Najdi akci

Kalendář akcí

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze
www.facebook.com/kulturaMKP rezervace online: www.mlp.cz/akce předprodej v pokladně MKP; tel.: +420 222 113 425, otevřena po–pá 14.00–20.00 program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP; tel.: +420 257 532 908 změna...
číst více

KONCERTY

02. 03. | 19.30 | Alexander Zemlinsky a Vídeň. 4plus – večery komorní hudby (5. ročník), věnováno 80. výročí úmrtí Alexandra Zemlinského. Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet C dur K. 465 Disonantní, Alexander Zemlinsky: Smyčcový kvartet e moll, Franz Schubert: Smyčcový kvintet C dur op. 163. Účinkují: Zemlinskeho kvarteto a Lukáš Pospíšil – violoncello | vstupné 290 Kč / 150 Kč studenti a senioři, velký sál
05. 03. | 10.00 | O pejskovi a kočičce. Loutkové představení pro nejmenší diváky na motivy Čapkovy pohádky, které uvádíme v sále Městské knihovny po dobu rekonstrukce sálu Říše loutek. Režie Hana Zezulová, hraje soubor Říše loutek | vstupné 100 Kč, malý sál
05. 03. | 14.00 | O Koblížkovi a O Budulínkovi. Dvě klasické české pohádky pro děti od 3 let hrané formou maňáskového divadla. Režie Táňa Zlesáková, Hana Dotřelová, hraje soubor Říše loutek | vstupné 100 Kč, malý sál
10. 03. | 16.30 | Ústřední hudba AČR uvádí Svět valčíků | vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, místenky k vyzvednutí 1 hodinu před začátkem koncertu v předsálí MKP, velký sál
12. 03. | 10.00 | O pejskovi a kočičce. Loutkové představení pro nejmenší diváky na motivy Čapkovy pohádky, které uvádíme v sále Městské knihovny po dobu rekonstrukce sálu Říše loutek. Režie Hana Zezulová, hraje soubor Říše loutek | vstupné 100 Kč, malý sál
12. 03. | 14.00 | O nezbedných kůzlátkách. Klasická pohádka o kůzlátkách Bradáčkovi, Trkáčkovi a Bělince, mámě koze a zlém vlkovi. Loutkové představení pro děti. Režie Hana Dotřelová, hraje soubor Říše loutek | vstupné 100 Kč, malý sál
23. 03. | 19.30 | Martin Šulc – akordeon. Recitál a premiéra videoklipu mladého umělce Martina Šulce (*2001), interpreta klasické hudby na akordeon, vítěze prestižní mezinárodní show „Virtuosos V4+“. Autoři videoklipu: spisovatel a režisér Vladislav Kučík, producent a kameraman Zdeněk Kopřiva, kamera a střih Pavel Beneš | vstupné 100 Kč, malý sál
30. 03. | 19.30 | Kříž u potoka. Komponovaný taneční večer Pražského komorního baletu pro 12 tanečníků. Program: Holoubek (choreografie Pavla Šmoka na hudbu Antonína Dvořáka a na motivy balady K. J. Erbena) a Kříž u potoka (taneční drama na hudbu Smyčcového kvartetu d moll Antonína Dvořáka inspirované stejnojmenným románem Karolíny Světlé, libreto, režie a choreografie Alena Pešková) | vstupné 390 Kč, snížené vstupné 200 Kč (studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP) v pokladně MKP a www.goout.cz, velký sál

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ


28. 02. | 17.00 | Obrat do soukromí v současné české společnosti. Události posledních měsíců obrátily na hlavu mnohé z toho, co víme, pocit dezorientace však není namístě. Společenské otřesy totiž také nabízí nové pohledy na svět kolem nás. Právě vycházející kniha Neznámá společnost od sociologa Pavla Pospěcha tyto perspektivy otevírá a ukazuje, jak je můžeme využít pro pochopení současné české společnosti. Přednáška se zaměří na sociologické souvislosti fenoménu, který označujeme jako privatismus | vstupné 50 Kč, malý sál

