Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Noc kostelů 2023 se blíží

Noc kostelů 2023 se blíží

Víte co je Kirikute Öö? To je název pro Noc kostelů v estonštině. Podobně jako v dalších zemích Evropy i na území České republiky 2. června 2023 bude probíhat Noc kostelů pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla, nejvyšších ústavních představitelů, ale i pod záštitou hejtmanů krajů, řady primátorů a starostů měst a obcí. Bude otevřeno více jak 1700 kostelů spravovaných křesťanskými církvemi, ale také spolky a dobrovolníky.  Jen na území Prahy bude možné vstoupit do 155 kostelů, modliteben, chrámů a kaplí.

K jubilejnímu patnáctému ročníku se na území Arcidiecéze pražské připojí 379 míst a z toho 13 kostelů poprvé a dalších 27 po druhé. Mezi poprvé připojenými je např. kostelík sv. Petra a Pavla v Borovsku – Bernarticích, což je výjimečně přístupný prostor v ochranném pásmu přehrady Želivka. Otevírají se staré chrámy jako je kostel v Budči, Poříčí nad Sázavou, ale také zcela nová moderní sakrální místa jako je chrám Krista Spasitele v Praze na Barrandově nebo modlitebna Církve bratrské v Čelákovicích. Zajímavé jsou i kostely po rekonstrukci, jako je dřevěná svatyně Československé církve evangelické v Praze Braníku, chrám sv. Prokopa v komplexu Sázavského kláštera, anebo Stará Boleslav ukáže nejen zrestaurovaný kostel Panny Marie, ale i jeden z nejstarších dochovaných sakrálních objektů na území České republiky vzácný kostelík sv. Klimenta se svými nově zrestaurovanými nástěnnými malbami.
Celkově registrujeme více jak 6350 programových bodů, z nichž na území Arcidiecéze pražské je to 1570 programů. Zahrnují od prostého otevření kostela, přes výklad místních průvodců, až po velkolepé koncerty, přednášky odborníků, výstavy. Nechybí velké množství programů pro děti.
Na organizaci a programu se podílí několik tisíc dobrovolníků, mnozí z nich jsou ti, bez kterých by naše kostely jako svědkové víry, české historie a kultury vůbec nedýchaly!
Téma: V letošním roce slavíme patnáctý ročník. Proto jsme zvolili jako jedno ze stěžejních témat křest. Jde o základní prvek křesťanství, kterým je člověk napojen na život s Bohem skrze Krista. Během Noci kostelů budeme reflektovat nejen vlastní rituál křtu, ale také místa, předměty, texty, tradice atd. spojené se křtem (viz přednášky např. Svatá Hora, kostel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně, Vyšehrad,...).
Ale zazní také např. přednáška historika umění Martina Šandy k třístému výročí úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela u sv. Kajetána na Malé Straně - jediném kostele na území Prahy, do jehož podoby Santini zasáhl.
Novinky: Nově se otevře např. jedenáct míst ve Středočeském kraji, na území Prahy se poprvé otevře SafePoint v Praze Karlíně, což je prostor Církve adventistů sedmého dne, která využila část podkroví bývalé zimní synagogy karlínské židovské obce. V kostele Krista Spasitele na pražském Barrandově představí nové varhany, podobně jako v kostele sv. Anežky České v Praze-Záběhlicích.
Letošní novinkou v oblasti Arcidiecéze pražské je jiné pojetí doprovodných letáků upravených podle oblastí, které výrazně snížilo ekologickou zátěž akce. Pilotně spouštíme pro návštěvníky možnost přidat svůj like danému kostelu pomocí QR kódů umístěných uvnitř některých kostelů, který se zobrazí na webových stránkách nockostelu.cz.
Program: Noc kostelů především znamená otevření stovek míst, která běžně slouží bohoslužbám. Během večera a noci je nejen možné vstoupit do těchto prostor, ale také potkat členy místní církevní komunity, získat informace o daném místě a životě v něm. Jednotlivé zapojené kostely vytvářejí svůj vlastní program. Na území Arcidiecéze pražské zazní 300 hudebních vystoupení, připraveny jsou workshopy, 186 programů pro děti, více jak 90 výstav, stejně tolik přednášek a diskusí. Nechybí ani spirituální nabídka včetně možnosti rozhovoru s duchovními, tiché spočinutí v sakrálním prostoru, modlitba za blízké či modlitba breviáře. Ale objeví se i kuriozity jako například metodisté v Ječné ulici v Praze předvedou hrací stroj poháněný šlapáním měchů, který umí přehrávat papírové pásy s dírkami.
Více na www.nockostelu.cz/programy.

