Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Podcast „S Komenským u mikrofonu“

Podcast „S Komenským u mikrofonu“

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vydává podcast „S Komenským u mikrofonu“. Podcasty (cca 30 minut) formou rozhovoru je možné zhlédnout na Youtube s obrazem či si je poslechnout v poslechových aplikacích (k dohledání i přes npmk.cz či Facebook). Jednotlivé díly jsou publikovány vždy jednou měsíčně (konec kalendářního měsíce).

S J. A. Komenským, jedním z největších myslitelů 17. století, pedagogem, filosofem, spisovatelem jsou historické české země spjaty po staletí. Jeho kulturní, pedagogické a duchovní poselství ovlivňuje nejen nás, ale celý svět i dnes. Ne náhodou se stal Jan Amos Komenský v roce 1956 patronem UNESCO v rámci své vize o pospolitosti evropských národů a potřebě vzdělávání. Národní oslavy J. A. Komenského (2020-2022) opět připomněly nadčasovost jeho odkazu právě v pedagogickém prostředí. V rámci připomenutí 430 let od jeho narození vyšel první díl podcastu, a sice fiktivní rozhovor s Komenským, který namluvil herec Alfred Strejček.
Stále více škol si klade za cíl učit podle „Komenského principů“, podle jeho pansofické metody s pozitivní motivací a lidským vztahem mezi dvěma aktéry: „učitel – žák“. Podcast „S Komenským u mikrofonu“ je veden Romanem Škodou tak, aby se stal nápomocnou silou všem pedagogům i těm zainteresovaným, kteří se chtějí vzdělávat tak, jak o tom mluvil sám Učitel národů. Respondenti jsou vybíráni z celé škály osobností z řad učitelů, historiků či jiných odborníků.

Poslechnout si můžete osobnosti, jako jsou například Štěpán Rak, Petr Štěpánek, Iveta Dušková, Jiří Drahoš, Karel Janeček nebo Markéta Pánková.

-red-, foto © Národní pedagogické muzeum

pedagog_01.jpeg
Doporučujeme

Loading...