Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Zámecký areál Ctěnice

Zámecký areál Ctěnice
spojení: metro C – Letňany, bus 159 a 182 do stanice Ctěnický zámek otevřeno: po–čt zavřeno, pá–ne 10.00–18.00, státní svátek 10.00–18.00
číst více

EXPOZICE

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova   Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století   Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř vznikla expozice seznamující s historií této obce, od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události a zmiňuje i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost   Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST

02. 12. | 15.30 | Rozsvícené Vánoce – nenechte si ujít výjimečné setkání u rozsvícení vánočního stromu. Zazní vánoční koledy v podání dvou dětských pěveckých sborů Broučci a Kamarádi.

02. 12. | 17.00 | Vánoční koncert komorního souboru Musica Bohemica

09. 12. | 13.00–18.00 | Řemeslné dílny – vyzkoušejte vánoční Plandání s výtvarnicí Danou Lindenthalovou, vyrobte si originální vánoční přání, drátované vánoční ozdoby, navštivte keramickou a květinovou dílnu a naši tradiční Zámeckou laboratoř.

12. 12. | 14.00 | Literární kavárna s Václavem Žmolíkem a jeho vánočním hostem.

16. 12. | 13.00–18.00 | Řemeslné dílny – poslední adventní sobota nás zavede do tajů sklářských řemesel. Vyzkoušíte si, jak navlékat skleněné perle s designerkou šperků Adélou Kodoňovou, jak navinout skleněný korálek nad sklářským kahanem či jak vyrýt do skla svůj obrázek. Zámecká laboratoř tradičně nabídne tematickou výtvarnou dílnu. Historií a tradicemi slavení Vánoc provází kníže Adama Hrzán z Harasu v rámci komentovaných prohlídek zámku.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách muzea.
Rezervace komentovaných prohlídek na e-shopu muzea.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
programy se konají ve všední dny: středa – pátek
rezervace programů prostřednictvím e-shopu muzea nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost. Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ.

TÉMATICKÉ PROGRAMY
Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. ZŠ.
Poselství ukrytá v perníku – interaktivní prohlídka výstavy žákům představí perníkářské řemeslo, materiál starých forem i technologický postup jejich výroby. Žáci se seznámí s drůbeřkami, starými formami na výrobu hraček z perníku. Sami si takovou hračku (kolébka, domeček) i vyrobí. Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ.

ZÁMECKÁ LABORATOŘ
Pro školní skupiny 1. a 2 st. ZŠ a MŠ je připravena tematicky laděná řemeslná dílna, která volně navazuje na komentovanou prohlídku Tovaryšova cesta na zkušenou. Staňte se na chvíli truhlářem, sklenářem či kartářem.

Doporučujeme

Loading...