01. 03. | 17.00 | Známe své spolubydlící? – Mikrobiom a my. Základní vztahy mezi střevním mikrobiomem a hostitelem, význam střevní mikrobioty pro formování imunitního systému. Ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP. Přednáší prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. | vstupné 50 Kč, malý sál
02. 03. | 18.00 | Byt či nebyt – je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit? Nedostupné bydlení v souvislostech. Debatní cyklus Městské knihovny v Praze, Sociologického ústavu AV ČR a Arniky – Centra pro podporu občanů. Jaké jsou cesty k dostupnému a udržitelnému bydlení? A je krize bydlení tématem pro komunální i státní politiku, nebo zůstane problémem na individuální úrovni? Hosté: Jakub Nakládal, architekt (Paměť města, Re-set), Zuzana Freitas, členka skupiny pro přípravu Koncepce bytové politiky MČ Praha 10, členka Výboru pro bydlení na MHMP. Moderuje Táňa Zabloudilová | vstup zdarma, Záliv (hala s odbornou literaturou)
07. 03. | 17.00 | Všechna náboženství světa... Docent Ostřanský z Orientálního ústavu AV ČR představí svůj překlad Knihy náboženských a filosofických sekt a škol perského učence Muhammada aš-Šahrastáního (1086–1153), která je všeobecně pokládána za nejvýznamnější středověké islámské dílo věnované náboženstvím a filozofickým směrům na Blízkém východě, ve Střední Asii a ve Středomoří. Přednáší doc. Bronislav Ostřanský | vstupné 50 Kč, malý sál
08. 03. | 17.00 | Ženy v umění: Zůstanou ve stínu? Ženy jsou s uměním od počátku neodmyslitelně spjaté – jako múzy, mecenášky a náměty uměleckých děl. Dokážete ale vyjmenovat alespoň pět umělkyň? Přednáška se zaměří na zastoupení žen v umění zejména z hlediska umělecké produkce. Přednáší Olga Moiseeva | vstupné 50 Kč, malý sál
08. 03. | 19.00 | Kanada – za medvědy a úžasnými scenériemi. Nekonečné lesy plné divokých zvířat, monumentální kopce s lesním porostem sahajícím přes 2 000 m n. m., ledovce, vodopády a jezera zbarvená tak, až vám bude připadat, že je snad někdo musel uměle dobarvit! Ale ve skutečnosti jsou ještě krásnější než na obrázku, zkrátka hříčka přírody! Ve spolupráci s CK Periscope Skandinávie. Přednáší Tomáš Hájek | vstupné 80 Kč, malý sál
10. 03. | 17.00 | Nový rok 2022. Nový rok – výklad horoskopu vstupu Slunce do znamení Berana. Horoskop Nového roku, který začíná 20. března 2022 v 16 hod 33 min SEČ a jeho vliv na svět a na dění v Evropské unii, v USA a v České republice bude vyhodnocen za pomoci techniky astrokartografie. Přednáší Ing. Richard Stříbrný | vstupné 40 Kč, klubovna
10. 03. | 19.00 | O vztazích: Závislost a strach ze závazku. Jak spolu souvisí vztahová závislost a strach ze závazku? Tyto dvě protikladné polohy mají ve svém jádru společné lidské JÁ, které se buď ztrácí v partnerovi, nebo proti partnerovi vytváří silnou obranu, která se může projevovat ghostingem, neochotou s druhým člověkem ve vztahu počítat nebo vyhýbáním se hlubším vztahům obecně. Přednáší Ing. Tomáš Zetek | vstupné 50 Kč, malý sál
10. 03. | 19.00 | Shakespeare a jeho doba: Sen noci svatojánské. Shakespearův Sen se řadí k jeho šťastným komediím. V mnohém odráží alžbětinské svatební zvyklosti a obřady – zvláště pak ceremonie spjaté s aristokratickou svatbou. Vznikl v letech 1595–96 a není jasné, zda původně jako soukromé představení pro účely pobavení hostů při skutečné svatební hostině, nebo přímo pro veřejné uvedení v divadle. Ve spolupráci s British Council. Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 80 Kč, velký sál
14. 03. | 17.00 | Boj o stříbrné plátno: Králík Bugs versus Hermann Göring – Americká animovaná propaganda. Třetí přednáška ze čtyřdílného cyklu o počátcích dějin filmové propagandy s bohatými filmovými ukázkami. Závěrečným termínem cyklu je 11. 4. Přednáší PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D. | vstupné 50 Kč, malý sál
15. 03. | 19.00 | Mezinárodněpolitické výzvy: Od Great Britain ke Global Britain. Před sto lety se Britské impérium rozkládalo zhruba na 26% světové souše a na územích, které ovládalo a spravovalo, žila zhruba čtvrtina lidstva. Po sto letech se pobrexitová Británie znovu snaží vrátit do světové arény, jako sebevědomá a odhodlaná velmoc, která má světu co nabídnout, zejména ve spolupráci s těmi, kteří svého času byli součástí Impéria. Jaké jsou příležitosti a limity takového projektu? Přednáší politický geograf Michael Romancov | vstupné 50 Kč, malý sál
16. 03. | 17.00 | Alternativní cesty ke zdraví: Jarní byliny pro zdraví a krásu. Ne nadarmo se říká, že „Na každý neduh najdeš bylinku do sta kroků od domu“. Stačí se jen rozhlédnout, právě probouzející se příroda jich bude za chviličku doslova plná! Podívejme se společně na to, které byliny jsou nebo v příštích měsících budou aktuální v naší přírodě i zahradách. Zaměříme se na to, jak nám mohou být prospěné ku zdraví, jak je zpracovat v kuchyni nebo do kosmetických přípravků. Ve spolupráci s časopisem Meduňka. Přednáší Markéta Vopičková | vstupné 50 Kč, malý sál
