Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Karel Ksandr

Karel Ksandr

KAM za kulturou s…
Karlem Ksandrem,
generálním ředitelem Národního technického muzea

Karel Ksandr je generální ředitel Národního technického muzea, které si letos v říjnu připomíná 10 let od dokončení expozic v rekonstruované budově na Letné. Muzeum se významně proměnilo, v hlavní budově v Praze představuje staletí technického důvtipu v 16 expozicích na 7 patrech, již 8 let vítá návštěvníky v rozsáhlém moderním Centru stavitelského dědictví v Plasích, které dále rozvíjí, a zpřístupnilo pro návštěvníky svoji velkou jedinečnou železniční sbírku 100 kolejových vozidel v Železničním depozitáři v Chomutově.

Vážení a milí příznivci muzeí a historie vědy a techniky,
právě uplynulo deset let od chvíle, kdy jsme po sedmdesáti pěti letech dokončili budovu muzea na Letné a plně ji vybavili pro muzejní účely. Moc mě těší, že díky skvělému týmu kolegů muzeum žije akcemi a výstavami, které do muzea přivádí množství návštěvníků. Daří se nám díky náročným projektům obohacovat sbírky a restaurovat významné exponáty, pracovat na vědeckých projektech i vzdělávat mládež.
Moc rád bych Vás pozval, abyste se svezli na Letenském kolotoči, i když se točí jen do konce října a pak až zase od jara. Jeho záchrana byla náročná a trvala velmi dlouho, ale radost dětí i dospělých je pro nás odměnou. Ke kolotoči mám úzký vztah, protože jsem Leteňák a o zlepšení jeho stavu jsem usiloval dvacet sedm let, z počátku z pozice v památkové péči. Jedná se o unikátní památku z konce 19. století, druhý nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. Cenné je, že se dochovalo stavební povolení pro umístění kolotoče na Letné v Královském městě v Praze z roku 1894, předtím po dva roky fungoval kolotoč na Vinohradech. Tam kolotoč sloužil na lidský pohon, tedy že ve sklepě se vždycky zapřeli sluhové do šikmé vzpěry točny a chodili pod točnou, byl to vlastně princip žentouru a tím kolotočem točili. Ve stavebním povolení pro umístění na Letné je krásná formulace, že „kolotoč původně byl zařízen tím způsobem, že byl poháněn tlakem obíhajícího sluhy…“ a dovětek je ten… „že pro nepohodlnost zařízení tohoto zařídí pan majitel pohyb strojní.“ A tak od roku 1894 je kolotoč poháněn elektromotorem a na tom se dodnes nic nezměnilo. Kolotoč se díky spolupráci s Prahou 7 a za podpory sponzorů i veřejnosti podařilo zrekonstruovat do skvělého funkčního stavu včetně jedinečných figur koní, které jsou potažené pravou koňskou kůží. Podařilo se přitom zachovat atmosféru z období před sto lety, kterou dotváří zvuk orchestrionu.
Je těžké vybrat, na kterou z výstav pozvat a upozornit. Největším výstavním projektem pro rok 2023 je výstava Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923–2023, která vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem ke 100. výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání u nás a potrvá až do konce roku. K výstavě je i pestrý doprovodný program, takže je možné si výstavu např. užít při víkendových komentovaných prohlídkách se zkušenými rozhlasovými odborníky. Ve výstavě se podařilo propojit vystavení velkého počtu vzácných exponátů s poslechem rozmanité rozhlasové produkce vzniklé v průběhu uplynulého století. Já sám se moc těším a už předem vás chci pozvat na výstavu, kterou otevíráme v prosinci k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho­‑Aichela. Ve výstavě chceme dát nahlédnout do světa jeho díla a nabídnout nové podněty pro přemýšlení, čím a proč nás tento architekt už tři sta let fascinuje.
A na závěr mi dovolte vyslovit přání, aby se nám práce dařila jako dosud a dále se rozvíjela a aby si v muzeu každý návštěvník našel něco, co ho potěší. Věříme, že v roce 2028 otevřeme v areálu Masarykova nádraží nové Muzeum železnice a elektrotechniky, a víme, že jeho expozice se stanou velkým lákadlem.

Pro Pražský přehled Karel Ksandr

Letenský kolotoč se točí od dubna do října Výstava Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923–2023 Obhlídka mostní konstrukce
Doporučujeme

Loading...