Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Přehled kulturních pořadů v Praze květen 1957

Přehled kulturních pořadů v Praze květen 1957

pražská kultura před 67 lety

MÁJ
Máj. Měsíc lásky, měsíc květů, radostí, měsíc mládí radostného bouřícího života. Máj. Měsíc básníků a muzikantů, měsíc hudby a poesie, měsíc hýřivé krásy květů, kterou příroda rozdává všem. Takový byl a bude máj, tak byl a bude opěvován poety i zpěváky, tak bude vítán mladými milenci i těmi, jimž zbělaly skráně.
Takový byl a bude vždycky i náš pražský máj. Ten však bude zase bohatší a krásnější. Městem oděným v krásu květů zazní znovu jako v letech minulých skladby největších hudebních géniů svět v mistrovském provedení našich i cizích umělců. Praha se stane opět dostaveníčkem lidí ze všech konců země, těch, kteří si ji dávno zamilovali i těch, kteří si ji jistě letos zamilují a budou se sem vracet rádi při každé příležitosti. Vyvrcholí naše Pražské jaro. Zase zazní jásavé tóny ze všech koncertních síní i z čarokrásných pražských zahrad a tentokrát poprvé i na stříbropěnné Vltavě. Zase bude Praha srdcem Evropy, bijící mocným tepem a přitahujícím jak mocný magnet každého, kdo miluje a obdivuje vše, co pro lepší a pro krásnější život lidstvo vytvořilo.
Je ale ještě druhý, stejně krásný a nám všem stejně drahý pražský máj. Máj velkých bojů o lidské štěstí, máj velkých vítězství těch, kteří o něj bojují. Zase půjdou v den 1: května radostné průvody po pražských ulicích, zase vzpomeneme 9. května velikých vítězství našeho lidu, uctíme ty, kteří se nedožili. Vzpomeneme těch, kteří nám v pohnutých májových dnech roku pětačtyřicátého přinesli svobodu, vzpomeneme velkých nezapomenutelných sovětských hrdinů. Letošní pražský máj bude však ještě bohatší. Po třech letech půjde pražský lid opět k volebním osudím, a vyvolil ze svých řad nejlepší, ty, kterým dal svou důvěru a svěřil do rukou moc, kterou pevně uchopil a kterou nikdy, nikdy z rukou nevydá.
A vykročíme znovu rázně vpřed ke krásným šťastným cílům pro blaho své i našich příštích.
Takový tedy je náš Pražský máj. Máj básníků i hudebníků, máj dělníků i rolníků, máj mladých i starých, máj všech, kdo jdou do boje za lepší příští, za pokrok a štěstí všeho lidstva, do boje za věčný mír na celém světě.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Dráteník – Fr. Škroup | Národní divadlo
Muž s puškou – N. Pogodin | Tylovo divadlo /dnes Stavovské/
Eugen Oněgin – P. I. Čajkovskij | Smetanovo divadlo /dnes Státní opera Praha/
Mariana Pinedová – García Lorca | Ústřední divadlo Čs. armády /dnes Divadlo na Vinohradech/
Čokoládový hrdina – G. B. Shaw | Městské divadlo komedie /dnes Divadlo Komedie/
Neapol, město milionů – E. de Filippe | Městské komorní divadlo /zaniklo/
Muži v offsidu – K. Poláček | Lidové divadlo ZK Vozovny Menton /zaniklo/

FILMOVÉ PREMIÉRY
Jurášek. Český film podle stejnojmenné knihy J. Sosnara Gazdy.
Různé osudy. Sovětský barevný film, který řeší citové vztahy mladých lidí.
Romeo a Julie. Anglo-italský film podle nesmrtelné tragédie W. Shakespeara.
Zářijové noci. Český film podle motivů stejnojmenné divadelní hry Pavla Kohouta.
Severomořský autobus. Hrdinský příběh norských námořníků.
Čert nespí. Slovenský film podle satirických povídek Petra Karvaše.
Tulák. Indické drama o lásce, které překračuje tisícileté přehrady.
Malý uprchlík. Americký film. Dobrodružství newyorského chlapce.
Ztracenci. Česká filmová balada ze sedmileté vojny.
Dům života. Západoněmecké filmové drama z lékařského prostředí.
Milionová bankovka. Anglická filmová komedie podle M. Twaina.
Oslík. Sovětský film. Lidsky jímavý příběh z gruzínské vesnice.
Červený balonek. Francouzský film vyznamenaný Palmovou ratolestí na Festivalu v Cannes 1956.