16. 03. | 18.00 | Byt či nebyt – je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit? Co říkají výzkumy: kdo je nedostupným bydlením ohrožen nejvíc? Debatní cyklus Městské knihovny v Praze, Sociologického ústavu AV ČR a Arniky - Centra pro podporu občanů. Debata se zaměří především na situaci dvou skupin, které mohou být ohroženy růstem nákladů na bydlení - mladé dospělé a seniory. Na základě kvantitativních i kvalitativních dat bude popsána aktuální situace a prezentovány také reakce zástupců daných skupin - jejich vnímání krize a reflexe možností jejího řešení. Hosté: Tomáš Hoření Samec (SOÚ AV ČR), Jan Klusáček (Za bydlení!). Moderuje Táňa Zabloudilová | vstup zdarma, Záliv (hala s odbornou literaturou)
16. 03. | 19.00 | Inspirace Polskem: Kouzlo starých továren Lodže. Lodž byla na počátku 19. století bezvýznamnou vesničkou, která se během pár desítek let proměnila v půlmilionovou textilní velmoc, ze které později zůstaly jen prázdné továrny. Dnes jsou v nich kulturní centra, knihovny nebo muzea. Kouzlo industriálních památek láká tisíce turistů z celé Evropy. Hosty prvního dílu nového cyklu budou architekt Gabriel Kurtis a režisér úspěšného dokumentárního cyklu Šumná města Radovan Lipus. Ve spolupráci s Polským institutem, městem Lodž, Lodžskou turistickou organizací a Pomořskou regionální turistickou organizací. Moderuje novinářka Judita Matyášová | vstupné 50 Kč, malý sál
17. 03. | 17.00 | Podoby rodiny: Střídavá péče. Co potřebuje dítě k tomu, aby se rozvíjelo? Jakou roli hrají stereotypy v rozhodování státních orgánů o svěření dítěte do péče? Co je pro dítě nejlepší? Střídavá výchova není ideálním řešením, ale zdá se, že je nejlepší ze všech špatných. Děti potřebují oba rodiče, a proto je důležitá zejména jejich spolupráce a vztah, který se svým potomkem mají. Besedu s dětským psychologem Václavem Mertinem moderuje Michala Jendruchová | vstupné 50 Kč, malý sál
17. 03. | 19.00 | Večery s Patricií: Pýcha peklem dýchá. Kult neomezené osobní svobody ve světě bez soucitu a jeho ničivé následky na oblast ušlechtilých hodnot a bezpečí lidstva. Nástrahy úspěchu a popularity, sebeklam neomylnosti či spasitelský blud. Tenká hranice mezi zdravým sebevědomím a pýchou. Pokora a skromnost jako snadno dosažitelná ochrana před ztrátou úcty. Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc. | vstupné 50 Kč, malý sál
18. 03. | 19.00 | Kolem světa: Válečné novinářky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová. Neohrožená dvojice žurnalistek se podělí o své zážitky z konfliktních oblastí současnosti Afghánistánu, Arménie, Libye a Sýrie. Přednáší Lenka Klicperová a Markéta Kutilová | vstupné 100 Kč, malý sál
21. 03. | 17.00 | Osobnosti francouzského umění: Francois Boucher – autor pastýřských scén. Hlavní z představitelů rokokové malby a dvorní portrétista Madame de Pompadour. Přednáší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 50 Kč, malý sál
22. 03. | 18.00 | Indoevropané I: Pravlast a prajazyk. Kdy a jak jsme se vůbec o Indoevropanech dozvěděli, jaké byly metody jejich poznávání a jak se věda o nich vyvíjela? Fascinujícím světem pravěkých migrací a jejich dlouhodobými souvislostmi vás v třídílném seriálu přednášek provede arabista, dramaturg a překladatel Jan Tošovský | vstupné 40 Kč, klubovna
22. 03. | 19.00 | Na frontách informační války: České 19. století mezi mýty a dezinformacemi. S historikem Jiřím Rakem, odborníkem na období národního obrození a na epochu císaře Františka Josefa I., si o mýtech a dezinformacích spjatých s 19. stoletím bude povídat Marie Koldinská | vstupné 50 Kč, malý sál
23. 03. | 17.00 | Hispánie – antika ve Španělsku. První pokusy o antickou kolonizaci území obývaného Kelty a Ibery podnikli Řekové, ale teprve Římané tyto snahy dovršili výstavbou silnic a zakládáním četných nových měst, dodnes existujících. Latinské památky jsou nepřehlédnutelné a patří ke špičkám antické architektury – např. most v Méridě, akvadukt v Segovii, amfiteátry, triumfální oblouky, mozaiky a sochařská výzdoba. Ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o., www.arsviva.cz. Přednáší prof. PhDr. Pavel Štěpánek, PhD., Univerzita Palackého, Olomouc, emer. prof. | vstupné 50 Kč, malý sál
30. 03. | 18.00 | Byt či nebyt – je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit? Stavět a bydlet není totéž - rozvoj a regulace výstavby jako nástroj řešení. Debatní cyklus Městské knihovny v Praze, Sociologického ústavu AV ČR a Arniky - Centra pro podporu občanů. Hosté diskuse představí ústřední legislativní i lokální rámce, které výstavbu bydlení ovlivňují. Debata se bude točit také kolem alternativních nástrojů a regulací, jež k řešení bytové otázky mohou přispět. Hosté: Petra Kolínská (Zelený kruh), Ivan Bartoš (Ministr pro místní rozvoj ČR). Moderuje Táňa Zabloudilová | vstup zdarma, Záliv (hala s odbornou literaturou)
31. 03. | 18.00 | Česká divadelní režie I: Zakladatelé. Dvacáté století se označuje jako „století režiséra“. Proč tomu tak je? Třídílný cyklus přednášek dramaturgyně Činohry Národního divadla v Praze Marty Ljubkové. Začínáme na přelomu 19. a 20. století, kdy profese režiséra dostala svůj současný význam | vstupné 50 Kč, klubovna

