Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Clam-Gallasův palác

Clam-Gallasův palác
otevřeno: út–ne 10.00–18.00
číst více

Brány Clam-Gallasova paláce na Starém Městě pražském se otevírají veřejnosti. Palác na Starém Městě pražském je skvělou ukázkou barokního bydlení a způsobu života tehdejší aristokracie. Více informací naleznete na www.clam-gallas.cz.

VÝSTAVA
„V umění volnost“   Bilanční výstava členů výtvarného odboru Umělecké besedy a několika jejich hostů je připomenutím sto šedesáti let trvání nejstaršího českého fungujícího uměleckého spolku. Převážně aktuální výtvarná díla šestapadesáti výtvarných umělců zahrnují v duchu spolkem proklamované otevřenosti široké spektrum formálních i názorových přístupů – od prací sochařských, přes klasickou malbu, kresbu, grafickou tvorbu, koláže, keramiku, textilní tvorbu až po konceptuálně komponované práce. Výstavu pořádá Muzeum města Prahy s Uměleckou besedou | od 5. 12. do 29. 2. 2024

PROGRAM PRO VEŘEJNOST
Prohlídky s audioguidem,  ve vybraných dnech možnost prohlídek s průvodcem, max. počet návštěvníků ve skupině je 15 osob. Vstupenky k zakoupení na: eshop.muzeumprahy.cz. S audioguidem si projdete reprezentativní prostory barokního paláce ve svém vlastním tempu a za mluveného doprovodu Atlantů z palácového průčelí. Ti se projeví jako obratní průvodci nejen uměleckou výzdobou palácových interiérů, ale i jeho poutavou historií. Zájemcům o hlubší poznání nabízí audioguide rozšiřující texty. Palác je skvělou ukázkou barokní architektury a unikátní zachovalostí původní stavební struktury. Více na: www.clam-gallas.cz

05. 12., 12. 12., 19. 12. | 18.00–20.00 | Umělecké úterky – série setkání s osobnostmi Umělecké besedy z různých uměleckých směrů: výtvarných, hudebních, literárních.

09. 12. | 14.00 | První z řady Rodinných sobot – workshopy pro rodiny s vazbou na výstavu zahrnující práci s různými výtvarnými technikami. Místo konání: Kalábův sál v Clam-Gallasově paláci; více informací na: www.clam-gallas.cz

VÝSTAVA – BETLÉM
03. 12. – 07. 01. 2024 | Přijďte zažít Vánoce pražské šlechty 18. století – na nádvoří Clam-Gallasova paláce bude vystaven deskový betlém s figurami v životní velikosti podle návrhu malíře Jana Knapa. Během adventních nedělí můžete potkat anděla, jak si u betléma vypráví se sv. Josefem. Pro děti jsou připraveny kostýmy pastýřů, ve kterých se mohou stát součástí betlémské scény. Doprovodný audioprogram k tématu palácových Vánoc bude dostupný v aplikaci SmartGuide | vstup zdarma

05. 12. | 15.30–17.30 | Pospěšme k betlému – uvedení deskového betlému
| 17.00 | vystoupí pěvecký soubor Rolnička s vánočním programem | vstup zdarma

10. 12. | 14.00–15.30 | Malí pastýři – workshop pro děti. Staňte se na chvíli součástí palácových jesliček. Místo srazu: nádvoří Clam-Gallasova paláce | cena: 80 Kč za každého dětského účastníka

17. 12. | 14.00–15.30 | Plesová sezóna – workshop pro děti. Hraběnka Karolína Josefa uvede mladé dámy a pány do divadelního a plesového sálu Clam-Gallasova paláce a připraví je na jejich první plesovou sezónu. Místo srazu: pokladna Clam-Gallasova paláce | cena: 80 Kč za každého dětského účastníka
Rezervace a více informací o workshopech: www.muzeumprahy.cz/vzdelavani-pro-skoly

Akademie volného času – v rámci 22. ročníku Akademie volného času, tentokrát s podtitulem Zajímavé pražské výrobny a továrny II., se v Clam-Gallasově paláci koná:

06. 12. | 16.30 | Pražské tělovýchovné spolky – přednášející: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
07. 12. | 16.30 | Pražská lékařská fakulta mezi scholastikou a osvícenstvím (14. – 18. století) – přednášející: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
14. 12. | 16.30 | Pražští výrobci reklamních cedulí před rokem 1948 – přednášející: Mgr. Bohuslav Rejzl

Anotace přednášek a více informací na: www.muzeumprahy.cz

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Baroko je hezké nejen pro oko – procházka okolím Clam-Gallasova paláce seznamující žáky s charakteristickými rysy barokní estetiky | vhodné pro: 3. – 5. třídu ZŠ

Když se řekne baroko – vycházka okolím paláce pro 6. – 9. třídu ZŠ; začíná a končí na nádvoří paláce, pracuje s narušováním tradovaného vzorce doby baroka jako doby temna a přináší jiné úhly pohledu na tuto epochu. Pracuje se schopnostmi analýzy a syntézy přiměřeně věku žáků.

Anotace edukačních programů naleznete na webových stránkách muzea. Termíny si, prosím, rezervujte předem prostřednictvím rezervačního systému MMP.
Rezervace a více informací na: www.muzeumprahy.cz/vzdelavani-pro-skoly

Doporučujeme

Loading...