Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Národní knihovna ČR, Klementinum

Národní knihovna ČR, Klementinum
www.facebook.com/narodni.knihovn
číst více

GALERIE KLEMENTINUM (vchod B)
otevřeno út-ne 10.00–18.00
vstup zdarma

Jubilejní výstava betlémů v Klementinu. Jen jednou za 100 let Spolek českých betlémářů představuje díla nejlepších současných tvůrců betlémů z celé České republiky. Výstava se koná u příležitosti 800. výročí postavení první betlémské scény Františkem z Assisi (1223). Proběhne v pražském Klementinu, tedy v místě, kde byl postaven první betlém v českých zemích (1562) a kde se konala i Jubilejní jesličková výstava v roce 1923. Doprovodný program nabídne ukázky práce betlemářů i komentované prohlídky, dětem možnost postavit si betlém či si zahrát loutkové divadlo | od 23. 11. do 7. 1.

PŘÍZEMÍ (vchod A)
otevřeno: po–so 9.00–19.00 (v provozní době Národní knihovny)
vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

100 let jsme hudební. 100. výročí Hudebního oddělení Národní knihovny ČR 1923–2023 V letošním roce slaví Hudební oddělení sto let nepřetržité činnosti. Výstava načrtává historii oddělení, představuje výjimečnosti historických i novodobých hudebních sbírek a s nimi související badatelské a publikační aktivity oddělení. Návštěvníky nechává též nahlédnout do vlastního procesu zpracování hudebních materiálů včetně jejich ochrany | od 9. 11. do 16. 1.

„Jménem běloruského národa…“ 100 let od příchodu exilové vlády Běloruské lidové republiky do Prahy   Výstava připomíná výročí přesunu Rady Běloruské lidové republiky z litevského Kaunasu do Prahy. Ta se tak na další dvě desetiletí stala politickým centrem běloruské emigrace, která udržovala naději na ustavení svobodného a demokratického Běloruska. Pořádají Běloruský institut v Praze a Slovanská knihovna | od 6. 10. do 29. 12.

CHODBA 1. PATRO (vchod A)
otevřeno: po–pá 9.00–19.00 (v provozní době Národní knihovny)
vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

70 let Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky
Výstava seznamuje s historií a osobnostmi tohoto metodického pracoviště v Národní knihovně ČR a s partnery, s nimiž Knihovnický institut spolupracuje | od 12. 10. do 31. 12.
 

ZASEDACÍ SÁL 1. PATRO (vchod A)

12. 12. | 17.00 | Živé příběhy dávno zemřelých knížat? Kosmova kronika v gotickém, renesančním a barokním dějepisectví – Tomáš Klimek ve své přednášce představí dílo našeho nejstaršího kronikáře jako zdroj informací pro jeho následovníky. Jak ke Kosmově textu přistupovali starší dějepisci a nakolik pečlivě jeho informace přebírali a zapojovali do svých děl? Postupy jednotlivých autorů a období budou sledovány prostřednictvím dramatických událostí raně středověkých dějin.
Jedno z děl vystavených během přednášky, Chronicae de rebus bohemicis gestis, bude ve dnech 13. 12. – 9. 1. vystaveno jako exponát měsíce v předsálí Všeobecné studovny.

13. 12. | 18.00 | Genealogie pro každého – přednáška Romana Klimeše bude věnována první standartě prezidenta T. G. Masaryka, používané v letech 1918-1920, ač nebyla schválena parlamentem. Její autorkou byla profesorka Ida Krauth I vstup zdarma | rezervace nutná (formulář pro přihlášení bude zveřejněn na webu a fb NK ČR)

SLOVANSKÁ KNIHOVNA ZVE
06. 12. | 17.00 | Zachyst ta zberežennja ukrajinskoji kulturnoji spadščyny = Boroťba za majbutne Ukrajiny (Ochrana a zachování ukrajinského kulturního dědictví = boj za budoucnost Ukrajiny). Přednáška historičky Valentyny Bočkovské, ředitelky Muzea knihy a knihtisku Ukrajiny (Kyjev), která představí problematiku zachování ukrajinského kulturního dědictví v kontextu současné války a projekt „Virtuální portál Muzea knihy a knihtisku Ukrajiny“. Tlumočení z ukrajinštiny není zajištěno | Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 301

Doporučujeme

Loading...