Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Král železobetonových konstrukcí

Král železobetonových konstrukcí

20. července 1887 (135 let)
Stanislav Bechyně se narodil 20. července 1887 v Přibyslavi, kde jeho jméno nese tamní náměstí. Byl českým konstruktérem a vysokoškolským pedagogem.

Jeho stěžejními díly jsou železobetonové konstrukce a kamenné a betonové mosty. Ve stavebnictví se na počátku 20. století objevil nový materiál – beton. A právě betonovému stavitelství zasvětil pozdější akademik celý svůj život. V roce 1910 ukončil svá studia na ČVUT v Praze a ihned po absolutoriu nastoupil do firmy Karla Skorkovského, zaměřené na stavbu betonových konstrukcí. Největším jeho stavitelským úspěchem byla realizace rámových konstrukcí při stavbě pražského paláce Lucerna. V roce 1920 se stává profesorem statiky a dynamiky na ČVUT, kde působí až do roku 1958. Nejznámější jsou však jeho mostní konstrukce, z nichž přední místo drží obloukový most v Pardubicích, odvážná mostní konstrukce Stránovského viaduktu v Krnsku a největší obloukový dálniční most u Senohrab. Věnoval se také záchraně historických památek. Příkladem může být přesun gotického kostela v Mostě. Napsal řadu významných spisů a byl vyznamenán mnoha řády a cenami. Stanislav Bechyně zemřel 15. října 1973 v Praze, ale pochován byl podle svého přání v rodné Přibyslavi.

-petmatz-, foto © www.jamrtal.com/nuselsky­‑most/


Stránovský viadukt v Krnsku
Doporučujeme

Loading...