Najdi akci

Kalendář akcí

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
spojení: metro C – Letňany, bus 159 a 182 do stanice Ctěnický zámek otevřeno: po-st zavřeno, čt–pá 10.00–16.00, so–ne 10.00–18.00
číst více

AKCE
13. 05. | Květinový jarmark. Tradiční květinový trh bude i letos oslavou zahradnického cechu. Nabídne k prodeji širokou paletu květin, trvalek, letniček, bylinek i kaktusů.

Doprovodný program:
Zámecký výtvarný ateliér pro děti – výroba květinových fascinátorů; výroba vonných bylinkových pytlíčků a solí; malování keramiky; ukázky různorodých vazeb květin i osazování balkonových a terasových květinových truhlíků

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Poselství ukrytá v perníku  
Výstavní projekt české malířky žijící ve Francii Andrei Schmidt je věnován perníkářství. Umělkyně je nadšenou propagátorkou lidových řemesel, která jsou pro ni velkou inspirací a detailně studuje historický vývoj a záhady spojené s jejich vznikem. Perníkářství ji zaujalo zejména svou historií a zcela jedinečnými rysy, kterých nabylo v českých zemích a inspirovalo ji k unikátnímu uměleckému ztvárnění historie perníku. Výstava představí i unikátní exponáty perníkových forem ze sbírek Muzea města Prahy. Součástí výstavy bude interaktivní perníkářská dílna, perníková chaloupka pro děti a řada doprovodných programů | od 19. 3. do 28. 5.

Řemeslné dílny v rámci výstavy:

13. 05. | 10.00–17.00 | Zdobení perníčků – Nataša Roušalová, cukrářka

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova   Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století   Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř vznikla expozice seznamující s historií této obce, od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události a zmiňuje i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost   Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

Nádraží Praha–Těšnov / Negrelliho viadukt   Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav. Modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Model tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu v podobě z roku 2013, a to v měřítku N 1 : 160, s pěti vlakovými soupravami je rovněž součástí expozice.PROGRAMY PRO ŠKOLY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
programy se konají ve všední dny: čtvrtek – pátek
rezervace programů prostřednictvím e-shopu muzea nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost. Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ.

TÉMATICKÉ PROGRAMY
Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. ZŠ.

Doporučujeme

Loading...