Najdi akci

Kalendář akcí

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
spojení: metro C – Letňany, bus 159 a 182 do stanice Ctěnický zámek otevřeno: po-st zavřeno, čt–pá 10.00–16.00, so–ne 10.00–18.00
číst více

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Betlémy – živá tradice   Výstava připravená společně se Spolkem českých betlémářů představí betlémářské oblasti v Čechách a na Moravě a materiály používané pro výrobu betlémů. Návštěvníci uvidí betlémy vyřezávané nejen ze dřeva, ale vyráběné i z vosku, papíru nebo skla, také z chlebového těsta či perníku, kašírované a deskové betlémy. Vystaveny budou historické betlémy a samozřejmě se návštěvníci seznámí i se současnou tvorbou a poznají, jak vypadá betlémářův rok | do 26. 2. 2023

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ
25. 02. | 14.00 | Spolek českých betlémářů – komentovaná prohlídka výstavy a blok přednášek. V roce 2023 uplyne 100 let od Jubilejní jesličkové výstavy. Jak se za tu dobu betlémářství u nás změnilo, nastíní přednášky Jana Rody, Daniely Záveské a Zity Suchánkové.

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova   Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století   Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř vznikla expozice seznamující s historií této obce, od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události a zmiňuje i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost   Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

Nádraží Praha–Těšnov / Negrelliho viadukt   Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav. Modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Model tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu v podobě z roku 2013, a to v měřítku N 1 : 160, s pěti vlakovými soupravami je rovněž součástí expozice.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST

12. 02. | 10.00–17.00 | Masopust – o masopustní veselí a rej masek se postará soubor Furiant a harmonikář Franta Albrecht. Pro děti je přichystána výtvarná dílna, kde si budou moci vyrobit neobvyklou masku, aby se pak mohly zúčastnit masopustního průvodu. Pravé české zabíjačkové speciality nabídne pražské řeznictví Hudera a syn. Chybět nebudou sladkosti, tradiční koblihy ani pivo či horký mošt a medovina.

14. 02. | 14.00 | Literární kavárna – Václav Žmolík a Eva a Václav Hudečkovi. Hosty moderátora Václava Žmolíka budou spisovatelka a herečka Eva Hudečková a houslový virtuóz Václav Hudeček. Eva Hudečková vystudovala DAMU a herectví se věnovala do roku 1984. Vytvořila řadu krásných rolí v divadle i ve filmu, za které byla oceněna několika cenami. Na spisovatelskou dráhu se vydala v polovině 80. let, je autorkou čtenářsky velmi úspěšných románů i pohádek, řadu svých děl zpracovala jako filmový scénář pro film a televizi. Václav Hudeček zahájil svou kariéru houslového virtuosa již ve svých 15 letech, v roce 1967 koncertem s londýnskou královskou filharmonií, a od té doby hostuje na nejprestižnějších světových pódiích. Velmi obdivuhodná je i jeho péče o nastupující generaci mladých houslistů.


PROGRAMY PRO ŠKOLY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
programy se konají ve všední dny: čtvrtek – pátek
rezervace programů prostřednictvím e-shopu muzea nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz

Raduj se, všecko stvoření – 1. st. ZŠ. V programu ve formě interaktivní prohlídky výstavy přiblížíme žákům MŠ a ZŠ příběh betlémské hvězdy. Poskládáme správně a včas figurky na cestě do Betléma, spočítáme všechny zatoulané ovečky a vyrobíme si vlastní betlémskou hvězdu. K dispozici jsou pracovní listy.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost. Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ.

TÉMATICKÉ PROGRAMY
Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. ZŠ.

Doporučujeme

Loading...