Najdi akci

Kalendář akcí

MHF ČESKÉ DOTEKY HUDBY

MHF ČESKÉ DOTEKY HUDBY
24. ročník, Praha prodej vstupenek: Kancelář MHF České doteky hudby: út a st (kromě svátků) 9.00–12.00, 12.30–17.00, Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2, 128 00 (vchod z Vodičkovy ulice, vpravo administrativní budova, 1....
číst více

16. 12. | 19.00 | Slavnostní zahajovací Gala koncert – Ivan Ženatý – housle, Pražský komorní orchestr. Program: B. Martinů: Sextet pro smyčcový orchestr H. 224, F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert d moll pro housle a smyčcový orchestr, M. Ravel: Bolero pro orchestr | společenská událost roku města Mělníka | Zámek Mělník – Velký sál
17. 12. | 15.00 | „Vivat Kabaret!! Gabaret!!“ Gabriela Vermelho – zpěv, kvinton, Gare /Jakub Jedlinský – akordeon, Matěj Štěpánek – violoncello, Michael Nosek – bicí /, Michal Kadlec – zvuk, Leona Qaša Kvasnicová, Martin Dvořák – tanec. Program: Lidová / arr. P. Filák, M. Bakyta, G. Vermelho: Výše nových zámků, G. Vermelho / J. Velíšek: Lazebnice Martina, G. Vermelho/J. Velíšek: Vagabund, Rakvičky, Když padá hvězda, G. Vermelho: Pro ni, Vyšehrad, Lidová / arr. G. Vermelho, J. Jedlinský, M. Štěpánek: Poslala ňa máti, G. Vermelho/ J. Velíšek: Jedna z tanečnic, G. Vermelho/ F. García Lorca: Ukolébavka, G. Vermelho/ W. Shakespeare/ M. Hilský: Slavíček, G. Vermelho/ D. Gombár (1973): Střešní okno, G. Vermelho: Karlštejn, P. Filák, G. Vermelho/ F. Pessoa: Nuvens, G. Vermelho: Neviditelný, Lidová / P. Filák, M. Bakyta, G. Vermelho: Išlo sa dzievča, G. Vermelho/ J. Velíšek: Piliny a plyš, Poslední štace | Novoměstská radnice
17. 12. | 19.00 | Velké nokturno. Claudi Arimany (ESP) – flétna, Boris Kraljević (MNT, Singapure) – klavír, Czech Philharmonic Virtuosi /Markéta Vokáčová – housle, Ondřej Martinovský – viola, Jan Keller – violoncello, Adam Honzírek – kontrabas, Arbora Prokopová – klavír/. Program: W. A. Mozart: Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello č. 2 A dur, K 298, R. Schumann: Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello Es dur op. 47, L. van Beethoven: Trio pro klavír, flétnu a violoncello B dur op. 11, F. Schubert: Das Forellen Quintett (Pstruh) pro klavír, housle, violu, violoncello a kontrabas A dur op. posth. 114 | Novoměstská radnice
18. 12. | 11.00 | Love Stories – nedělní milostné komorní matiné. Isha Trio /Lucie Rozsnyó – soprán, Kristina Vaculová – flétna, Sára Medková – klavír/. Program: L. Janáček/Miloš Štědroň: Moravská lidová poezie v písních, L. Janáček: Po zarostlém chodníčku (výběr), B. Martinů: Nové slovenské písně, A. Dvořák/S. Medková: Milostné písně (výběr), P. Graham/H. Arp: Chanson, P. Graham/K. Roth: Regen, S. Medková: Písně dcery Sionské, J. Pelikán: Sonatina Brasileira pro flétnu a klavír, M. Štědroň: Pretty Ophelia-Poor Ophelia, I. Medek: Ancient Stories, verze pro flétnu a preparovaný klavír, pražská premiéra | Novoměstská radnice
18. 12. | 15.00 | České vánoční koledy a písně – adventní koncert pro děti a jejich rodiče. Markéta Fasatti – zpěv, Saša Rašilov – umělecký přednes a průvodní slovo, Ensemble Martinů: Miroslav Matějka – flétna a průvodní slovo, Radka Preislerová – housle, Bledar Zajmi – violoncello, Andrea Mottlová – klavír. Program: A. Michna z Otradovic: Vánoční rosička, Ch. Morgenstern: Minuty k zamyšlení (epitafy nejen dětem), A. Piazzolla: Libertango (upravil Michal Rataj), F. X. Gruber: Tichá noc, Česká vánoční koleda Já bych rád k Betlému, E. Zámečník: Rondo buffo aneb Komáři se ženili a mateník tančili z Kvarteta pro flétnu, housle, violoncello a klavír, B. Martinů: Kolombína tančí z cyklu Loutky (upravil František Preisler), M. Hybler: Holka modrooká pro flétnu, housle, violoncello a klavír, České vánoční koledy z edice nakladatelství Supraphon (1988, Ilja Havlíček a Dušan Pazdírek): Štědrý večer nastal, Veselé vánoční hody, Štěstí zdraví pokoj svatý, Narodil se Kristus Pán, přídavek: Půjdem spolu do Betléma | Novoměstská radnice
18. 12. | 19.00 | V4 violoncelli – Hudba středoevropského region zemí V4. Jiří Bárta, Ditta Rohmann (HU), Aleksandra Ohar (PL), Jozef Lupták (SK) – violoncello. Program: M. Kopelent: Cantus Rogans pro sólové violoncello, M. Kocsár: Variace na Sonátu pro violoncello, Z. Kodály: Sonáta pro sólové violoncello, 3. věta Allegro molto vivace, op. 8, K. Penderecki: Capriccio per Siegfried Palm, W. Lutoslawski: Sacher Variations, V. Godár: „O, Crux“ meditace pro sólové violoncello dedikované J. Luptákovi, J. Lupták: Improvizace – Three in One, J. S. Bach: Preludium ze Suity G dur pro violoncello sólo, BWV 1007 (bonus) | Novoměstská radnice
06. 01. 2023 | 19.00 | Závěrečný koncert. Jitka Hosprová & Maria Machowska – Vlastenecké ozvěny. Hudba středoevropského regionu zemí V4. Maria Machowska (PL) – housle, Jitka Hosprová – viola, Gergely Tóth - Vajna (HU) – dirigent, Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu (SK). Program: E. Suchoň: „Sinfonietta rustica“ z cyklu Obrázky zo Slovenska, K. Szymanowski: Koncert pro housle a orchestr č. 2 op. 61, B. Smetana: Valdštýnův tábor, symfonická báseň, B. Bartók: Koncert pro violu a orchestr | Kostel svatých Šimona a JudyDoporučujeme

Loading...