Najdi akci

Kalendář akcí

Národní galerie Praha KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

Národní galerie Praha KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
číst více

VÝSTAVA
V hloubce a po povrchu
   Komorní výstava představuje v expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 výsledky poutavého mezioborového projektu věnovaného metodě výpočetní tomografie při průzkumu děl starého umění | od 6. 12. 2022 do 23. 4. 2023

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550   Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy | kurátorka: Štěpánka Chlumská, spolupráce Tomáš Hladík, Marcela Vondráčková

LAPIDÁRIUM A PROHLÍDKOVÝ OKRUH ARCHITEKTUROU KLÁŠTERA
Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

SOCHAŘSKÁ ZAHRADA
Klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý) | otevírací doba: pondělí–neděle 10.00–18.00 | vstup: zdarma

Akce

01. 02. | 16.30 | V hloubce a po povrchu – komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou Štěpánkou Chlumskou a odbornou spolupracovnicí Radkou Šefců | cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60–90 min | místo setkání: u pokladny Anežského kláštera | rezervace na GoOut

04. 02. | Krátké komentáře k nákupům starého umění v době první republiky
Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírkové expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropě v Anežském klášteře
10.30 | Madona z Hallstadtu
11.00 | Madona svatovítská (rám)
11.30 | Mistr Rajhradského oltáře: Ukřižování z Nových sadů
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: u pokladen v přízemí kláštera

05. 02. | Krátké komentáře k obrazům madon
Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírkové expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropě v Anežském klášteře
15.00 | Madona Aracoeli z dílny Mistra Theodorika a Mistra Třeboňského oltáře
15.30 | Madony z období krásného slohu - Roudnická, Svatovítská ad.
16.00 | Mariánské obrazy z 15. století – Assumpta z Deštné, Panna Marie Klasová, repliky Madony Roudnické, Velhartická archa.
Cena: zdarma | doba trvání: cca 15 min | místo setkání: u pokladen v přízemí kláštera

15. 02. | 16.30 | V hloubce a po povrchu – komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou Štěpánkou Chlumskou a odbornou spolupracovnicí Václavou Antuškovou | cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP | doba trvání: cca 60–90 min | místo setkání: u pokladny Anežského kláštera | rezervace na GoOut

Doporučujeme

Loading...