Najdi akci

Kalendář akcí

Národní galerie Praha SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

Národní galerie Praha SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč bezbariérový vstup
číst více

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Staří mistři   Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet, Michael Leopold Willmann a jiní) | kurátor: Marius Winzeler

Lombardské dědictví Antonia Marii Vianiho: Kresby z Regionálního muzea v Teplicích   Regionální muzeum v Teplicích uchovává ve svých sbírkách výjimečný soubor italské kresby. Tzv. Teplické album obsahuje díla předních představitelů Cremonské školy. Přestože byla v nedávné minulosti část této kolekce rozptýlena, umělecky nejpoutavější část souboru se stále nachází na místě, kde jej deponovali jeho poslední soukromí majitelé Clary-Aldringenové. Nedílnou součástí konvolutu jsou kresby Antonia Marii Vianiho (kolem 1550 – kolem 1635). Grafický kabinet představí výběr z tvorby tohoto umělce, jehož život a dílo jsou spjaty s Cremonou, Mantovou a Mnichovem | kurátor: Dalibor Lešovský | od 31. 5. do 4. 9.

Sochy z hlíny: terakoty italských mistrů 15. – 18. století ze sbírek Národní galerie Praha   Komorní výstava veřejnosti představí metody průzkumu uměleckých děl jak z pohledu umělecko-historického, tak z hlediska přírodovědných oborů. Atraktivní formou ukáže výhody interdisciplinární spolupráce historika umění, restaurátora, přírodovědce a specialistů z Vysoké školy chemicko-technologické. Jen díky této spolupráci návštěvník za pomoci techniky a nejnovějších neinvazivních analýz nahlédne pod povrch uměleckých děl, zjistí, jak se vyhodnocuje materiálový rozbor, a zejména se dozví, jak tyto průzkumy pomáhají při restaurování a každodenní péči o kulturní dědictví. Téma výstavy reaguje na dlouhodobý zájem návštěvníků stálých expozic o problematiku exaktního průzkumu a metody restaurování uměleckých děl. Projekt ukáže spolupráci humanitních badatelů a přírodovědců a představí výsledky, k nimž společně došli | Národní galerie Praha ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky | kurátorka: Olga Kotková | Schwarzenberský palác, Šternberský palác | od 17. 6. do 27. 11.

ZTIŠIT MYSL JÓGOU na terase Schwarzenberského paláce
Ranní či večerní lekce jógy na terase s unikátním výhledem na panorama celé Prahy. Součástí je možnost prohlídky výstavy ZENGA ⁠–⁠ japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an.

04. 02. | Krátké komentáře k umění portrétu
Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírce Staří mistři ve Schwarzenberském paláci.
15.00 | Portrét v době renesance a manýrismu – A. Bronzino, H. von Aachen, A. Dürer
15.30 | Autoportréty českých mistrů - P. Brandl, J. Kupecký, V. V. Reiner, K. Škréta
16.00 | Od Franse Halse k Franciscu Goyovi
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: u pokladny Schwarzenberského paláce

05. 02. | 14.00 a 15.00 | Zachráněný obraz aneb nejdražší akvizice československého státu. Jeden z nejvýznamnějších artefaktů ve sbírce Staří mistři Růžencová slavnost od německého mistra Albrechta Dürera má dramatickou historii. O tom, jak se obraz dostal do Prahy a jakou roli při jeho získání sehrála osvícená státní moc, si budeme vyprávět v expozici Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí | cena: zdarma | doba trvání: cca 40 min | místo setkání: u pokladny Schwarzenberského paláce | rezervace na GoOut

05. 02. | 11.00–13.00 a 14.00–17.00 | Otevřená dílna pro děti a jejich doprovod: Hostina portrétů. Portréty z barokních a renesančních obrazů ve Schwarzenberském paláci chtějí ožít a společně s návštěvníky oslavit výročí vzniku Národní galerie, která je jejich domovem. Pomozme jim, aby mohly alespoň při této příležitosti opustit ozdobné rámy či vitríny a projděme se s nimi palácem. Dílnu vedou lektorky: Andrea Jeřábková, Kateřina Sechovcová | cena: zdarma | pro děti od 4 let, dospělý doprovod nezbytný | místo setkání: výtvarný ateliér ve 2. patře Schwarzenberského paláce | doba trvání: cca 40 min, přijďte kdykoliv v době trvání | bez rezervace

Doporučujeme

Loading...