Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Pražský přehled kulturních pořadů 12/2018

Milí čtenáři,
před námi je poslední letošní měsíc, který by měl korunovat naše celoroční snažení. Záleží na každém, jak jej využije, zda k hektickému shánění vánočních dárků, předvánočním úklidům a podobným činnostem, nebo k zastavení a zamyšlení se nad tím, za čím se vlastně dnes stále honíme. Volba je jen na nás. Zatím, než se rozmyslíte, bych vás ráda pozvala na některé z mnoha kulturních akcí, které můžete v prosinci navštívit.
Nový český film Hovory s TGM, který natočil debutant Jakub Červenka podle scénáře Pavla Kosatíka, je důstojným připomenutím našeho prvního prezidenta. Jeho předností je zobrazení T. G. Masaryka jako pragmatického a nesmlouvavého politika, na rozdíl od všeobecné představy „vlídného tatíčka“. K zamyšlení na životem TGM určitě dobrá volba.
Přední český barokní orchestr a sbor Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse uvede 31. 12. v Rudolfinu v rámci silvestrovského koncertu Vivaldiho Benátské nešpory, dílo veskrze duchovního zaměření. Vřele doporučuji.
Jako každoročně jsme pro vás připravili speciální vánoční rubriku, ve které najdete pozvánky na vánoční akce v regionech naší vlasti. Není na škodu si vyjet i za hranice hlavního města. Budete, myslím, překvapeni příjemnou a klidnou atmosférou.
Přeji všem našim věrným čtenářů veselé a štědré vánoční svátky a v novém roce jen to dobré.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

Doporučujeme

Loading...