Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Národní galerie Praha SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

Národní galerie Praha SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč bezbariérový vstup
číst více

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Staří mistři   Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet, Michael Leopold Willmann a jiní) | kurátor: Marius Winzeler

Miracula mundi. Divy starověkého světa v grafice 16. a 17. století   Legendární „divy světa“, nejpozoruhodnější stavby a sochařská díla starověku, budily obdiv a podněcovaly fantazii již od dob antiky. Počet a sestava „divů“ se během dob měnily. Klasický výčet sedmi divů starověkého světa zahrnuje: pyramidy v Gíze, zahrady Semiramidiny v Babylóně, Artemidin chrám v Efezu, sochu Dia v Olympii, mauzoleum v Halikarnassu, Rhódský kolos a maják na ostrově Faros (Alexandrijský maják). S výjimkou pyramid tato stavitelská a umělecká díla zanikla a jejich vyobrazení do značné míry vycházela z imaginace umělců. Povědomí o obdivuhodných dávných stavbách přežilo středověk a idea divů světa byla probuzena v kultuře humanismu. Pro výtvarné umění toto téma znovuobjevil nizozemský malíř Maarten van Heemskerck, který ve spolupráci s rytcem Philipsem Gallem připravil grafický cyklus Osm divů světa (1572). Heemskerckova vyobrazení legendárních staveb inspirovala umělce po staletí. Na počátku 17. století vyšly další dvě grafické série; na Heemskercka úzce navazující cyklus podle Maartena de Vose (1614) a originálnější série Antonia Tempesty (1608). Výběr z těchto tří grafických cyklů bude jádrem komorní výstavy v grafickém kabinetu. Výstava bude obohacena o díla zapůjčená ze sbírek Královské kanonie premonstrátů na Strahově | Schwarzenberský palác, grafický kabinet | kurátorka: Petra Zelenková | od 22. 2. do 22. 5.

Doporučujeme

Loading...