Najdi akci

Kalendář akcí

Nová síň

Nová síň
otevřeno: denně mimo pondělí 11.00–18.00
číst více

VÝSTAVY

Prague Auctions  
Předaukční výstava výtvarného umění | od 27. 9. do 2. 10. | otevřeno denně 10.00–18.00 | internetová aukce proběhne v neděli 2. 10. 2022

Václav Vohlídal – „ Staré, nové v Nové síni“   Václav Vohlídal (1960) vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou na Hollarově náměstí v Praze a poté katedru scénografie na DAMU. Paralelně s prací pro divadlo, film a televizi se Václav Vohlídal věnuje vlastní malířské a kreslířské tvorbě – někdy nárazově, jindy soustředěně v delších časových úsecích.  Nejvíc je mu umělecky blízká tvorba pohybující se mezi abstrakcí a realismem – často magickým, obohaceným o surreální prvky a figurativní výjevy. Tajemná atmosféra prosakuje i z jeho symbolistních krajin, které mnohem spíše, nežli skutečnou přírodu zobrazují autorovu krajinu vnitřní. Ta se v posledních letech, následkem životních okolností dostávala více do temnějších, víceméně monochromních poloh. Nejaktuálnější malby a kresby jsou už ale prosvětleny záblesky naděje a optimismu a naznačují novou tvůrčí etapu | od 5. 10. do 16. 10.

Jan Severa, Karel Pauzer – „Desmotropie“   Střídmý výběr z díla malíře a restaurátora Jana Severy (1937–2022) a sochaře a restaurátora Karla Pauzera (1936) se představuje v Galerii Nová síň. Oba autoři jsou spojeni generačně i uměleckými východisky tvorby. Nepochybně je jim společná zkušenost umělecké svobody a sociální vitality 2. pol. 60. let a inspirace evropskými tendencemi „nového realismu“. Jeho centrálním zájmem se stala lidská figura, postavení člověka uprostřed dramaticky se proměňujícího světa. Specificky česká podoba tohoto výtvarného proudu akcentujícího syrovost a nezajištěnost lidské existence byla označena jako „česká groteska“. Jan Severa a Karel Pauzer se svou osobitou tvorbou, byť díky okolnostem dlouho skrytou, zapsali zřetelně do panoramatu české výtvarné scény | od 19. 10. do 6. 11.

Doporučujeme

Loading...