Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Let It GROW Again!

Let It GROW Again!

Koncem roku 2022 rakouská galerie Belvedere ve Vídni představila výstavní projekt s názvem GROW, který se zaměřil na různé způsoby zobrazení stromu v umění. Projekt zaujal Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou natolik, že se rozhodla navázat na toto téma a značně ho rozšířit. V prostorách Zámecké jízdárny vyrostla originální instalace výstavy nazvané „Belvedere na Hluboké – Let It GROW Again!“, která vypráví nový autentický příběh.

Tento projekt je výsledkem spolupráce mezi oběma galeriemi a je zaměřen na artefakty s uměleckým zobrazením stromů, s důrazem na kulturní a společenské kontexty. Cílem není pouhé shromáždění děl zobrazujících stromy, ale spíše zdůraznit různorodé metodologické přístupy k tomuto tématu v rámci dějin umění.
Hraje strom v kulturní historii lidstva významnou roli? Zcela jistě ano. Strom je nám v mnoha ohledech podobný, dokážeme se k němu snadno vztahovat a souznít s ním. Často na něj přenášíme lidské vlastnosti, pocity i pohnutky či k němu připodobňujeme sami sebe. Děje se tak i v obrazech, kresbách, grafikách, fotografiích, sochách či v architektuře, v nichž je prokazatelné, do jaké míry se člověk ztotožňuje s tvary přírody a do jaké míry se sám stává její tváří. Celá historie vztahu člověka ke stromu je ukotvena v umění. Strom je tedy třeba chápat jako impulz k symbolickému výkladu přírody, ale také jako nepřetržitou inspiraci nových forem,“ představuje projekt kurátor výstavy Miroslav Haľák, který v současnosti působí v rakouském muzeu umění Belvedere.
Výstavní projekt je unikátní symbiózou umění a přírody. Poznejte strom a jeho podoby v mistrovských dílech od 15. století po současnost.

Výstava je pro návštěvníky přístupná do 10. 11. 2024, denně 9.00–18.00 hod.
Hlavním partnerem výstavy je Skupina ČEZ.

text © Alšova jihočeská galerie; foto © Chilli Production

Alšova jihočeská galerie
Zámecká jízdárna
Hluboká nad Vltavou 144
373 41 Hluboká nad Vltavou
www.ajg.cz

Doporučujeme

Loading...