Najdi akci

Kalendář akcí

Jeruzalemská synagoga

Jeruzalemská synagoga
otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00 vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 100 Kč, děti 6–15 let, studenti 60 Kč, děti do 6 let zdarma;. Zlevněný vstup pro držitele vstupenky do Staronové synagogy, na místě...
číst více

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je unikátní památkou pražské architektury počátku 20. století a současně nádherným příkladem synagogální architektury Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Pořádají se zde pravidelné koncerty, přednášky a výstavy.

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České republice   Expozice věnovaná projektu realizovaném Federací židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA

„Česko-německo-židovské opomíjené osobnosti“   Výstava prezentuje 20 neprávem opomíjených židovských osobností s českými kořeny, které se výrazným způsobem proslavily ať už svým kulturním, vědeckým nebo politickým významem | od 29. 3. do 26. 7.

KONCERTY A DALŠÍ KULTURNÍ AKCE

01. 06. | 19.00 | Autorské čtení a prezentace knihy Jindřicha Manna „Stříbrný kouzelník“
22. 06. | 19.00 | Komentovaná prohlídka synagogy

Cyklus varhanních koncertů v roce 2023:
21. 06. | 18.00 | Jitka Chaloupková a Václav Peter – varhany. Program: J. S. Bach, G. B. Lucchinetti, L. Matoušek, R. Führer a J. Ch. Rinck.

Doporučujeme

Loading...