Připravujeme
11. 04. | 19.00 | Víra nevěřících. Je v dnešní postmoderní době možné ještě populaci dělit na „věřící“ a „nevěřící“? V dějinách dochází k proměnám vztahu mezi vírou a náboženstvím. Má nenáboženská víra budoucnost? Přednáška prof. PhDr. Tomáše Halíka Th.Dr., Dr.h.c. | vstupné 80 Kč, velký sál
19. 04. | 18.00 | Indoevropané II: Migrace | vstupné 40 Kč, klubovna
20. 04. | 19.00 | Inspirace Polskem: Historie na dotek v moderních muzeích | vstupné 50 Kč, malý sál
27. 04. | 19.30 | Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: koncertní show Nejkrasší kusy saisóny! Nejkrásnější a nejžhavější swingové fláky z vrcholné éry bigbandového swingu. Výběr nejkrasších a podmanivých kusů, českých i amerických. Pokračování velmi úspěšného programu loňské sezóny | vstupné 490 Kč, velký sál


SÁL ŽATECKÁ

 • Žatecká 98/1, 110 00 Praha 1
  tel.: +420 222 113 555
  www.mlp.cz
  www.facebook.com/kulturaMKP
 • rezervace online: www.mlp.cz/akce
 • předprodej v pokladně MKP; tel.: +420 222 113 425, otevřena po–pá 14.00–20.00
 • program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP; tel.: +420 257 532 908
 • změna programu vyhrazena

 

DŮM ČTENÍ

Ruská 192, 110 00 Praha 10
tel.: + 420 770 130 256
www.mlp.cz
není-li uvedeno jinak, vstup na všechny akce zdarma
změna programu vyhrazena!

