Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Diplomat Tobiáš z Bechyně

Diplomat Tobiáš z Bechyně

1283 (740 let)
Tobiáš byl příslušníkem slavného rodu Benešovců, otcem byl Vok z Benešova. Biskupem se stal v lednu 1279, nedlouho po smrti krále Přemysla Otakara II.

Jeho schopnosti se brzo uplatnily. Tou dobou spravoval Čechy Otto Braniborský, ve sporu s českou šlechtou. Biskup Tobiáš proti němu několikrát vystoupil, a dokonce spolu s Hynkem z Dubé svolali 19. 8. 1279 sjezd českých šlechticů do Prahy. Období sporů se podařilo díky diplomatickým jednáním urovnat až na dalším sněmu roku 1281, kde došlo k dohodě o odchodu Braniborů. Tobiáš se stal Ottovým zástupcem a postupně vyjednal návrat krále Václava II. na trůn v roce 1283.

-lp-, foto © Wikimedia Commons

Doporučujeme

Loading...