Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Nový pán království

Nový pán království

23. září 1253 (770 let)
Král Václav I. umírá náhle 22. září 1253 na nezjištěnou nemoc na svém královském dvoře v Počaplích u Berouna. Syn Přemysl Otakar II. byl v té době v Rakousích.

Přemysl se ujal vlády 23. září 1253, ale do Čech se vrátil až po měsíci. Do korunovace (1261) se nehonosil titulem král, ale jen pán či dědic českého království (dominus regni Boemie). Poté co 8. 11. 1253 složil legátu Velascovi slib věrnosti církvi a králi Vilémovi, v lednu 1254 uvěznil a záhy i propustil Boreše z Rýzmburka. Jako varování české šlechtě.

Josef Grof, foto © Věrnému národu

Doporučujeme

Loading...