Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Morava a říšský sněm

Morava a říšský sněm

822 (1200 let)
V Letopisech království Franků 741–829 je zaznamenána událost, ke které došlo na podzim roku 822 ve Frankfurtu nad Mohanem. Je považována za první písemnou zmínku o kmeni Moravanů a Moravě.
Píše se v ní, že po skončení podzimních lovů se císař Ludvík I. Pobožný odebral k přezimování do Frankfurtu nad Mohanem, kam také svolal říšský sněm, jehož se zúčastnili i vyslanci Obodritů, Srbů, Veletů, Čechů, Moravanů a dalších kmenů. Konkrétně záznam na pergamenovém listu zmiňuje vyslance „Marvanorú“. Tato událost dosvědčuje, že v uvedeném období již existující útvar na Moravě spadal do sféry vlivu Francké říše a zřejmě docházelo i k platbě pravidelného tributu. Ludvík I. Pobožný (778–840) byl římský král a císař, syn Karla Velikého. Po smrti otce i sourozenců vládl Francké říši, kdy se potýkal s rebelií synovce Bernarda, válčil s vlastními syny a v letech 833–834 byl dokonce sesazen z trůnu. Vládnout v té době nebylo jednoduché a jednání říšského sněmu bylo šancí k udržení poslušnosti a vlivu. Více se o popisované události dozvíte v nové expozici skanzenu v Modré.
-mf-, foto © Wikimedia Commons
Francké císařské divize z roku 843 a 870
Doporučujeme

Loading...