Cíl: Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Více na www.nockostelu.cz/informace/cile/
Kde získat informace: Hlavním zdrojem informací je web www.Nockostelu.cz, ale nabízíme i mobilní aplikaci Noc kostelů, která umožňuje nejen najít konkrétní kostel včetně programu, ale i navolit si vlastní trasu či stáhnout si konkrétní údaje o kostelích do telefonu a sledovat je následně off-line.
Tiskové materiály: Letošní Noc kostelů na území Arcidiecéze pražské dostala zcela nový doprovodný materiál. Jde o deset různých letáků v podobě malé skládačky, které doprovází jednotlivé oblasti. Například Praha je rozdělena na čtyři oblasti: centrum, levý břeh, severní a jižní část Prahy. Návštěvníci tak získají rychlou orientaci. K akci jsou připraveny také tradiční karty pro shromažďování otisků razítek z jednotlivých míst.
Ekologie: Již po několik let klademe důraz na ekologii. Proto jsme se rozhodli netisknout velkou programovou brožuru, ale pouze malé letáky s ochutnávkou programů a s tipy na několik zajímavých a možná opomíjených míst. Díky tomu byly uspořeny stovky kilogramů papíru. Podobně velké bannery na kostely používáme více let a pouze každý rok se přelepuje aktuální datum konání akce.

Některé tipy na programy na území Arcidiecéze pražské:
Výstavy
18:00 - 0:00 Výstava Boží hrob (Instalace repliky Božího hrobu od Františka Bílka, který je autorem vybavení interiéru kostela sv. Václava.) Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze
19:00 - 19:30 zvonice - vernisáž výstavy Veraikon (Výstava kreseb ak. malíře P. Šlegla). Praha 12 - Modřany, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitov
17:00 - 20:00  Martin Kocourek - sochařská intervence. V chrámu budou vystaveny umělecké artefakty sochaře Martina Kocourka, které jsou inspirovány sakrálním uměním a křesťanskou spiritualitou. Kolín I, katedrála sv. Bartoloměje
19:00 - 22:55 - Výstava "Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její rekonstrukce". Výstava připomíná nejen tento největší požár proslulého mariánského poutního místa, ale i další požáry v dějinách Svaté Hory. Příbram II - Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
19:00 - 20:00 Výstava Via Lucis - Dětské centrum Světlušky představuje svou cestu světla ke společným skleněným dílům vzniklým spoluprací se sklářským ateliérem Waga z projektu "Od kořenů ke koruně" Jan Amos Komenský - Příběhy lidskosti. Tmaň, sbor Jiřího z Poděbrad

Přednášky
16:30 - 17:00 Bůh, Bible a humor (Jde Bible a humor dohromady? Směje se Bůh někdy? Pojďme to prozkoumat.) Kladno, sbor CB
19:00 - 19:20 Historie kostela sv. Kajetána a nezaměnitelný přínos J. B. Santini-Aichela. Přednáška historika umění Martina Šandy. Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána
21:00 - 21:30 sv. Terezie z Lisieux, inspirací pro dnešní svět? (Čím může tato klauzurovaná karmelitka z konce 19. století, která prožila tak krátký život obohatit, inspirovat nás v 21. století? Pokusí se odpovědět v přednášce P. Jeroným Ertelt, O.Carm.) Praha 6 - Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána
18:00 - 19:00 Ctibor Tovačovský z Cimburka, velký Čech a sloup náboženské tolerance. Přednáší PhDr. Jiří Bartoň, historik a kronikář Jižního Města. Praha 11 - Chodov, Kostelna CB

Koncerty
22:30 - 23:00 Gregoriánský chorál v dialogu zpěvu a varhan (přednes gregoriánského chorálu a jím inspirované varhanní improvizace v podání mužské břevnovské scholy a varhaníka Marka Čihaře). Praha 6 - Břevnov, bazilika sv. Markéty
20:00 - 20:30 Koncert členů souboru Opery Národního divadla v Praze. Tradiční a očekávané vystoupení špičkových instrumentalistů, členů orchestru Opery Národního divadla v Praze v netradiční nástrojové sestavě. Příbram II - Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
19:30 - 21:55 Koncert vážné a duchovní hudby. (Členové pražských orchestrů - Národního divadla, Symfonického orchestru FOK, Pražské komorní filharmonie, na programu skladby od Antonína Vivaldiho až po Antonína Dvořáka). Řevnice, kostel sv. Mořice
19:00 - 20:00 Citová záležitost - Milan Pokorný a přátelé (rocková muzika s písničkami "o někom"). Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el
20:00 - 21:00 vystoupení Rainbow gospel (25 členný pěvecký sbor mladých lidí, doprovázený pětičlennou kapelou - klavír, kytara, baskytara, el. bicí, saxofon). Praha 10 - Vinohrady, Husův sbor
20:00 - 21:00 Jazzový koncert Over the horizon - Kryštof Marek (Setkání s hudbou Kryštofa Marka v rámci Noci kostelů ve Štěchovicích přináší také možnost navštívit MUZEUM VE VĚŽI. Skladba OVER THE HORIZON, která zde zazní, měla premiéru v Poličce a tematicky se váže k místní věži.) Štěchovice, kostel sv. Jana Nepomuckého

noc_kostelu_2023_3 noc_kostelu_2023_b
Doporučujeme

Loading...