Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Podskalská celnice na Vytoni

Podskalská celnice na Vytoni
  • Rašínovo nábř. 412, 12000 Praha 2
otevřeno: so–ne, 9.00–18.00
číst více

EXPOZICE

Zaniklé Podskalí a život na Vltavě   Podskalská celnice na Výtoni je renesanční budova se srubovým patrem z 16. století, ve které se vybíralo clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů a dalších „lidí od vody“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích. Další část expozice je věnována historii voroplavby a lodní dopravy v okolí Prahy.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
v úterý a čtvrtek, pouze při rezervaci na: www.muzeumprahy.cz minimálně týden předem
kontakt na lektori6@muzeumprahy.cz

PROGRAM PRO VEŘEJNOST

Procházka Podskalím – procházka s lektorkou seznamující účastníky s řemesly a životem ve starém Podskalí | vhodné pro: MŠ, ZŠ, SŠ

Jak ploul strejda František – edukační program o životě a práci podskalských plavců před více než sto lety. Žáci se seznámí s průběhem plavby, stavbou vorů i tím, co se na vorech převáželo; vhodné pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ.

Anotace edukačních programů naleznete na webových stránkách muzea. Termíny si, prosím, rezervujte předem prostřednictvím rezervačního systému MMP.
Rezervace a více informací na: www.muzeumprahy.cz/vzdelavani-pro-skoly

Podskalská celnice na Vytoni
Doporučujeme

Loading...