Najdi akci

Kalendář akcí

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé
bezbariérový přístup pokladna je otevřena po–pá 12.00–19.00, přijímáme platební karty, mobil: +420 605 010 774 (pokladna) vstupenky lze koupit v síti Ticketpro, Ticketportal i v dalších předprodejích a objednat...
číst více

28. 01. | 17.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka
30. 01. | 19.00 | Élektra – Sofoklés – „Mrtví se vracejí a svoji krev smývají krví svých vrahů.“ | 1 h 15 min bez pauzy | první uvedení v sezoně
31. 01. | 19.00 | Mistr a Markétka – M. Bulgakov – nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi. Hrají: E. Hacurová/Z. Stavná, O. Rychlý, M. Poulová, J. Vondráček, M. Zavičár, M. Zimová, K. Oltová, T. Turek, S. Venclovská, Š. Fingerhutová, J. Sklenář, M. Turková, M. Matejka, rež. SKUTR | 3 h 20 min

01. 02. | 19.00 | Už není třeba dělat vůbec nic – Kateřina Součková, Jan Frič a kolektiv – abstraktní jevištní báseň inspirovaná experimentálními proudy současného divadla. Úč. M. Matejka, P. Neškudla, M. Poulová, S. Toman, A. Tomanová, M. Zavičár , rež. Jan Frič | po představení beseda, poslední pravidelné uvedení
02. 02. | 19.00 | Konec rudého člověka – S. Alexijevičová, D. Majling – malými kuchyněmi se valí velké dějiny. Úč. J. Vondráček, J. Tesařová, T. Turek, M. Zimová, J. Sklenář, Š. Fingerhutová, P. Neškudla, M. Zavičár, M. Poulová, S. Toman, M. Matejka, K. Oltová a další, rež. M. Vajdička | 2 h 50 min | anglické titulky
03. 02. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ – S. Townsendová – „Láska a big beat jsou to jediné, co mě chrání před šílenstvím.“ Hrají: M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná/H. Frejková, M. Turková, E. Hacurová/ E. Nádaždyová, J. Meduna, J. Wohanka, M. Poulová a další, rež. M. Hanuš | 2 h 30 min
04. 02. | 15.00 | Potkaly se dvě knížky – hravé čtení z knih Malostranské století a Duhový chodníček autorek Jany Vopatové a Zuzany Špůrové, které vydalo nakladatelství Meander. Dialog mezi autorkami a dětmi bude zakončen společnou výtvarnou dílnou. Obě knihy si budete moci na místě koupit za výhodnou cenu a nechat si je podepsat autorkami | host
05. 02. | 17.00 | Kouzelná flétna – E. Schikaneder, W. A. Mozart – magický singspiel. Hrají: O. Rychlý, S. Venclovská, M. Zavičár, K. Oltová, T. Turek, J. Sklenář, M. Matejka, M. Poulová, M. Turková, M. Zimová a orchestr rež. SKUTR | 2 h 20 min
06. 02. | 19.00 | Mistr a Markétka – M. Bulgakov – nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi. Hrají: E. Hacurová/Z. Stavná, O. Rychlý, M. Poulová, J. Vondráček, M. Zavičár, M. Zimová, K. Oltová, T. Turek, S. Venclovská, Š. Fingerhutová, J. Sklenář, M. Turková, M. Matejka, rež. SKUTR | 3 h 20 min
07. 02. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak neležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, jenže jaký to má smysl | Úč. M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, J. Vondráček, V. Lazorčáková, E. Hacurová | rež. H. Burešová | 2 h 45 min
08. 02. | 19.00 | Dopisy Olze – V. Havel – …o klopotném hledání sebe sama…Hrají: E. Hacurová, M. Poulová, K. Sedláčková Oltová, M. Turková, M. Zimová, M. Matejka, P. Neškudla, J. Vondráček, T. Turek, rež. SKUTR Inscenaci uvádíme jako součást projektu Dlouhá cesta ke svobodě | 2 h | anglické titulky
