Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Leopold I. za císaře římského

Leopold I. za císaře římského

18. 7. 1657 (365 let)
„Zvolen byl Leopold I., král český a uhersko­‑charvátský za císaře římského.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 649) Byl čtvrtým synem Ferdinanda III. a Marie Anny Španělské. V letech 1657–1705 králem českým a uherským a markrabětem moravským.

Doporučujeme

Loading...