Najdi akci

Kalendář akcí

Museum Kampa

Museum Kampa
Nadace Jana a Medy Mládkových otevřeno denně 10.00–18.00 informace o aktuální otevírací době a termínech trvání výstav sledujte na www.museumkampa.cz
číst více

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka, Otto Gutfreund: Mistři světového malířství   Expozice v Museu Kampa představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé zápůjčky děl Františka Kupky a součástí expozice je rovněž výstava soch Otto Gutfreunda.

VÝSTAVY
Olbram Zoubek, Eva Kmentová: Lidská důstojnost   Vzájemná konfrontace dvou výrazných osobností poválečného sochařství, manželského páru Olbram Zoubek a Eva Kmentová. Výstava představuje okruhy, vycházející jak z vlastních děl obou autorů (témata jako figura, gesto, povrch, prázdno a jejich rozdílné či blízké ztvárnění oběma autory), tak nalézá momenty vzájemné inspirace či naopak naprosto rozdílného přístupu. Výstava navazuje na stejnojmenný projekt pořádaný Galerií Miroslava Kubíka v Litomyšli. Kurátorka: Helena Musilová | od 18. 6. do 2. 10.
Barbora Blahutová: Dům a socha   Museum Kampa se programově zabývá umělci, kteří svoji tvorbu z politických důvodů rozvíjeli za hranicemi domoviny. Vedle Jiřího Hilmara, Františka Kyncla, Ludmily Seefried-Matějkové a celé řady dalších patří do tohoto okruhu také sochařka Barbora Blahutová. Výstavu B. Blahutové doplňují kinetické modely Františka Svátka | kurátorka: Ilona Víchová | do 2. 10.

Eduard Ovčáček, Groteska   Eduard Ovčáček je znám jako jeden z nejvýraznějších představitelů lettrismu v českém umění. Poněkud stranou širšího zájmu zůstávají jeho figurativní malby ze 70. a 80. let, které mnohdy satiricky komentují tehdejší společenskou situaci. Museum Kampa v loňském roce získalo dva výrazné autorovy obrazy z této doby a výstava bude příležitostí představit je v širším kontextu jeho tehdejší tvorby. Výstava se uskuteční v prostoru tzv. konírny | kurátorka: Ilona Víchová | od 22. 10. 2022 do 8. 1. 2023

DOPROVODNÝ PROGRAM
změna programu vyhrazena, kapacita programů je omezena
aktuální informace o doprovodných programech na www.museumkampa.cz/programy

02. 10. | 10.00 a 14.00 | Prohlídka ateliéru Janouškových – Den architektury. V rámci Dne architektury získávají návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do čerstvě zrekonstruovaného a veřejnosti zatím neotevřeného ateliéru manželů Janouškových v pražských Košířích. V 10.00 proběhne komentovaná prohlídka se spoluautorem rekonstrukce Lukášem Ehlem. Od 14.00 hodin si s Viktorií Vítů připomeneme životní osudy manželů Janouškových, společně se projdeme zahradou i samotným ateliérem a zastavíme se u jednotlivých soch obývajících zákoutí v domě i jeho okolí | kapacita omezena, rezervace budou spuštěny ve středu 21. 9. v 9.00 skrze rezervační portál GoOut.cz | vstupné: zdarma
02. 10. | 15.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Lidská důstojnost. Sochařka Eva Kmentová (1928–1980) a sochař Olbram Zoubek (1926–2017) představují dvě mimořádné tvůrčí individuality. Byli autory výrazných plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence. Výstava Lidská důstojnost ve dvou podlažích Musea Kampa představuje okruhy, vycházející jak z vlastních děl obou autorů (témata jako figura, gesto, povrch, prázdno a jejich rozdílné či blízké ztvárnění oběma autory), tak nalézá momenty vzájemné inspirace či naopak naprosto rozdílného přístupu. Tato lektorská prohlídka zároveň přestavuje poslední příležitost si výstavu projít s odborným komentářem, jelikož se koná v den dernisáže | vstupné: dospělý: 220 Kč, student/učitel/senior: 130 Kč, dítě do 6 let: zdarma, rodina (2 dospělí + 3 děti mladší 15 let): 400 Kč
22. 10. | 15.00 | Komentovaná prohlídka stálé expozice Musea Kampa. Kolekce dvou význačných autorů českého původu, Františka Kupky a Otto Gutfreunda, patří mezi nejdůležitější části sbírky Musea Kampa – oba autory Meda Mládková prezentovala na výstavách zejména ve Spojených státech amerických, kde se skrze jejich dílo snažila zvýšit povědomí o jejich tvorbě a o českém moderním umění vůbec. Během lektorské komentované prohlídky po stálé expozici Musea Kampa se návštěvníci dozvědí nejen fakta z Kupkova života, ale i co vedlo Medu Mládkovou k tomu, že se tolik nadchla pro dílo svého krajana, či který obraz si od Kupky pořídila jako první a co vše musela podnikat proto, aby vznikla jedna z nejucelenějších soukromých sbírek děl tohoto otce moderního umění | vstupné: dospělý: 190 Kč, student/učitel/senior: 100 Kč, dítě do 6 let: zdarma, rodina (2 dospělí + až 3 děti mladší 15 let): 350 Kč
29. 10. | 15.00 | Výtvarná dílna Písmena, kam se podíváš. Doprovodný program pro rodiče s dětmi všech věkových kategorií k výstavě Eduarda Ovčáčka, jednoho z nejvýraznějších představitelů lettrismu v českém umění. Účastníci si budou moci prohlédnout vystavená díla a nenáročnou formou se seznámí s uměleckým směrem, jehož hlavním inspiračním zdrojem a fascinací je písmo. Poté jim budou k dispozici různé materiály a pomůcky, aby si mohli vytvořit a odnést domů vlastní zcela originální dílo plné písmen ať už třeba ve formě systematické kompozice, koláže či vizuální básně | cena: 100 Kč za dítě + 50 Kč dospělý doprovod


Doporučujeme

Loading...