Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Přehled kulturních pořadů v Praze červen 1957

Přehled kulturních pořadů v Praze červen 1957

ČERVNOVÁ PÍSEŇ
Červnové ulice Prahy okrašluje u nás již tradičně, víc než v jiný měsíc roku, smích, radost a písně našich dětí. První červnový den již po osmé oslavují národy celého světa jako Mezinárodní den dětí. Dětské veselice pořádané kolem něho, dávají parkům a dětským hřištím i našim ulicím tuto jásavou barvu.
Snad právě také u Vás, ve Vašem bloku jste v minulých létech strhli zdi dvorků a vybudovali krásné, dětské hřiště s pískovištěm, s velkou plochou trávníkové zeleně, houpačkami nebo i malým kolotočem. Vždyť jen v Praze 1 občané zřídili pro své děti v minulých třech letech na 36 dětských hřišť. Vybudovali je dobrovolnickou brigádnickou prací ve chvílích svého volna, s láskou, kterou zahrnujeme dnešní malé občany. V pískovišti na sluníčku je veselo, a proto každý z nás rád si usedne na lavičku jim nablízku. Kolik kouzla v nabírání písku dětskou lopatkou, kolik bochánků a tunelů, uplácaných buclatou dětskou ručkou, tolik obdivných našich pohledů nad krásou našich dětí. Bezstarostnost, důvěra a odevzdanost životu u našich dětí volá celý svět, všechny dospělé tvůrce současné epochy k důvěře a bratrství všech národů světa. Odsuzuje hrozbu války a všechny atomové doktriny pro řešení vztahů mezi národy. Burcuje každého k ochraně míru a bezpečnosti života. Volá národy stále naléhavěji k soutěži o největší péči k člověku, o jeho tvůrčí sílu a nezdolnou touhu po mírovém budování.
Červnové písně našich dětí a jejich pionýrské šátky pozdravují naše nové dny, kterými jsme nastoupili novou etapu společně práce v našich národních výborech. Morální a politická jednota všech nás, potvrzená v den voleb do národních výborů, minulý měsíc, dává ještě větší krásu našim dětem. Tolik další péče o jejich život je skryto v programových plánech národních výborů pro dobu jejich nového tříletého funkčního období. Měsíc červen nám ji ve svém závěru jenom částečně odkryje. Naše děti totiž končí i svůj letošní školní rok a rozjedou se na letní prázdniny. I letos národní výbory v celé naší republice se postarají, aby léto našich dětí bylo ještě krásnější než minulé. A my svou prací pomůžeme národním výborům jejich plán plnit. A to nejen v jejich péči o děti, ale o náš život vůbec. Je to krásný, silný život, život více jak 976 milionů lidí světa, kteří žijí v pokroku, svobodě a radosti ze společné práce. A tento nový, svobodný život nedopustí atomová barbarství, kterým vyhrožuje k odumření odsouzený, kapitalistický svět!

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Mariana Pinedová – F. García Lorca | Ústřední divadlo Čs. armády /nyní Divadlo na Vinohradech/
Neapol, město milionů – Eduardo de Fillipo | Městské komorní divadlo /zaniklo/
Čokoládový hrdina – G. B. Shaw | Městské divadlo komedie /dnes Divadlo Komedie/
Halil a Hajrija – Kol Jakova | Disk – divadelní studio DAMU
Princezna Pampeliška – J. Kvapil, nár. umělec | Divadlo Jiřího Wolkera /dnes Divadlo v Dlouhé/
Zvířátka a Petrovští – M. F. Novák | Divadlo Dětského domu /zaniklo/

FILMOVÉ PREMIÉRY
Dům života. Západoněmecké filmové drama z lékařského prostředí.
Váhavý střelec. Česká veselohra o dobrodružstvích nesmělého vojína.
Kdo je bez viny? Finský film – dramatický příběh z doby prohibice.
Eroica. Rakouský hudební film o životě L. v. Beethovena.
Obléhání Bělehradu. Jugoslávský film.
Norkový kožich. Italská veselohra.
Propast. Příběh o maďarské vesnici z předválečných let.
Milionová bankovka. Anglická filmová komedie podle M. Twaina a česká veselohra To byla noc.
Smích z ráje. Anglická veselohra a Červený balónek – francouzský film vyznamenaný palmovou ratolestí na festivalu v Cannes 1956.
Třikrát žena. Francouzský film a Přítel lhář – český film.
Pásmo krátkých filmů pro děti:
Malá lhářka. Rumunský film v čes. znění. Zvířátka z celého světa. Český barevný film. Kočka a myš. Kreslený barevný film. Neposedný čertík. Film NDR. Hrajeme si. Český kreslený barevný film.

HUDBA
PROGRAM PRAŽSKÉHO JARA 1957
Houslový koncert H. Szerynga (Mexiko). Beethoven, Bach, Prokofjev, Sabro, Marroquin, Halfter | Dům umělců /dnes Rudolfinum/
Filmový symfonický orchestr, dirigent Jiří Waldhans, sólista K. Bidlo. Krejčí, Pauer, Suk | Belveder /letohrádek královny Anny/
Písňový koncert. D. Fischer – Dieskau NSR. Schumann, Schubert | Dům umělců
Komorní koncert – Janáčkovo kvarteto, J. Panenka, B. Novotný. Blažek, Jeremiáš, Novák, Mácha | Národní galerie – Valdštejnská jízdárna
Česká filharmonie, dirigent E. Mravinskij (SSSR), sólista: D. Oistrach – housle. Musorgskij: Svítání na řece Moskvě, Šostakovič: Houslový koncert, Čajkovskij: IV. symfonie | Smetanova síň, Obecní dům

VÝSTAVY
Výstava keramiky Marie Rychlíkové, Děvany Mírové a Lydie Hladíkové | Výstavní síň československého spisovatele, Národní tř.
Zdeněk Sigmund – obrazy a kresby z let 1950–1956 | Výstavní síň Melantrich, Václavské nám.
Život a práce národního umělce Viléma Zítka | Museum Bedřicha Smetany v Praze, Novotného lávka
Japonské dětské kresby, hračky a hry. Malebný a zajímavý pohled do světa japonských dětí, jejich her a svátků | Národní museum v Praze, Václavské nám.
Olympijské hry v minulosti a dnes – Výstava saní a bobů | Státní museum československé tělesné výchovy a sportu, Újezd, Malá Strana

ZÁBAVA
Tradiční hudební středy v Maltézské zahradě začínají 5. června baletním večerem. Další středy mají na pořadu hudbu a poesii na dvoře Jana Lucemburského (G. de Machaut), neznámé skladby českých emigrantů a jubilejní beethovenovský koncert. Účinkují T. Šrubař a E. Kohout, členové Národního divadla, Pražský komorní orchestr, soubory Pražské konzervatoře, Noví pěvci madrigalů aj. Abonentní vstupenky za 20 Kč na celý cyklus obdržíte ve Velkopřevorském paláci a v obvyklých předprodejích.

POZVÁNKA
Navštivte výstavu 250 let Českého vysokého učení technického v Praze, otevřenou v Národním technickém museu v Praze na Letné, u příležitosti celostátních oslav 250. vročí trvání pražské techniky

Vydal Městský dům osvěty ÚNV hl. m. Prahy. Redakce a administrace v Praze 1, U Obecního domu 2. Vedoucí redakce s. V. Dobrý. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 2 Kčs.
foto © Wikimedia Commons

Pred67_01 Pred67_02 Henryk Szeryng Herec Eduard Kohout, 1927 Reskript Josefa I.
Doporučujeme

Loading...