Najdi akci

Kalendář akcí

LETOHRÁDEK HVĚZDA

LETOHRÁDEK HVĚZDA
spojení: stanice metra Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00
číst více

VÝSTAVY

SETINY – Bohumila Grögerová   První uvedení výstavy SETINY – Bohumila Grögerová se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („... co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly | do 30. 10.

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda   Stálá expozice představuje nejen život arcivévody Ferdinanda, ale i unikátní stavbu letohrádku Hvězda, který byl postaven podle jeho vlastního návrhu. Výstava v přízemí renesanční budovy seznamuje se stavebním vývojem letohrádku, ojedinělou štukovou výzdobou i rolí, kterou Hvězda spolu s rozsáhlou oborou hrála v pražském dvorském životě 16. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout historické plány a fotografie letohrádku a obory Hvězda, originály i odlitky antických děl či dobové předměty spojené s dvorskou zábavou a lovem. Součástí výstavy je i pracovní list pro děti, který představuje expozici zábavnou a hravou formou | do 31. 10.

Doporučujeme

Loading...