Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Usmiřme se!

Usmiřme se!

1348 (675 let)
Mít dobré sousedské vztahy je slušnost. Usoudili tak po období vzájemných půtek i králové Karel IV. a jeho polský protějšek Kazimír.

Vše hodlali stvrdit smlouvou. Plány Kazimíra III. na připojení Slezska k Polskému království se křížily s úmysly Jana Lucemburského. Od roku 1345 probíhaly boje na území Slezska a Malopolska. Smrt českého krále v roce 1346 umožnila diplomatické řešení jeho synem Karlem IV. Ten po neúspěšném pokusu Kazimíra v roce 1348 získat slezskou Vratislav podepsal 23. listopadu téhož roku mírovou smlouvou v Namyslově. Její podstatou je ponechání Slezska Českému království a vzdání se nároků Karla IV. na polský trůn.

-babok-, foto © Wikimedia Commons

Kazimír III.
Doporučujeme

Loading...