Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
spojení: metro C – Letňany, bus 159 a 182 do stanice Ctěnický zámek otevřeno: po-st zavřeno, čt–pá 10.00–16.00, so–ne 10.00–18.00
číst více

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Poselství ukrytá v perníku  
Výstavní projekt české malířky žijící ve Francii Andrei Schmidt je věnován perníkářství. Umělkyně je nadšenou propagátorkou lidových řemesel, která jsou pro ni velkou inspirací a detailně studuje historický vývoj a záhady spojené s jejich vznikem. Perníkářství ji zaujalo zejména svou historií a zcela jedinečnými rysy, kterých nabylo v českých zemích a inspirovalo ji k unikátnímu uměleckému ztvárnění historie perníku. Výstava představí i unikátní exponáty perníkových forem ze sbírek Muzea města Prahy. Součástí výstavy bude interaktivní perníkářská dílna, perníková chaloupka pro děti a řada doprovodných programů | výstava je prodloužena do 17. 9.

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova   Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století   Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř vznikla expozice seznamující s historií této obce, od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události a zmiňuje i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost   Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

Nádraží Praha–Těšnov / Negrelliho viadukt   Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav. Modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Model tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu v podobě z roku 2013, a to v měřítku N 1 : 160, s pěti vlakovými soupravami je rovněž součástí expozice.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST
12. 09. | 14.00 | Literární kavárna – Václav Žmolík a Ilona Svobodová. Hostem moderátora Václava Žmolíka bude herečka, dabérka a šéfka Hudebně-dramatického oddělení na Pražské konzervatoři Ilona Svobodová. Její nezaměnitelný hlas k nám promlouvá z úst celé řady zahraničních hereček ve výborném dabingu, za který byla nominována na cenu TýTý. Hrála v řadě seriálů, např. Druhý dech nebo Přítelkyně z domu smutku. Můžeme ji vídat v nekonečném seriálu Ulice.
14. 09. | 18.00 | Podcast – Přepište dějiny – Stát vs. majetek. Populární historický podcast Martina Gromana a Michala Stehlíka Přepište dějiny se v Zámeckém areálu Ctěnice zaměří na velké a citlivé téma zestátňování majetku. Jak přistoupila k majetku první republika, její pozemková reforma a především majetek šlechty? Změnil něco protektorát? A jak se postupovalo po druhé světové válce? Podcast se samozřejmě podívá i na kolektivizaci a socialistický vztah k majetku a nebudou chybět ani restituce po roce 1990.
16. 09. | 10.00–17.00 | Jablkobraní. Ctěnické Jablkobraní nabídne opět jablka na mnoho způsobů – mošty a pečené i nepečené jablečné speciality. Připravujeme komentované vstupy o umění Food Carvingu s Klárou Kouklíkovou, nebudou chybět ukázky dobových řemesel či program pro rodiny s dětmi. Zapojte se do soutěže o nejlepší jablkový štrůdl.
30. 09. | Běh Miranovy duby. Běh, který vzdává hold památným stromům ve ctěnickém háji. Jedná se o závod na 10 km, který Vás provede Vinoří a blízkým okolím a který kombinuje lesní a polní cesty, část se poběží po silnici a zámkové dlažbě. Běh pořádá městská část Praha – Vinoř.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
programy se konají ve všední dny: středa – pátek
rezervace programů prostřednictvím e-shopu muzea nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost. Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ.

TÉMATICKÉ PROGRAMY
Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. ZŠ.
Poselství ukrytá v perníku – interaktivní prohlídka výstavy žákům představí perníkářské řemeslo, materiál starých forem i technologický postup jejich výroby. Žáci se seznámí s drůbeřkami, starými formami na výrobu hraček z perníku. Sami si takovou hračku (kolébka, domeček) i vyrobí. Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ.

Doporučujeme

Loading...