Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Petr Volf

Petr Volf

KAM za kulturou s…

Petrem Volfem, kurátorem výstavy Pištěk & Pištěk – Dva světy
Petr Volf (1965) je kritik umění, architektury a spisovatel. Publikuje v Hospodářských novinách, Týdeníku Forum a v časopisech Stavba, Intro, Architect+ a Beton. Je autorem tří desítek knih a řady katalogů. Jako kurátor připravil například retrospektivu Adolfa Borna v Museu Kampa, expozici o moderní architektuře Litomyšle v Národním technickém muzeu nebo přehlídku mapující propojení sportu a umění v pražské galerii DOX.

Vážení čtenáři,
výstavy ve Ville Pellé v pražské Bubenči jsou široko daleko známé svou kvalitou a pro umělce je možnost představit se v této galerii svého druhu uznáním. Zvláště zajímavé -- neboť jinde nevídané -- jsou pak přehlídky zaměřené na propojení tvorby malířů či sochařů z různých generací. Jako kurátor jsem letos na jaře připravil výstavu Paralely, na níž se setkal šestadevadesátiletý Stanislav Kolíbal s Karlem Štědrým: ačkoliv mezi nimi byl věkový rozdíl šesti desítek let, tak bylo pro spoustu diváků překvapivé, jak oba autoři spolu souzněli.
Další výstava, která na mezigenerační dialog navazuje, je expozice Dva světy, již se účastní Theodor Pištěk a Jan Pištěk. Zatímco Kolíbala se Štědrým spojovalo přátelství a spolupráce (Karel Štědrý asistuje Stanislavu Kolíbalovi při vzniku jeho instalací), tak Theodora a Jana pojí pouto nejužší, jaké může být, protože Jan je Theodorův syn. Když jsem byl osloven, abych se na jejich přehlídce kurátorsky podílel, ani vteřinu jsem neváhal, byla to pro mě pocta. Oba malíře více než čtvrt století sleduji, jejich obrazy jsou mi blízké a především: jakkoliv je to překvapivé, v minulosti nikdy společně, pod jednou střechou, nevystavovali, takže ve Ville Pellé se jedná o svého druhu jedinečnou premiéru.
Zájem o výstavu potvrdil, že si toho milovníci kvalitního umění byli vědomi. Mimochodem, týden po vernisáži, během níž galerie praskala ve švech, v úterý 25. října, Theodor Pištěk oslavil devadesáté narozeniny. Podstatné je, že přes úctyhodný věk nepřestává pracovat a pořád řeší tvůrčí otázky. Po dohodě s oběma umělci byla expozice koncipována jako velmi přehledná, ucelená, s jasně vymezenými částmi, protože oba mají osobitý rukopis a nedávalo by smysl je „promíchávat“. Theodorovy obrazy a objekty jsou v přízemí a v podkroví, Janovy v prvním poschodí. Instalace výstavy se ujal architekt Pavel Kolíbal, který prostředí Villy Pellé důvěrně zná a s rodinou Pištěkových jej pojí dlouholeté přátelství. I díky tomu má výstava pozitivní náboj. Každý, kdo se jí nějak věnoval, pracoval s radostí a vědomím výjimečnosti okamžiku.
Theodor Pištěk dokonce svolil a vůbec poprvé vystavil své obrazy z přelomu padesátých a šedesátých let, ale nechybí ani ukázky z jeho hyperrealistického období nebo vizuální dialogy s astrofyzikem Stephenem Hawkingem. Jan se soustředil především na přítomnost. Přímo pro výstavu (je pojmenována podle jeho malby Dva světy) připravil nový cyklus Znamení, na která navazuje šest pozoruhodných plastik s uplatněním geometrického tvarosloví. Pro Theodora i Jana je příznačná jejich touha po dosažení co nejlepších možných výsledků. Jsou perfekcionisti. Přesně vědí, jak důležité je přesné provedení a pravdivost spojená s originalitou, přičemž ve Ville Pellé se jejich obrazotvornost násobí. Došlo k výjimečné synergii, kterou byste si neměli nechat ujít.

Pro Pražský přehled, Petr Volf

Theodor Pištěk a Jan Pištěk Pištěk & Pištěk – Dva světy, foto © Martin Polák Pištěk & Pištěk – Dva světy, foto © Martin Polák
Doporučujeme

Loading...