Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
spojení: metro C – Letňany, bus 302, 185 do stanice Ctěnický zámek otevírací doba po–st zavřeno, čt–ne 10.00–16.00; Vánoční provoz: 23. 12. 10.00–16.00, 24. 12. 10.00–13.00, 25. 12. 10.00–18.00, 26. 12....
číst více

07. 05. | 10.00–17.00 | Květinový jarmark – květinový trh se ponese v duchu oslav zahradnického cechu. Nabídne k prodeji širokou paletu květin, trvalky, letničky, bylinky i kaktusy, a pestrý doprovodný program, jako jsou květinové dílny, výroba vonných bylinkových pytlíčků a solí, malování keramiky, ukázky různorodých vazeb květin i osazování balkonových a terasových květinových truhlíků

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

27. 05. – 02. 10. | Baťa: Boty všem!  Ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně je připravena výstava zaměřená na ševcovské řemeslo, především pak na jeho rozvoj na přelomu 19. a 20. století, na přechod od manufakturní k průmyslové výrobě, jejímž nejlepším příkladem je právě zlínská firma Baťa. Výstava je doplněna dobovými oděvy a doplňky za sbírek Muzea města Prahy, které dotváří stále moderní a praktický vzhled obuvi firmy Baťa. 

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova   Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století   Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř vznikla expozice seznamující s historií této obce, od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události a zmiňuje i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost   Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

Nádraží Praha–Těšnov / Negrelliho viadukt   Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav. Modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Model tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu v podobě z roku 2013, a to v měřítku N 1 : 160, s pěti vlakovými soupravami je rovněž součástí expozice.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA

podrobné informace najdete na webových stránkách muzea: www.muzeumprahy.cz

10. 05. | 14.00 | Martina Fialková a Jana Koubková – první dáma českého jazzu nepřestává udivovat a obšťastňovat své publikum novinkami. Nejsou to ale jen jazzové písničky samy o sobě, ať už zní přímo z podia nebo z nahrávky. Otextovala a ve videoklipu nazpívala – zřejmě poprvé v historii – i slavný Bugatti Step Jaroslava Ježka. Toho zajímavého z Janiny jazzové i nejazzové minulosti i přítomnosti je ale mnohem víc. Přijďte si to sami poslechnout. Bude se vyprávět, vzpomínat i zpívat – no ano, yes, jazz.

PROGRAMY PRO ŠKOLY, ZÁJMOVÉ SKUPINY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
objednávejte se předem na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz
programy se mohou konat ve všední dny: čtvrtek–pátek

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost. Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. ZŠ.
Kutilovy trampoty – lektorský program k interaktivní výstavě Pat a Mat…a je to! seznámí žáky s historií natáčení animovaného filmu a ukáže jim, jak vznikají scény z jejich oblíbených večerníčků a seriálů. Žáci si vyzkouší a zjistí, na jakém principu funguje praxinoskop a kdo má na svědomí jeho sestrojení. K výstavě je přípravný pracovní list, díky kterému žáci neminou žádný z úkolů. Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ. Rezervace na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz

Doporučujeme

Loading...