PRAŽSKÉ JARO 1957
SMETANOVA SÍŇ, OBECNÍ DŮM, PRAHA 1:
Státní filharmonie Brno, dirigent Břetislav Bakala. B. Smetana: Má vlast.
Česká filharmonie, dirigent Charles Munch (Francie). Debussy: Iberia, Honneger: Symfonie č. 4, Franck: Symfonie d moll.
Česká filharmonie, dirigent E. Mravinskij (SSSR), sólista: D. Oistrach (housle). Musorgskij: Svítání na řece Moskvě, Šostakovič: Houslový koncert, Čajkovskij: IV. symfonie.
Cleveland orchestra (USA), dirigent Georg Szell. Mozart: Symfonie C dur Jupiterská, Martinů: Tři fresky, Strauss: Don Juan, Barber: Hudba ke scéně od Shellyho, Ravel: Daphnis a Chloe, II. suita.
Symfonický orchestr pražského rozhlasu, Sbor Čs. rozhlasu, sólista: Voskresenskij (klavír, SSSR). Kabeláč: Předehra op. 17, Doubrava: Suita z baletu Don Quijote, Klavírní koncert, Pícha: Panychida, Kantáta.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, dirigent Dr. V. Smetáček, sólista: A. Benedetti-Michelangeli (klavír, Itálie). Zich: Předehra k op. Preciézky, Rachmaninov: Klavírní koncert č. 4, Lutoslawski: Koncert pro orchestr, Respighi: Římské fontány.

DŮM UMĚLCŮ, NÁM. KRASNOARMĚJCŮ, PRAHA 1:
Klavírní duo Vronsky – Babin (USA). Schumann, Mozart, Rachmaninov, Schubert, Stravinskij.
Violoncellový koncert J. Starkera (USA). Bach, Kodály Hindemith.
Houslový koncert André Gertlera (Belgie).
Smetanovo kvarteto. Beethoven, Kapr, Smetana.
Houslový koncert D. Oistracha (SSSR).

VÝSTAVY
Výstava k novým úspěchům (Tři roky života Prahy 1954-1957) | Palác Dunaj, Národní třída, Praha 2
Výstava obrazů akademického malíře Ladislava Dydka | Galerie mladých, Vodičkova, Praha 2
30 let Osvobozeného divadla | Výstavní síň Divadla hudby, Opletalova, Praha 3
Z Buzuluku do Prahy. Výstavka Musea čs. armády | Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha 7

ZÁBAVA
PARK KULTURY A ODDECHU JULIA FUČÍKA
Praha 7
Jarní svátek písní a tanců – Radostné odpoledne k zahájení X. jubilejního ročníku Závodu míru Praha – Berlín – Warszawa. Bohatý kulturní a sportovní program ve všech prostorách Parku.
Obrácení Ferdyše Pištory – Fr. Langer. Hraje KOD Kladno.
Slavnost osvobození – Prodaná nevěsta – hraje rakovnická opera, v hlav. rolích členové Národního divadla. Věčně mladá historie – A. Gladkov. Hraje Ústřední divadlo čs. armády.
Módní přehlídka. Doprovází jazz. orchestr PKO JF, řídí J. Procházka.
Neděle NDR. Praha volá Drážďany. Hraje jazz. orchestr Schwarz-Weiss, účinkují němečtí a pražští estrádní umělci. Rozbitý džbán – H. Kleist. Hraje Realistické divadlo Zd. Nejedlého. Bertold Brecht, jeho básně, jeho smích. Literárně hudební pásmo. Účinkuje M. Nedbal, člen ND, vypráví R. Vápeník.
Májová neděle. Manon Lescaut – Vítězslav Nezval. Hraje KOD Kladno.

PRAŽSKÉ LIDOVÉ VARIETÉ
Vodičkova 30, Praha 2
Uvádí každého 1. a 16. v měsíci Velké mezinárodní varietní programy se světovými atrakcemi. Od října minulého roku též odpolední dětské představení.

Vydal Městský dům osvěty ÚNV hl. m. Prahy. Redakce a administrace v Praze 1, U Obecního domu 2. Vedoucí redakce s. V. Dobrý. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 2 Kčs.

Karel Svolinský Červený balonek David Oistrach, 1956 PARK KULTURY A ODDECHU JULIA FUČÍKA
Doporučujeme

Loading...