Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
otevřeno: út–ne 9.00–18.00
číst více

VÝSTAVY

Od pravěku ke fraku   Výstava nabízí návštěvníkovi možnost seznámit se s oděvy našich předků z různých historických období – mladší doby železné, období Karla IV či z 19. a 20. století. Historické oděvy jsou představeny nejen jako reálné exponáty, ale také v podobě dynamických digitálních modelů.  Návštěvník se do nich může i virtuálně obléci pomocí snímací kamery a velkorozměrového monitoru, který bude zobrazovat i jeho pohyb v minulé historické realitě | výstava je realizována v rámci řešení výzkumného projektu Virtuální digitální šatník – společný projekt MMP, Cesnet, FEL ČVUT a Photorobot podpořený z programu Éta TA ČR | od 25. 4.

Den na tržišti – život obyvatel středověké Wrocławi   Výstava připravovaná ve spolupráci s Archeologickým muzeem ve Wroclawi přinese svědectví o každodenním životě obyvatel středověké Wrocławi/Vratislavi. Polská Wrocław, pro nás Vratislav, je historické hlavní město Slezska, které s českými zeměmi spojuje několik století společných dějin a jehož legendárním zakladatelem byl český kníže Vratislav. Výstava věnovaná náměstí Nowy Targ, jednomu z tržních prostranství někdejšího středověkého města, představí bohatý soubor nálezů získaných během záchranných archeologických výzkumů v letech 2010–2012. Čeká na Vás pestrá kolekce exponátů – od součástí oděvů, šperků a předmětů denní potřeby přes zařízení měšťanských domácností, nástroje a doklady obchodu až po symbolické artefakty, výzbroj či předměty sloužící k zábavě | od 16. 11. 2022 do 3. 9. 2023

STÁLÉ EXPOZICE

Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.   Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt.

Praha Karla IV. – středověké město   Úvod expozice je zaměřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominantou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby řízení pražského souměstí.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
všechny programy se konají v Domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město

23. 09. | 10.00–11.30 | Škola mladých archeologů – staňte se na hodinu a půl archeologem, vyzkoušejte si práci na archeologickém výzkumu v terénu i laboratoři. Rezervujte si, prosím, předem přes eshop.muzeumprahy.cz, cena: 80 Kč.

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY
23. 09. | 14.00 | Od kostela sv. Matěje na Babu | sraz: na zastávce MHD U Matěje v Šárecké ulici ve 14.00, spoj: autobusy 131 a 216 | trasa: Šárecký hřbitov a kostel sv. Matěje – ulice Nad Paťankou – zřícenina letohrádku na Babě | předpokládaná doba trvání 2 hodiny | kontakt: archeologie@muzeumprahy.cz

PROGRAM PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Archeologické programy pro školy
19. – 22. 09. | Škola mladých archeologů – 2. st. ZŠ, nižší gymnázia  | více informací: archeologie@muzeumprahy.cz

  • tematické programy z Hlavní budovy Muzea města Prahy jsou přesunuty do Domu U Zlatého prsstenu, nabízíme také on-line programy přímo do škol
  • archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město
  • objednávejte se na: archeologie@muzeumprahy.cz
  • anotace programů najdete na webu muzea, programy je možné dočasně objednávat na: vachkova@muzeumprahy.cz
  • více informací na webových stránkách muzea www.muzeumprahy.cz a na e-mailu lektori1@muzeumprahy.cz

Co po sobě zanechali Pražané Karla IV. – 1. st ZŠ
Praha Karla IV. – střed Evropy – 2. st. ZŠ a SŠ
Praha Karla IV. – středověké město – 2. st. ZŠ a SŠ
Praha 1606 – 2. st. ZŠ a SŠ
Rudolf II. – Pražané a dvořané – 2. stupeň ZŠ

 

Dům U Zlatého prstenu
Doporučujeme

Loading...