Najdi akci

Kalendář akcí

Památník Terezín, národní kulturní památka

Památník Terezín, národní kulturní památka

na místech utrpení desetitisíců lidí v letech nacistické okupace již od roku 1947 a jedinečná paměťová instituce svého druhu v ČR.

Nedaleko soutoku Ohře a Labe leží pevnost Terezín. Původně vojenská stavba byla postavená ke konci 18. století. Tvořila ji Hlavní pevnost – dnešní město, a Malá pevnost. Tragickou kapitolou její historie bylo období druhé světové války. V rámci nacistické politiky tzv. „konečného řešení židovské otázky“ bylo v Terezíně – Hlavní pevnosti zřízeno ghetto – sběrný a průchozí tábor pro židovské obyvatelstvo před jeho deportací do vyhlazovacích táborů na východě. Malá pevnost vedle toho sloužila jako vězení pražského gestapa, zejména pro příslušníky domácího odboje.

Objekty Památníku Terezín přístupné návštěvníkům
Malá pevnost: věznice gestapa • Národní hřbitov
Město Terezín: židovské ghetto • Muzeum ghetta • bývalá Magdeburská kasárna • Židovská modlitebna • Kolumbárium a ústřední márnice ghetta • Židovský hřbitov s krematoriem

Návštěvu lze absolvovat individuálně a bez předchozího objednání nebo v rámci prohlídky s průvodcem.

Prohlídky s průvodcem
První okruh: Malá pevnost (75 minut)
Druhý okruh: objekty bývalého ghetta Terezín (120 minut)

Rezervace prohlídek
www.pamatnik-terezin/rezervace
tel.: +420 416 724 535

Kromě stálých expozic…
čeká na návštěvníky mnoho krátkodobých výstav ve třech výstavních prostorech:

Cely IV. dvora Malé pevnosti
Výstavy k 75. výročí vzniku Památníku Terezín

Předsálí kina Malé pevnosti
Výstava Jaroslav Král - Kresby

Předsálí kina Muzea ghetta
Výstava děl zaslaných do výtvarné soutěže Památníku Terezín

Otvírací doba
V hlavní návštěvnické sezoně - do přechodu na zimní čas: denně od 8 do 18 hodin.

Památník Terezín,
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz

marnice_ghetto.jpeg Pamatnik_Terezin_1.jpeg
Doporučujeme

Loading...