Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Musica Florea

Musica Florea
Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl . Hra na originální nástroje nebo...
číst více

HUDEBNÍ EXPERIMENTY 17. a 18. STOLETÍ
koncert v rámci 20. festivalového cyklu Musica Florea Bohemia 2022
vstupenky na www.musicaflorea.cz

28. 04. | 19.30 | Bizarní Anton Zimmermann a Georg Philipp Telemann. Nechte se unést poetikou slezské folklórní hudby v dílech Antona Zimmermanna a Georga Phillipa Telemanna. Unikátní program složený z programních, folklorními motivy inspirovaných děl skladatelů 18. století předvede orchestr Musica Florea pod vedením Marka Štryncla. Páteří programu budou dvě rozsáhlejší díla – Telemannova Suita La Bizarre od a Cassatione Ongherese Antona Zimmermanna. V obou skladbách se zračí folklórní způsob hry s dobovými možnostmi notového zápisu, příjemným úkolem orchestru tak bude nalézt unikátní rovnováhu a respekt mezi oběma na první pohled neslučitelnými světy | České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

01. 05. | 19.30 | Musica Florea, um. ved. Marek Štryncl. Jaké principy ovlivňovaly tvorbu skladatelů 17. a 18. století? Jakých způsobů v hudbě využívali? Jak pracovali s emocemi a jak je mohli promítat ve svých dílech? Na tyto a mnohé další otázky odpoví orchestr Musica Florea v čele s Markem Štrynclem v programu Hudební experimenty 17. a 18. století. V pořadí již třetí program podobného typu dokazuje, že ve staré hudbě je stále co k objevování a nekonečné inspiraci | Velkopřevorský palác, Rytířský sál, Velkopřevorské nám. 4, Praha 1
24. 05. | 19.30 | Hartigové a Bononcini ve světové premiéře. Úč. Helena Kalambová, Veronika Vojířová – soprán, Sylva Čmugrová – alt, Martin Javorský – tenor, Jaromír Nosek – bas, orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum, dirigent Marek Štryncl. Šlechtická rodina Hartigů byla v období 18. století v Českých zemích velice aktivní co do podpory tuzemského hudebního života. To dokládá celá řada historických zpráv, ze kterých se dovídáme například o podivuhodných veřejných „Hartigovských“ koncertech v domě „U železných dveří“ v Praze kolem roku 1715. V notovém archivu rodiny Hartigů se z doby těchto aktivit zřejmě žádný notový materiál nedochoval. Pozdějšímu odkazu se věnovala archivářka Oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea Romana Hinerová a my z něj uvedeme pravděpodobně nejstarší dochovanou anonymní kantátu věnovanou tomuto rodu. Program dále doplní světské oratorium Proteo sul Reno skladatele Giovanni Bononciniho. Obě díla předvede orchestr Musica Florea a její dirigent Marek Štryncl spolu s pěticí sólistů a sborem Collegium Floreum ve světové premiéře v dobově poučené interpretaci | České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Doporučujeme

Loading...