Najdi akci

Kalendář akcí

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
otevřeno: út–ne 9.00–18.00, ve státní svátek 17. 11. otevřeno 9.00–18.00
číst více

VÝSTAVY

Den na tržišti – život obyvatel středověké Wrocławi   Výstava připravovaná ve spolupráci s Archeologickým muzeem ve Wroclawi přinese svědectví o každodenním životě obyvatel středověké Wrocławi/Vratislavi. Polská Wrocław, pro nás Vratislav, je historické hlavní město Slezska, které s českými zeměmi spojuje několik století společných dějin a jehož legendárním zakladatelem byl český kníže Vratislav. Výstava věnovaná náměstí Nowy Targ, jednomu z tržních prostranství někdejšího středověkého města, představí bohatý soubor nálezů získaných během záchranných archeologických výzkumů v letech 2010–2012. Čeká na Vás pestrá kolekce exponátů – od součástí oděvů, šperků a předmětů denní potřeby přes zařízení měšťanských domácností, nástroje a doklady obchodu až po symbolické artefakty, výzbroj či předměty sloužící k zábavě | od 16. 11. 2022 do 3. 9. 2023

STÁLÉ EXPOZICE

Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.   Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt.
Praha Karla IV. – středověké město   Úvod expozice je zaměřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominantou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby řízení pražského souměstí.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

  • tematické programy z Hlavní budovy Muzea města Prahy jsou přesunuty do Domu U Zlatého prsstenu, nabízíme také on-line programy přímo do škol
  • archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město
  • objednávejte se na: archeologie@muzeumprahy.cz
  • anotace programů najdete na webu muzea, programy je možné dočasně objednávat na: vachkova@muzeumprahy.cz
  • více informací na webových stránkách muzea www.muzeumprahy.cz a na e-mailu lektori1@muzeumprahy.cz

Co po sobě zanechali Pražané Karla IV. – 1. st ZŠ
Praha Karla IV. – střed Evropy – 2. st. ZŠ a SŠ
Praha Karla IV. – středověké město – 2. st. ZŠ a SŠ
Praha 1606 – 2. st. ZŠ a SŠ
Rudolf II. – Pražané a dvořané – 2. stupeň ZŠ

PROGRAM PRO VEŘEJNOST
všechny programy se konají v Domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město

Workshopy pro dospělé:
06. 12. | 17.30 | Komentovaná prohlídka výstavy – nutná rezervace na: wroclaw@muzeumprahy.cz, vstupné na výstavu + 80 Kč za prohlídku
10. 12. | 14.30–16 | Vytvaruj si středověk aneb keramika (ne)dobově – ateliér U Peců | cena 1.200 Kč | přihlášky na: andreablahova@gmail.com

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek ve školním roce 2022/2023
Prahou za hudbou, Zajímavé pražské výrobny a továrny, Praha v obležení

08. 12. | Bedřich Smetana Prahou oslněný a Praze odevzdaný – přednáší Sandra Bergmannová, NM Praha
14. 12. | Král Jan před branami Prahy (1310) – přednáší Lenka Bobková, ÚČD FF UK
15. 12. Rustonka a další továrny na pomezí Libně a Karlína – přednáší Michal Švarc, Spolek Libeňský svět

Archeologický kroužek – Pravěká parta – každou středu 15.30–17.00, pro děti 8–12 let, v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město, přihlášky: archeologie@muzeumprahy.cz

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
objednávejte se na www.muzeumprahy.cz

12. 11. | 10.00 | Výprava za Kelty
08. – 11. 11. | Výprava za Kelty

 

Doporučujeme

Loading...