Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Zuzana Strnadová

Zuzana Strnadová

KAM za kulturou s… Zuzanou Strnadovou, ředitelkou Muzea města Prahy

Vážení čtenáři,
říjen 2022 se zapíše do kulturní historie Prahy a celé České republiky jako měsíc znovuotevření perly vrcholně barokní architektury – Clam­‑Gallasova paláce na Starém Městě pražském po nákladné generální rekonstrukci. Jeden z největších barokních šlechtických paláců na světě bude využívat Muzeum města Prahy, které tak získává kvalitní a poměrně rozsáhlý prostor pro prezentaci části své bohaté sbírky z období baroka. Zpřístupní veřejnosti předměty jedinečné hodnoty, ať již umělecké nebo uměleckého řemesla. „Máme cennou barokní malbu i plastiku. Zaměřit bychom se chtěli i na barokní divadlo, hudbu a na taneční vystoupení,“ říká ředitelka muzea Zuzana Strnadová. „Expozicí baroka s využitím mnoha audiovizuálních prostředků vyvrcholí realizace stálých expozic v Clam­‑Gallasově paláci v červnu 2024. Již v březnu 2023 otevřeme výstavu Od korunovace 1723 ke korunovaci 1743; v červnu pak instalovanou palácovou expozici, která v Praze i při velkém množství paláců, zatím neexistuje.“
Kromě stálých expozic nabídne Muzeum města Prahy v Clam­‑Gallasově paláci i časově omezené výstavy. Již od 21. října 2022 bude (zároveň se světovou premiérou filmu) v paláci otevřena jedinečná výstava o Josefu Myslivečkovi, která návštěvníky seznámí s jeho životním příběhem a tvorbou. Výstava Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781) přiblíží i osudy jeho spolupracovníků a současníků, slavných pěvců a pěvkyň i dalších skladatelů včetně W. A. Mozarta a Ch. W. Glucka. Součástí výstavy budou i vybrané kostýmy z filmu Il Boemo, které vznikly podle autentických dobových postupů a exkluzivní projekce Myslivečkových árií v tzv. audiovizuálních grotách. Výstava je určena všem, kteří se na základě zážitku z filmu chtějí dozvědět více o Myslivečkově životě a době, i milovníkům klasické hudby. Její součástí bude také trasa pro školy. Výstava potrvá od 20. 10. 2022 do 30. 1. 2023.
Ještě před tím od 17. 10. do 17. 11. 2022 bude u příležitosti znovuotevření paláce ke zhlédnutí na Mariánském náměstí venkovní panelová výstava Clam­‑Gallasovský palác v Praze. Na 12 panelových plochách představí historii a dějiny místa, dějiny paláce a historii rodiny Gallasů, jakož i rekonstrukci paláce.
Clam­‑Gallasův palác na Starém Městě pražském patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám Prahy a České republiky. Jedná se o jedno z vrcholných děl pražské barokní architektury a je skvělou ukázkou vrcholně barokního bydlení a způsobu života tehdejší aristokracie. Jedná se o rozlehlý stavební celek, tvořený v základě čtyřkřídlým barokním objektem kolem centrálního čtvercového nádvoří. K němu je připojen vstupní věžovitý rizalit v ose Karlovy ulice, schodištní věž při severovýchodním nároží a východní křídlo při zadních traktech domů, tvořících západní frontu Malého náměstí. Palácová plocha zahrnuje ještě tři menší dvory a nárožní zahradu. Monumentální vnější i vnitřní podoba paláce je dílem výstavby objektu v druhém a třetím decenniu 18. století a dalších úprav na konci 18. a v 19. století.
Srdečně vás zvu k prohlídce a návštěvě Clam­‑Gallasova paláce.

Věřím, že Clam­‑Gallasův palác se stane vyhledávaným centrem pražského baroka v kontextu evropských dějin,“ říká Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea města Prahy.


Zuzana Strnadová

Clam­‑Gallasův palác, archiv Muzea města Prahy Scéna z filmu Il Boemo Z filmu Il Boemo
Doporučujeme

Loading...