Najdi akci

Kalendář akcí

Národní galerie Praha KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

Národní galerie Praha KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
www.facebook.com/NGPrague otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
číst více

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550   Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy | kurátorka: Štěpánka Chlumská, spolupráce Tomáš Hladík, Marcela Vondráčková

LAPIDÁRIUM A PROHLÍDKOVÝ OKRUH ARCHITEKTUROU KLÁŠTERA
Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

SOCHAŘSKÁ ZAHRADA
Klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý) | otevírací doba: pondělí–neděle 10.00–18.00 | vstup: zdarma

Akce

03., 10., 17., 24. a 31. 08. | 18.00 | Jóga v zahradě Kláštera sv. Anežky České se Soňou Zdráhalovou..
Večerní lekce v krásném prostředí zahrady Minoritů v anežském areálu. Součástí je možnost prohlídky architektury gotického kláštera a sochařské zahrady. Přineste si prosím s sebou vlastní podložku | cena: vstupné dobrovolné | doba trvání: 60 min | místo setkání: v zahradě Minoritů Kláštera sv. Anežky České | rezervace není nutná

06. 08. | 15.00 | Sochařská zahrada Anežského kláštera. Komentovaná prohlídka představující osobnosti českého sochařství 2. poloviny 20. století (Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Aleš Veselý, Jaroslav Róna, ad.) s edukátorkou Monikou Švec Sybolovou v zahradách Kláštera svaté Anežky České | cena: 80 / 50 Kč pro studenty a seniory a členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: u pokladny Anežského kláštera | rezervace na GoOut

Doporučujeme

Loading...