09. 02. | 19.00 | Bez roucha – M. Frayn – dnes už klasická komedie na téma, jak se dá i nedá dělat divadlo. Úč. H. Dvořáková, M. Němec, E. Hacurová/M. Poulová, O. Rychlý, Š. Fingerhutová, J. Vondráček, K. Oltová, M. Zavičár, J. Wohanka, rež. H. Burešová | 2 h 45 min
10. 02. | 19.00 | Bez roucha – M. Frayn
13. 02. | 19.00 | Konec rudého člověka – S. Alexijevičová, D. Majlin | anglické titulky
14. 02. | 19.00 | Zítřek se nekoná – J. Green – přihodit se může cokoliv a kdykoliv, a proto je třeba dělat, jako že se nikdy nic nepřihodí. Hrají: E. Hacurová/Z. Stavná, O. Rychlý, M. Poulová, J. Vondráček, M. Zavičár, M. Zimová, S. Toman, T. Turek, Š. Fingerhutová, J. Sklenář, M. Turková, M. Matejka, P. Neškudla a další, rež. H. Burešová | 1 h 45 min | od 18.00 doprovodný program
15. 02. | 19.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají: E. Hacurová/V. Lazorčáková, J. Meduna/J. Sklenář, M. Hanuš, I. Orozovič/O. Rychlý, J. Pokorná, M. Poulová, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, P. Tesař, M. Zimová, A. Goldflam/J. Mazák, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad., rež. H. Burešová | 2 h 30 min
16. 02. | 19.00 | Romeo, Julie a tma – J. Otčenášek – tragický příběh lásky studenta a židovské dívky v temné atmosféře Prahy za heydrichiády. Divadelní zpracování stejnojmenné slavné novely. Hrají: M. Poulová, P. Neškudla, M. Hanuš, T. Turek, M. Turková, M. Matejka, J. Meduna, E. Hacurová/Š. Fingerhutová, M. Doležalová, Č. Koliáš, rež. H. Burešová | 1 h 25 min bez pauzy
17. 02. | 19.00 | Élektra – Sofoklés – „Mrtví se vracejí a svoji krev smývají krví svých vrahů.“ | 1 h 15 min bez pauzy
18. 02. | 10.00 | Tatínek není k zahození – tři pohádky podle stejnojmenné knížky Arnošta Goldflama – úč. I. Lokajová, P. Varga, rež. Arnošt Goldflam | host LokVar | pro děti od 3 let
20. 02. | 19.00 | Kouzelná flétna – E. Schikaneder, W. A. Mozart – magický singspiel. Hrají: O. Rychlý, S. Venclovská, M. Zavičár, K. Oltová, T. Turek, J. Sklenář, M. Matejka, M. Poulová, M. Turková, M. Zimová a orchestr rež. SKUTR | 2 h 20 min
21. 02. | 19.00 | Kouzelná flétna – E. Schikaneder, W. A. Mozart | zadáno pro KMD
23. 02. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka – L. Aškenazy, J. Borna – divadelní revue pro nás, kteří jsme byli mladí v 60. letech, pro naše děti (i vnuky). Úč. P. Tesař, J. Vondráček, P. Varga, Č. Koliáš, M. Veliký, M. Matejka, M. Zimová, I. Lokajová, M. Potoček, T. Rejholec j. h., P. Lipták j. h. a K. Jirčíková, rež. J. Borna | 1 h 45 min
26. 02. | 17.00 | O líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna – návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (života) Úč. J. Vlčková, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Tesař, J. Meduna, T. Turek, M. Matejka, M. Doležalová, Č. Koliáš, rež. J. Borna a M. Hanuš | 2 h
27. 02. | 19.00 | Krize majestátu smrti – „O mrtvých jen dobře, ale...“ Úč. M. Zimová, Š. Fingerhutová, K. Oltová, M. Matejka, O. Rychlý, M. Zavičár | Krátká Dlouhá | v březnu derniéra
28. 02. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ – S. Townsendová

Doporučujeme

Loading...