnichovem | kurátor: Dalibor Lešovský | od 31. 5. do 4. 9.

Sochy z hlíny: terakoty italských mistrů 15. – 18. století ze sbírek Národní galerie Praha   Komorní výstava veřejnosti představí metody průzkumu uměleckých děl jak z pohledu umělecko-historického, tak z hlediska přírodovědných oborů. Atraktivní formou ukáže výhody interdisciplinární spolupráce historika umění, restaurátora, přírodovědce a specialistů z Vysoké školy chemicko-technologické. Jen díky této spolupráci návštěvník za pomoci techniky a nejnovějších neinvazivních analýz nahlédne pod povrch uměleckých děl, zjistí, jak se vyhodnocuje materiálový rozbor, a zejména se dozví, jak tyto průzkumy pomáhají při restaurování a každodenní péči o kulturní dědictví. Téma výstavy reaguje na dlouhodobý zájem návštěvníků stálých expozic o problematiku exaktního průzkumu a metody restaurování uměleckých děl. Projekt ukáže spolupráci humanitních badatelů a přírodovědců a představí výsledky, k nimž společně došli | Národní galerie Praha ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky | kurátorka: Olga Kotková | Schwarzenberský palác, Šternberský palác | od 17. 6. do 27. 11.

ZTIŠIT MYSL JÓGOU na terase Schwarzenberského paláce
Ranní či večerní lekce jógy na terase s unikátním výhledem na panorama celé Prahy. Součástí je možnost prohlídky výstavy ZENGA ⁠–⁠ japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an.

11. 08. | 19.00–20.00 | Václav Krejčík – Jemná jóga a jóga nidra. Lekce jógy, založená na protažení jednoduchými jógovými pozicemi a technice bdělého spánku, jako hluboká relaxace, kdy dochází k uvolnění lidské bytosti na všech úrovních na základě specializované jógové techniky – jógový spánek | cena: 220 Kč | doba trvání: 60 min | místo setkání: na nádvoří Schwarzenberského paláce | rezervace na GoOut
25. 08. | 19.00–20.00 | Simona Josefová – Letní flow jóga. Jógové sekvence zaměřené na otevření hrudníku a kyčlí, posílení centra těla, rovnováhu a stabilitu. Součástí lekce je závěrečná relaxace s meditací | cena: 220 Kč | doba trvání: 60 min | místo setkání: na nádvoří Schwarzenberského paláce | rezervace na GoOut
27. 08. | 9.00–10.00 | Veronika Ševčíková – Vinjása jóga. Lekce jógy zaměřená na plynulé navazování pozic na vlně dechu | cena: 220 Kč / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: na nádvoří Schwarzenberského paláce / Rezervace na GoOut

Doporučujeme

Loading...