Najdi akci

Kalendář akcí

PETRKOV

PETRKOV

VÝSTAVY

U Reynků… Petrkov/Grenoble
Francouzští autoři a Petrkov
Pohled do výtvarné tvorby Terezy Lochmannové

AKCE
10. 12. | 14.00–17.00 | Adventní minitrh a koncert | vstupné 30/100 Kč
27. – 30. 12. | 13.00–15.00 | Výstavy U Reynků... Petrkov/Grenoble a Francouzští autoři a Petrkov, Ovce/Moutons a Z malířské dílny Magdaleny Křenkové | vstupné 30 Kč

PUBLIKACE
Nejkrásnější české knihy roku 2021   K 57. ročníku soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2021 vychází katalog v grafické úpravě Terezy Hejmové a Adély Svobodové s fotografiemi Jiřího Thýna. Katalog vítězných a nominovaných publikací je doplněn o výběr knih paralelní studentské poroty. Do NČKR 2021 přihlásili čeští nakladatelé, studenti, grafici či instituce celkem 342 projektů. Slavnostní vyhlášení výsledků spolu s představením oceněných publikací a užšího výběru v jednotlivých kategoriích proběhlo 23. května 2022 v Centru architektury a městského plánování v Praze.
Lukáš Prokop: Nedokončené konstrukce. Stendhal, Deml, Michaux   Člověk prožívá svou viditelnost dvojím způsobem: jako ohrožení a jako nepřirozenost. Obojí podněcuje snahu hledat svou pravou podobu a zároveň se utvářet podle vlastních představ. Spisovatel tu nachází téměř dokonalý prostředek, totiž psaný jazyk. Na počátku tohoto směřování stojí Stendhalovo dílo, jež je považováno za zakladatelský impuls literárního egotismu, tedy směru, pro nějž je charakteristický výhradní zájem autoru o svou osobu. Projevuje se ve dvojím gestu: sebepoznávacím, jemuž může sloužit deník a korespondence, a sebekonstrukčním, jehož výsledkem může být zejména román. Obě gesta se objevují i v díle Jakuba Demla. Tasovský básník a kněz se modifikací vlastní identity, především začleňováním druhých lidí do ní, pokouší vytvořit dojem „věčné všudypřítomnosti“. Její navození má být základem působení na skutečnost. Stejně tak francouzský básník Henri Michaux učiní průzkum sebe sama výhradním zájmem svého života. I pro něj je důležité, že se praktický přístup k jazyku rozvine v jeden z nástrojů přežití. Identita, kterou takto všichni tři autoři vytvářejí, není nikdy hotová, zůstává vždy jen nedokončenou konstrukcí.
Literární archiv 53/2021 Grögerová a Hiršal. K 100. výročí narození   Sborník vychází u příležitosti 100. výročí narození Bohumily Grögerové (1921–2014) a Josefa Hiršala (1920–2003). Reflektuje dílo známé autorské dvojice z nejrůznějších úhlů a poukazuje na málo známé skutečnosti a souvislosti, které jsou pro interpretaci jejich díla zásadní. Jednotlivé příspěvky se věnují jejich překladům, tvůrčí spolupráci, recepci díla v německojazyčném prostředí i korespondenci.
Bohumila Grögerová a Josef Hiršal: Experimentální poezie   Reprint proslulé antologie světové konkrétní a experimentální poezie, která původně vyšla v jediném vydání v roce 1967 a dlouhou dobu byla prakticky nedostupná. Její editoři Josef Hiršal a Bohumila Grögerová v ní soustředili ukázky z díla více než stovky autorů z dvaceti zemí světa. Výtvarně orientovaní autoři pracovali rovněž s vizuální stránkou textu a s typografickými prvky, jež je někdy zavedly až k obrazovému minimalismu. Často se přitom zaměřovali na svobodu jazykové i obrazové hry, humor, ironii a princip náhody.

Doporučujeme

Loading...