02. 03. | 18.00 | Potkat jelena v tichu Jizerských hor – večer Miroslava Stuchlého. Básník, prozaik, filmař a chodec Miroslav Stuchlý už léta prochází jizerskohorskou krajinou, kterou se snaží dokumentovat svými fotografiemi a filmem, které v průběhu večeru promítneme. V minulém roce vydal prozaickou knihu Waldvilla- příběh jedné lesní vily na okraji Liberce v průběhu dějin dvacátého století, a básnickou sbírku Potkat jelena, texty o chůzi krajinou, o místech a jejich malých příbězích.
09. 03. | 18.00 | Jihoslovanské písně a texty. Aida Mujačič (zpěv) zazpívá specifický jihoslovanský žánr milostné písně – sevdalinky. Pavel Straka a Aida Mujačič přečtou jejich překlady do češtiny z pera Milady Nedvědové a Josefa Hiršala a texty Branislava Nušiče z povídkové sbírky Ramazánské večery (Sevdah a další) a texty vážící se k žánru a básnické poetice z antologie Sarajevo – město poezie.
10. 03. | 17.00 | Film o páté/Ozvěny Jednoho světa – Čhadar, cesta po řece. Čhadar je stezka po zamrzlé řece v Ladáku, himálajské oblasti ležící na indicko-pákistánské hranici. Nebezpečnou cestu plnou úskalí musí několikrát ročně absolvovat sedmnáctiletá Cchangjang, aby se dostala do vzdálené školy a splnila si sen o lepším životě. Na naší planetě stále existují místa, která jsou téměř odříznutá od civilizace a s příchodem globálních změn klimatu je pro jejich obyvatele stále těžší žít zde normální život. Večer uvádí Vlasta Bičáková.
16. 03. | 18.00 | Slasti a strasti studentského překladu. Jak se k českému čtenáři dostane kniha napsaná v nizozemštině? A jak se ke knihám a autorům píšícím v tomto jazyce dostane začínající překladatel? Komponovaným večerem vás provedou překladatelé budoucí – studenti nederlandistiky na Univerzitě Karlově. Představí jeden překladatelský projekt a vyzpovídají zkušenější pamětníky.
17. 03. | 18.00 | O čem promlouvají panoramata básnické duše? Aneb Pohledy seriózní i rozmarné. Setkání s novou knihou poezie Márii Uhrinové, která ke svým Vedutám (věcným až realistickým pohledům na krajinu, město) a Capriccím (hravým někdy až groteskně zobrazeným momentům) nachází inspiraci často i v místech svého bydliště – v Praze 10. Setkání se uskuteční v rámci Diskuzních čtvrtků občanských iniciativ Společně pro Desítku.
23. 03. | 18.00 | Tvůrčí přístupy. Do jaké míry se orientujeme v jednání a chování osob? Co vše může ovlivnit v příbězích psychologie postav? Rádi bychom vás přizvali k počátku nového cyklu, kde budeme diskutovat o různých přístupech autorů ve své tvorbě. V první části cyklu si ukážeme pestrost charakterů na seriálu „Gangy z Birminghamu“ až po důsledky druhé světové války v kultovním románu „Vyvrhelové“. Moderují Iveta Svobodová a Josef Straka.
24. 03. | 18.00 | Spisovatelé do knihoven – Dora Čechova. Česká spisovatelka s ruskými kořeny. Na FAMU vystudovala obor scenáristika, na Konzervatoři Jaroslava Ježka tvorbu textu a scénáře. Debutovala v nakladatelství Labyrint kritiky oceňovanou knihou Nechtěl jsem být Leninem (2012), na níž navázala sbírkou povídek Padaná letní jablka (2015). V roce 2021 jí v nakladatelství Labyrint vyšla třetí povídková kniha Ženy, které potřebují muže. Večer organizuje Asociace spisovatelů ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.
30. 03. | 18.00 | Udržitelnost: Diskuze organizace Bezobalu – Fuckupy obalových materiálů. V rámci tohoto setkání se kritickým pohledem podíváme na ekologické téma obalů a zhodnotíme chyby, které se v této oblasti na individuální i globální úrovni objevují. Diskuze se zúčastní odborníci, organizace a firmy, které se v dané oblasti pohybují.

Doporučujeme

Loading...