Najdi akci

Kalendář akcí

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
otevřeno: út–ne 9.00–18.00
číst více

VÝSTAVY

Den na tržišti – život obyvatel středověké Wrocławi   Výstava připravovaná ve spolupráci s Archeologickým muzeem ve Wroclawi přinese svědectví o každodenním životě obyvatel středověké Wrocławi/Vratislavi. Polská Wrocław, pro nás Vratislav, je historické hlavní město Slezska, které s českými zeměmi spojuje několik století společných dějin a jehož legendárním zakladatelem byl český kníže Vratislav. Výstava věnovaná náměstí Nowy Targ, jednomu z tržních prostranství někdejšího středověkého města, představí bohatý soubor nálezů získaných během záchranných archeologických výzkumů v letech 2010–2012. Čeká na Vás pestrá kolekce exponátů – od součástí oděvů, šperků a předmětů denní potřeby přes zařízení měšťanských domácností, nástroje a doklady obchodu až po symbolické artefakty, výzbroj či předměty sloužící k zábavě | od 16. 11. 2022 do 3. 9. 2023

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ
PRO ŠKOLY:
Den na tržišti – 1. st. ZŠ, program objednávejte v rezervačním systému na www.muzeumprahy.cz

PRO DOSPĚLÉ:

07. 03. | 17.30 | Komentovaná prohlídka výstavy – provází Petr Starec, MMP

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS:
specializovaný přednáškový cyklus provede zajímavými tématy souvisejícími s výstavou a středověkou archeologií

21. 03. | „Vratislav město slavné Koruny české, velice pohubil.“ Vztahy Prahy a Vratislavi mezi konkurencí a indiferencí – přednáší doc. PhDr. Marian Čapský, Ph.D., UPCE | nutná rezervace na: wroclaw@muzeumprahy.cz, cena: 80 Kč

SOBOTNÍ WORKSHOPY PRO RODIČE S DĚTMI:
Workshopy jsou zaměřeny prakticky a seznamují se životem středověkého člověka nejen ve Vratislavi či v Praze, cena: 80 Kč.

25. 03. | 10.00–11.30 | Středověké hry a hračky

STÁLÉ EXPOZICE

Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.   Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt.

Praha Karla IV. – středověké město   Úvod expozice je zaměřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominantou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby řízení pražského souměstí.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST
všechny programy se konají v Domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek ve školním roce 2022/2023
Prahou za hudbou, Zajímavé pražské výrobny a továrny, Praha v obležení

09. 03. | 16:30 | Československý jazz na vlnách Radiojournalu – přednáší Ondřej Jurásek, ČRo Praha
15. 03. | 16:30 | Francouzský požár na pozadí Devítileté války (1689) – přednáší Jana Pažoutová, SOkA Litoměřice
16. 03. | 16:30 | Pražská továrna na porcelán – přednáší Milan Hlaveš, MMP

Archeologický kroužek

Pravěká parta – každou středu 15.30–17.00, pro děti 8–12 let, v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město, přihlášky: archeologie@muzeumprahy.cz

11. 03. | 10.00 | Škola mladých archeologů

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

  • tematické programy z Hlavní budovy Muzea města Prahy jsou přesunuty do Domu U Zlatého prsstenu, nabízíme také on-line programy přímo do škol
  • archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město
  • objednávejte se na: archeologie@muzeumprahy.cz
  • anotace programů najdete na webu muzea, programy je možné dočasně objednávat na: vachkova@muzeumprahy.cz
  • více informací na webových stránkách muzea www.muzeumprahy.cz a na e-mailu lektori1@muzeumprahy.cz

Co po sobě zanechali Pražané Karla IV. – 1. st ZŠ
Praha Karla IV. – střed Evropy – 2. st. ZŠ a SŠ
Praha Karla IV. – středověké město – 2. st. ZŠ a SŠ
Praha 1606 – 2. st. ZŠ a SŠ
Rudolf II. – Pražané a dvořané – 2. stupeň ZŠ
Den na tržišti – 1. a 2. stupeň ZŠ

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

07. – 10. 03. | Škola mladých archeologů – 2. st. ZŠ | více informací: archeologie@muzeumprahy.cz

Baroko je krásné nejen pro oko – vycházka pro 3. – 5. tř. ZŠ | kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz

 

Doporučujeme

Loading...